Categories
Pinigų dėsniai

Darbštumas ir tinginystės priežastys

Turbūt ne vienas žmogus nori greitai praturtėti, numesti svorio, pagerinti savo santykius šeimoje ir dar begalės kitų dalykų.

Knygoje “Turtingiausias visų laikų žmogus – Karaliaus Saliamono sėkmės, turtų ir laimės paslaptys” jau pačioje pradžioje daug dėmesio skiriama darbštumui.

Kiekvienas norintis pasiekti gerų rezultatų savo gyvenimo įvairiuose sveruose turėtu išsiugdyti šią savybę. Darštumas nereškia, jog reikia dirbti daug ir bet ką. Svarbu dirbti protingai paskirščius savo laiką ir gaunamą naudą. Jeigu kažkur išleidžiade daug laiko dirbdami, bet gaunate sąlyginai mažai naudos, tai gal vertėtu daugiau dirbti ten kur sąlyginai geresni rezultatai. Žodis darbas čia vartojamas kaip veiksmas,  ne būtinai darbas už pinigus.

Darbštumas –įgyjama savybė. Ji apima kūrybingumą, atkaklumą, sumanumą ir apgalvotas, našias, veiksmingas, laiku įdėtas pastangas tam, kad gautume gryną ir tobulą rezultatą.

Tikram darštumui išsiugdyti reikia laiko. Darbščiam reikia būti kasdien ir visur.Geražinia, kad nereikia laukti ilgai – metų, mėnesių ar net dienų – norint pradėti uoliai dirbti. Uoliai dirbti nereiškia dirbti daug ir be atvangos. Tai greičiau būtu dirbti daug ir protingai.  Saliamonas nurodo keturis žingsnius, padedančius tapti darbščiam visur – dirbant, siekiant karjeros, puoselėjant santuoką, auklėjant vaikus, netgi dvasiškai tobulėjant.

Pagrindinės tinginystės priežastys

Egocentrizmas

Ką žmogus daro, yra teisinga jo paties akimis. Patarlės 21,2

Iš prigimties į visus dalykus primiausia žiūrime iš savo taško. Jeigu nekreipsime dėmesio į kitų žmonių interesus ir gerovę, tai tenkinsite tik savajį Aš ir savo troškimus. Mes pražiopsosime tokio elgesio poveikį savo ateičiai ar kitų žmonių gyvenimui. Saliamonas pataria pagalvoti, kokį veikimo būdą reikėtų rinktis, kad būtų geriausiai patenkinti interesai visų, kuriuos veikia jūsų elgesys.

 

Puikybė

Tinginys tariasi esąs išmintingesnis už septynis žmones, duodančius gerą patarimą… Patarlės 26,16

Kadangi dažnai manome esą sumanesni už kitus, veikiame neprašydami kitų patarimų ar pasiūlymų. Juk daug lengviau  pirma padaryti, o patarimo prašyti vėiliau. Kadangi visada manome žiną daugiau už kitus, elgiamės taip, kaip norime. O mums tereikia pripažinti, kad kiti žmonės yra tokie pat sumanūs ir išmintingi, net išmintingesn, ir, prieš priimant svarbesnius sprendimus, kreiptis į juos patarimo. Tikrai darbštūs žmonės, prieš pradėdami daryti ką nors svarbaus, kreipiasi  keletą išmintingų patarėjų.

 

Nemokšiškumas ir neatsakingumas (kvailumas)

Tinginystės priežastys yra nemokšiškumas bei neatsakingumas, arba tai, ką Saliamonas vadina kvailumu. Dažnai jis kyla iš nežinojimo, kokie bus ilgalaikiai veiksmų padariniai. Lengviau būti nemokšai negu tapti išsilavinusiam. Nes kad tai pasiektum, reikia laiko ir pastangų. Geriau likti neišmanėliu ir eiti lengviausiu keliu. Tačiau tokio kvailumo padariniai gali būti triuškinami.

Dar blogiau būti neatsakingam – suvokti, ką turi daryti, ir nuspręsti nedaryti to.

 

Tinginystė sukelia dar didesnę tinginystę.

Tinginystė gali išplisti ir į kitas mūsų gyvenimo sritis. Kuo dažniau paklusime įgimtam polinkiui siekti greito atpildo, tuo šis polinkis stiprės ir taps įpročiu.

