Categories
Įdomu

Du benamiai lenkia rankomis, kad laimėti pinigų ir štai kas atsitinka.

Šituo video dalinuosi su jumis todėl, nes jis parodo maksimalų nuoširdumą, užuojautą ir dosnumą. Ir aš kalbu, ne apie tuos vyrukus kurie davė pinigus už kovą…

Žiūrėk video ir suprasi apie ką aš kalbu.

Categories
Įkvepiančios istorijos

Kada žodžiai turi galios?

Kartą viena moteris su savo vaiku atėjo pas Mahatmą Gandį – didį indų mokytoją. Ji paprašė jo: „Prašom liepti mano vaikui, kad jis liautųsi valgęs šokoladą. Jis valgo labai daug šokolado. Aš jį baru, bet jis manęs neklauso.“ Mahatma Gandis pagalvojo ir atsakė: „Gerai. Ateikite po dviejų savaičių. Aš parengsiu kalbą.“ Moteris nustebo: ji nesuprato, kam Mahatmai Gandžiui reikalingos dvi savaitės pasiruošti tokiai paprastai kalbai. Po dviejų savaičių jie vėl atėjo. Mahatma Gandis pažiūrėjo į vaiką ir pasakė: „Vaike, nereikia valgyti šokolado. Jis tau kenkia.“ Paskui tarė: „Dabar galite eiti.“ Moteris dar labiau apstulbo. Tačiau grįžęs namo vaikas visiškai nustojo valgyti šokoladą. Praėjo kelios savaitės, ir jis vis jo nevalgė. Motinos nuostaba didėjo.

Ji vėl atėjo pas Mahatmą Gandį ir pasakė: „Turiu jums du klausimus. Pirmas – kam jums, tokiam didžiam mokytojui, prireikė dviejų savaičių, kad parengtumėte tokią paprastą kalbą, kurią visą laiką kartojau savo vaikui? Antrasis klausimas – kodėl kai ją pasakėte, jis išties liovėsi valgęs šokoladą?“ Mokytojas atsakė: „Kai pirmąkart atėjote su savo prašymų, aš pats valgiau šokoladą. Kaip galėjau prašyti vaiko nevalgyti šokolado, kai pats jį valgiau? Liepiau jums ateiti po dviejų savaičių ne todėl, kad parengčiau ilgą kalbą. Aš rengiau sąžiningą kalbą. Per tas dvi savaites aš nustojau valgyti šokoladą. Taip aš pasirengiau tai kalbai, kad ji būtu naudinga. Jūsų vaikas liovėsi valgęs šokoladą ne todėl, kad mano kalba puikiai skambėjo, o todėl, kad ji turėjo tiesos galią.“

Tam, kad jūsų žodžiai turėtu galios, jie turi būti nuoširdūs. Jeigu sakydami savo vaikui, kad jis nerūkytų ir negertų, norite, kad jūsų žodžiai turėtų poveikį, pirmiau patys turite nustoti rūkyti ir gerti. tuomet jis jūsų paklausys. Tai ypač prasminga tėvams.

Rūkai prie vaiko, o jam sakai, kad nerūkyk, nes rūkyti nesveika, kokia tikimybė, kad jis jumis patikės?

Pasak budizmo, jūsų veiksmai kalba garsiau už žodžius.

Parengta pagal knygą „Londžongas“ – Gešė Džampa Tinlėjus

Categories
Laimė Sėkmės psichologija

Nuoširdumas ir stiprybė

Nuoširdumas
Nuoširdumas

Keletą kartų per metus tenka važiuoti taksi ir išgirsti vairuotojus kalbančius „racija“. Pradėdami kalbėti „racija“, jie sako, labai gražų, mažybinį žodelį, kuris daug reiškia kiekvieno iš mūsų gyvenimuose – „centriukas“.

Kiekvieną kartą, kai netenkam gyvenimo jėgos, netenkam ir savo centro pojūčio – darome ne iš centro. Tai darome silpnai ir neužtikrintai, nes toje srityje praradome nuoširdumą… Ir štai prieš mus situacija, kurioje „reikia“: meilikauti, meluoti, kontroliuoti, įkalbinėti ar eiti prieš savo norą. „Centriukas“ sako: „ne“, bet žmogus bando, o pabaiga visada vienoda – nemalonumai viduje.

Nuoširdumas yra stiprybė ir bene pati didžiausia. Ar kada nors jautėtės silpnas kai sakėte tiesą? Kai reikia viską išsakyti, yra baisu, bet sakant patiriam didžiulę laisvę ir pamatom, kad tai buvo šimtą kartų lengviau, nei galvojom! Tuo pačiu metu, kai tiesa aplanko liežuvį, širdį aplanko ramybė.

Pastebėkite, kad kai netenkate stiprybės, visada esate įsivėlę į kažkokį „muilą“. Kažkokie klastingi ir neaiškūs, nenuoširdūs ketinimai, intrigos ir pan. Visa tai atima stiprybę, nes nuoširdumo ten nebuvo! Gamta palaiko nuoširdumą ir už jį suteikia žmogui stiprybę. Kai tik imatės laikytis nuoširdumo – visos bėdelės tiesiog išgaruoja.

Mums lieka tik peržiūrėti savo norus, ketinimus, veiksmus, darbus ir sutikrinti juos su nuoširdumu. Pasiryžkite gyventi nuoširdų gyvenimą ir kuo greičiau „nusimeskite“ visus tuos dirbtinumus, jeigu tokių turite.

Ieškokite įkvėpimo, jie pagyvina nuoširdumą

Aukštais idealais įkvėptas žmogus, turi nepamatuojamą jėgą nuveikti savo kilnius darbus, tad ieškokite įkvėpimo. Įkvėpimą lengva rasti šiais būdais:


Skaitykite kuo aukštesnių vertybių knygas. Pasidomėkite dvasingumu, ten parašyta per nelyg daug išminties, kad ją praleisti.
Skaitykite biografijas žmonių, kurie gyveno „iš idėjos“. Lengva užsikabinti ir dirbti su motyvacija aptekti pinigais. Pasidomėkite žmonėmis, kurie gyveno stipriais idealais ir pakeitė pasaulį be finansinės motyvacijos.
Susipažinkite su žmonėmis, kurie gyvena aukštomis vertybėmis, tai bus bene didžiausias įkvėpimas.
Įkvėpianti poezija, dainos ar istorijos.
Paprasta ir nuoširdi malda. Ar įsivaizduojate puolusį į depresiją žmogų, kuris nuoširdžiai tiki Dievu? Aš irgi ne. Pažįstu milijonierių, kuris šiuo laikotarpiu prarado daug pinigų, bet neprarado šypsenos, nes moka melstis (nebūtina būti krikščioniu, kad tai daryti).

Laikykitės savo „centriuko“!

Liudas Vasiliauskas
www.laimingi.lt