Categories
Laimė

Kodėl verta mylėti save ir kaip to pasiekti?

Dažnai žmonės sako, kad svarbu mylėti kitą, svarbu būti geru, paslaugiu ir visus mylinčiu. Kai mes nesugebame kitų mylėti ir priimti, jaučiamės prasti.

Jėzus sakė: „Mylėk artimą, taip, kaip myli save. „
Jis nesako, mylėk save, taip kaip mylį artimą, jis sako MYLĖK SAVE pirmiausia ir pagal tai kaip stipriai myli save, mylėk ir artimą.

Jeigu nemyli savęs, kaip gali mylėti kitą? Jeigu nejauti meilės sau ar gali ją duoti kitam? Jeigu tavo piniginėje dabar yra tik 1 litas ar gali kitam duoti 100 litų? Niekaip. Negali duoti to, ko neturi. Tai tiesiog neįmanoma, tai kodėl mes manome, kad galime mylėti kitą, kai nemylime savęs?

Nelogiška.

Šiame video kalbu apie meilę sau ir jos svarbą tavo gyvenime:

Kai myli save, priimi save, pasitiki savimi, leidi sau džiaugtis. Kai myli save, pradedi save gerbti ir vertinti, pradedi jausti savo vertę ir vietą gyvenime. Pradedi pastebėti ką nori veikti gyvenime, kuo nori užsiimti ir su kokiais žmonėmis nori bendrauti.

Kai myli save, moki pasakyti NE ir Taip, kai to reikia. Tampi stiprus ir laimingas. Kai myli save, tavimi sunku manipuliuoti, sunku tave paveikti ar įtakoti.

Tam, kad pamiltum save reikia  priimti save ir pašalinti visus įsitikinimus, kodėl tu dabar negali savęs mylėti.
Jeigu nori praktiškai išmokti pamilti save, pašalinti visus vidinius įsitikinimus kurie tave riboja, kurie tau neleidžia savęs pamilti, sudalyvauk praktiniuose mokymuose : „Mylėk Save„.

http://www.alfavyras.lt/seminarai/kaip-myleti-save/

 Kai mylėsi save, kiti žmonės negalės tavęs nemylėti.

Categories
Laimė

Charlie Chaplin. Kalba pasakyta per jo 70-mečio jubiliejų


Kai pamilau save, tada tik supratau:
nuobodulys, kančia – pirmi įspėjantys
ženklai, kad gyvenu prieš savo esatį.
Šiandieną jau žinau, kad esatis vadinas
BŪTI SAVIMI.

Kai pamilau save, aš supratau,
kaip skaudžiai galima ką nors įžeisti
primetant savuosius lūkesčius,
nors laikas tam dar neatėjęs
ir žmogus nepasirengęs.
Tasai žmogus – aš pats.
Šiandien tai vadinu SAVIGARBA.

Kai pamilau save, nustojau geisti gyvenimo kitokio, kito.
Ir pamačiau staiga, kad tas gyvenimas, kuris mane apsupęs laiko,
suteikia galimybių augti.
Šiandieną vadinu aš tai BRANDA.

Kai pamilau save, tada tik supratau: esu pačioj man tinkamiausioj vietoj,
pačiu geriausiu  man laiku. Ir vyksta viskas akimirką išskirtinai teisingą.
Galiu ramus būt visada. Aš vadinu tai PASITIKĖJIMU SAVIM.

Kai pamilau save, nustojau vogti savo laiką,
svajot apie didžiausius užmojus ateityje.
Šiandien darau tik tai, kas teikia džiaugsmą, nuo ko jaučiuosi laimingas.
Tik tai, ką myliu, kas verčia šyptelt mano širdį.
Atlieku tik tai, ką noriu, savu ritmu.
Šiandieną vadinu aš tai PAPRASTUMU.

Kai pamilau save, aš išsilaisvinau nuo visko, kas kenkia mano kūnui –
nuo maisto, nuo žmonių, daiktų ir situacijų.
Nuo visko, kas tempė apačion ir vesdavo šalin nuo savasties.
Šiandieną vadinu tai MEILE SAU PAČIAM.

Kai pamilau save, nustojau būti visąlaik teisus,
kaip tik tada pradėjau klysti vis mažiau.
Šiandieną vadinu tai KUKLUMU.

Kai pamilau save, nustojau praeitim gyvent ir rūpintis dėl rytdienos.
Šiandieną gyvenu dabartimi ir vadinu tai PASITENKINIMU.

Kai pamilau save, aš suvokiau,
kad protas gali man trukdyt,  nuo jo įmanoma susirgt.
Ir tik tuomet, kai jį sujungiu su širdimi, jis tampa mano sąjungininku.
Šiandieną šią jungtį vadinu ŠIRDIES IŠMINTIMI.

Ir nebereikia mums bijoti priešpriešų ir ginčų,
problemų, kylančių bendraujant su savimi ar su kitais.
Susiduria net žvaigždės ir tuo metu nauji pasauliai gimsta.
Šiandieną aš žinau, kad visa tai – GYVENIMAS.