Tinginystė trukdo siekti tikslų. Patarlėse 15, 19 Saliamonas sako: „Tinginio kelias apaugęs erškėčiais.“ Pradėkite valdyti save ir pastebėti tai ką darote.

 

 Parengta pagal knygą:“Turtingiausias visų laikų žmogus – Karaliaus Saliamono sėkmės, turtų ir laimės paslaptys“

 

Categories
Lyderystė

Dešimt pagrindinių lyderių pralaimėjimo priežasčių.

Pakalbėsime apie pagrindines pralaimėjimą patyrusių lyderių klaidas, nes svarbu žinoti ne tik, ką reikia daryti, bet ir ko daryti nedera, ir dėl ko vadovai suklumpa.

1. Kai nesugeba sujungti smulkmenų. Puikus vadovas turi sugebėti įvertinti ir atsižvelgti į detales. Tikras lyderis niekada nebūna „pernelyg užsiėmęs“ ir neapleidžia savo pareigų. Kai viršininkas ar jo pavaldiniai „dėl užimtumo“ nebe sugeba pakeisti planų ir sutvarkyti nenumatytai atsiradusių reikalų, vadinasi, jis nesusitvarko su savo pareigomis. Geras vadovas išmano visas savo darbo subtilybes, o prireikus pasitelkia į pagalbą kompetentingus padėjėjus.

2. Kai vengia „žeminančių“ užduočių.Tikras lyderis privalo būti pasirengęs atlikti bet kokį darbą iš tų, kuriuos paveda kitiems. „Kas jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas“- šią biblinę tiesą gerbia ir jos paiso visi klestintys lyderiai.

3. Kai tikisi atlygio už žinias, o ne už jų pritaikymą. Niekur pasaulyje niekas nemoka pinigų tiesiog už turimas žinias. Atlygis mokamas už nuveiktus darbus arba už vaisingą vadovavimą kitiems.

4. Kai bijo pavaldinių keliamos konkurencijos. Jei lyderis bijo, kad vienas iš pavaldinių užims jo vietą, ankščiau ar vėliau tikrai taip nutiks. Sumanus vadovas moko savo padėjėją, kad šis prireikus galėtu jį pavaduoti, nes tik tokiu būdu įmanoma visur suspėti ir vienu metu skirti dėmesį įvairioms sritims. Senų seniausiai žinoma, kad didelį pelną gauna tie, kurie suteikia galimybę pasireikšti kitiems, o ne stengiasi viską aprėpti patys. Gabūs, savo darbą išmanantys lyderiai, pasinaudodami turimomis žiniomis ir asmeniniu magnetizmu įkvepia kitus efektyviam darbui ir paskatina kuo geriau atlikti patikėtas pareigas.

5. Kai stokoja vaizduotės. Be vaizduotės nepavyks nei įveikti netikėtų kliūčių, nei sukurti sėkmingo plano.

6. Kai išsiskiria savanaudiškumu. Pavaldinių nuopelnus linkę prisiimti vadovai neabejotinai sulauks pastarųjų pasipiktinimo. Tikras lyderis negeidžia šlovės, džiaugiasi darbuotojų pelnytais pagyrimais, nes supranta,kad ne vien pinigai, bet ir padėka bei pripažinimas skatina žmones dirbti dar uoliau.

7. Kai stokoja santūrumo. Nesitvardančio vadovo pavaldiniai negerbs. Nesantūrumas, kad ir kokia forma jis pasireiškia, gniuždo ir nuodija aplinką darbe.

8. Kai neišsiskiria lojalumu. Šį punktą, ko gero, derėjo įrašyti pirmą. Savo įmonei ir kolegoms – nesvarbu, ar šie užima aukštesnes, ar žemesnes – nelojalūs lyderiai ilgai vadovo poste neužsibus. Išdavikai visada susilaukia pelnytos paniekos. Lojalumo stygius – viena pagrindinių pralaimėjimo priežasčių, nepaisant veiklos srities.

9. Kai pernelyg sureikšminą savo valdžia. Vadovauti dera padrąsinant, o ne siekiant įbauginti darbuotojus. Įspūdi savo autoritetu besistengiantys padaryti vadovai artimi jėgos šalininkų kategorijai. Tikriems lyderiams nėra poreikio rodyti valdžia, pagarbą jie pelno savo elgesiu, supratingumu, rūpestingumu, sąžiningumu ir darbo išmanymu.

