Categories
Įkvepiančios istorijos

Kieno palaiminimo reikia?

palaiminimas
Palaiminimas

Yra šauni istorija iš Indijos. Mokinys sėdėdamas greta mokytojo ištaikė akimirką ir paprašė palaiminimo dvasiniame kelyje. Mokytojas, žvilgtelėjęs į jį, atsakė: „Dievo palaiminimas yra su tavimi, mano palaiminimas yra su tavimi, trūksta tik tavojo palaiminimo“.

Savieji palaiminimai taip ryškiai šviečia sėkmę pasiekusiuose žmonėse. Kodėl ir kitiems savęs nepalaiminus? Pagalvokime, kur mums yra sunkiau, atrieskime nagus nuo senos naštos ir ryžtingai su užtikrintumu pasakykime sau: „nuo šiol aš laiminu ir palaikau save!“. Lengva, bet tiek mažai žmonių pasistengia.

Liudas Vasiliauskas
www.laimingi.lt