Categories
Įkvepiančios istorijos

Yra taip, kaip matome, o ne taip, kaip yra iš tikrųjų, nes iš tikrųjų nėra niekaip

Yra toks labai senas pasakojimas apie kiną ūkininką. Vienais metais pasitaikė labai geras oras ir tam kinui ūkininkui užderėjo aukšti ir tvirti javai. Kaimynai gyrė, kaip jam pasisekę su tokiais puikiais javais, o tas ūkininkas atsakydavo: „Galbūt“. Derliaus ėmimo išvakarėse iš lygumų atlėkė laukinių arklių kaimenė ir sutrypė jo javus. Atėję kaimynai kalbėjo ūkininkui, kaip jam nepasisekė, kad neteko tokių puikių javų, o šis atsakęs: „Galbūt“. Kitą dieną ūkininko sūnus išėjo į laukus  ir sugavo virve laukinį eržilą bei tris kumeles, tad kaimynai užsuko pasigėrėti arkliais ir kalbėjo ūkininkui, kad jam nusišypsojusi sėkmė. Tas atsakęs: „Galbūt“. Ryte ūkininko sūnus ėmėsi prajodinėti arklius, tačiau nespėjo nė užsėsti ant eržilo, kaip tas nutėškė jį žemėn, ir vaikinas sulaužė koją. Kaimynai įnešė vaikiną trobon ir reiškė užuojautą tėvui, girdi,  kokia nelaimė jį užgriuvusi, kad sūnus taip susižeidė. Kinas ūkininkas atsakęs: „Galbūt“. Kitą dieną į kaimą užsuko imperatoriaus kariuomenė, traukianti į didelį mūšį, ir visus sveikus jaunuolius, paėmė į savo gretas. O ūkininko sūnaus dėl lūžusios kojos į kariuomenę nepaėmė. Visi kaimynai kalbėjo ūkininkui, kad sūnus išvengė armijos, o kinas ūkininkas atsakė: „Galbūt“.

O jums taip yra buvę?

inspiration.lt