10. Kai sureikšmina „titulus“. Kompetetingas vadovas titulų nesivaiko, o tas, kuris teikia tam itin daug reikšmės, paprastai daugiau nė neturi kuo didžiuotis. Tikro vadovo kabineto durys atviros visiems pageidaujantiems.

Štai kokios yra pagrindinės vadovų nesėkmių priežastys pagal Napoleon Hill knygą “ Mąstyk ir būk turtingas. Koją gali pakišti bet kuri jų. Jei siekiate tapti vadovu, įdėmiai išstudijuokite sąrašą ir venkite šių klaidų.

Categories
Lyderystė

Pagrindinės lyderio savybės

Knygoje “Mąstyk ir būk turtingas“ yra pateikiamos pagrindinės lyderio savybės, kurias būtina turėti kiekvienam vadovui. Prieš pereinant prie šių savybių dar norėčiau paminėti, jog kiekvienas žmogus gali išsiugdyti trūkstamas savybes jei tik nusprendžia, kad jam to reikia.

Ryžtas ir drąsa, pagrįsta savęs paties ir savo veiklos pažinimu. Niekas nepanorės turėti savimi nepasitikinčio, nuolat dvejojančio vadovo. Protingas pavaldinys ilgai su tokiu vadovu nedirbs.

Savikontrolė. Savęs nesugebantis kontroliuoti žmogus neįstengs valdyti kitų. Save kontroliuojantis vadovas įkvepia pavaldinius eiti paskui save, o sumaniausieji paseka jo pavyzdžiu.

Stiprus teisingumo jausmas.Nesąžiningas, neteisingas lyderis  ilgainiui praras pavaldinių pagarbą ir savo pozicijas.

Sprendimų konkretumas.Žmonės, kurie dvejoja priimdami sprendimus, pademonstruoja nepasitikėjimą savimi. Jiems nepavyks sėkmingai vadovauti kitiems.

Tikslus planavimas. Geras vadovas privalo planuoti darbus ir nuolat tobulinti planus. Prielaidoms bei spėlionėmis besivadovaujantis lyderis panašus į laivą be vairo. Ankščiau ar vėliau jis įsirėž į uolas.

Įprotis padaryti daugiau nei apsimoka. Vadovas privalo būti pasirengęs padaryti daugiau nei reikalauja iš savo pavaldinių.

Patraukli asmenybė. Netvarkingas, nerūpestingas žmogus geru vadovu netaps. Lyderis turi būti gerbiamas. Pavaldiniai negerbs lyderio, neišsiskiriančio patraukliomis asmeninėmis savybėmis.

Užuojauta ir supratimas. Sėkmingai dirbantis vadovas privalo užjausti savo pavaldinius, suprasti juos, domėtis jų rūpesčiais.

Gilinimasis į smulkmenas. Geram vadovui dera išmanyti apie savo darbą viską nuo pradžios iki pabaigos.

Visos atsakomybės prisiėmimas. Geras vadovas privalo būti pasirengęs prisiimti atsakomybę už pavaldinių klaidas ir trūkumus. Vengiantys atsakomybės ilgai nevadovaus. Jeigu pavaldiniai klysta ir pasirodo besią nekompetentingi, pralaimi vadovas.

Bendradarbiavimas. Geras vadovas yra tas, kuris supranta bendradarbiavimo principų naudą, taikos juos ir skatina pavaldinius elgtis taip pat. Vadovui reikia stiprybės, kuriuos suteikia komandinis darbas.

Taip pat egzistuoja dvi lyderystės formos. Pirmoji ir gerokai efektyvesnė forma – lyderystė, paremta geranoriškumu ir savitarpio supratimu. Antroji – jėga paremtas vadovavimas, nepaisant pavaldinių nuomonės.

Jeigu jau nusprendėte būti vadovu, tai būkite kaip galima geresniu ir pavyzdžiu kitiems.

Categories
Lyderystė

Viena korporacijos prezidento gyvenimo diena

Kad ir kaip jums bebūtų apmaudu ir pikta, bet pasaulyje egzistuoja tokių samdomų žmonių, kuriems per dieną yra sumokamas trisdešimties tūkstančių dolerių atlyginimas (įskaičiuojant ir sekmadienius bei valstybines šventes). Aš – vienas iš jų. Ne, aš nesu narkotikų barono patikėtinis, ir net ne bananų respublikos vyriausybės vadovas. Aš – „Fortune 500“ kompanijos samdomas prezidentas.

Likusio pasaulio žmonės mano atlyginimą vertina įvairiai – stebisi, domisi, pyksta, siekia, tačiau užvis labiausiai – pavydi. Jiems keista, kad žmogus gali gauti tokią algą, ir psichologiškai su šiuo faktu jie nėra susitaikę, tad belieka guostis banaliu priežodžiu „ne piniguose laimė“. Kažkas net yra moksliškai įrodęs, kad mokant kur kas mažesnį atlyginimą „Fortune 500“ kompanijų vadovams, darbo kokybė nė kiek nesumažėtų. Tačiau žmogeliukams ne visai suprantama, kad tai – sunkiausias darbas pasaulyje. Ir mano darbo diena yra šimtus kartų sunkesnė, nei jų visų kartu apėmus.

Prieš 40 metų rašytojas Arthuras Hailey savo knygoje „Ratai“ taip aprašė vieno „Ford“ korporacijos viceprezidento dienotvarkę:

„Vykdantysis prezidentas dirbdavo dvylika, kartais keturiolika valandų per parą, visuomet – pašėlusiu tempu ir dažniausiai septynias dienas per savaitę. Šiandien, kai nemažai žmonių dar vartysis pataluose, jis jau skris į Niujorką kompanijos džetstaru (Lietuvos prezidentas kadaise taip pat turėjo tokį – vertėjo past.), kelionės laiką išnaudodamas marketingo klausimams peržvelgti kartu su savo pavaldiniais. Atskridęs jis pirmininkaus tiems pat klausimams skirtame susirinkime su „Fordo“ regioniniais vadovais; netrukus po to jo lauks rimtas pašnekesys su dvidešimčia prekybos agentų iš Nju Džersio valstijoms turinčių nusiskundimų dėl garantijų ir techninės priežiūros problemų. Vėliau Manhetene jis dalyvaus priešpiečiuose, ištaisytuose bankininkų suvažiavimo delegatams, ir pasakys ten kalbą. Po priešpiečių improvizuotoje spaudos konferencijoje jį kamantinės reporteriai. Po vidudienio tas pats kompanijos lėktuvas jį parskraidins į Detroitą, kur savo kabinete jis priiminės lankytojus ir tvarkys kasdieninius reikalus. Per tą laiką nutaikęs momentą ateis kirpėjas, ir netrukdydamas jam dirbti, apkirps jam plaukus. Pietaudamas (…) jis su skyrių vadovais kritiškai aptars naujus modelius. Kiek vėliau jis užsuks į Viljamo R. Hamiltono šarvojimo koplyčią atsisveikinti su kompanijos bendradarbiu, kuris vakar netikėtai krito negyvas nuo persidirbimo sukelto vainikinių kraujagyslių užakimo. (…) Galop viceprezidentas administratorius keliaus namo – prisikimšęs portfelį popierių, kuriuos turės peržiūrėti iki rytojaus ryto.“

Koks tuščias energijos ir laiko švaistymas, kai pagalvoji… Štai dėl ko „Ford Motor Company“ tais laikais buvo lemta būti antrąja, o ne lydere Amerikoje. Bet tai, žinia, – tik viceprezidentas, juoba prieš keliasdešimt metų. Šiandien mūsų darbas yra kur kas sudėtingesnis.

Mano, kaip ir kiekvieno korporacinio prezidento diena, jei tik aš esu savo namuose (o namuose mes visi vidutiniškai praleidžiame apie 300 dienų per metus – nes čia šeima, čia ir pagrindinė kompanijos būstinė – savo laiku mes jau atsiblaškėme po šį nuobodųjį pasaulį) prasideda visada vienodai – mankšta ir tradiciniu 10 kilometrų krosu po nuosavos rančos ar parko teritoriją. Tai, žinia, amerikietiškas išradimas, tačiau jis nėra iš tų blogųjų. Kompanijos prezidentas yra pagrindinis korporacinės kultūros flagmanas, kuris reiškia vieną – savo darbuotojams ir likusiam pasauliui aš turiu būti pavyzdys. Lieknas, stotingas, sveikas ir energingas. Aš žinau, kad pavaldiniai turi žvelgti į mane pagarbiai ir norėti sekti manimi, nors gyvą mane mato itin retai – nes aš esu tik legenda. Mitas. Stalinas iš portretų ir plakatų. Kartais rūstus, kartais besišypsantis – korporacinės komunikacijos departamentas yra parūpinęs pasauliui dešimtis mano kruopščiai atrinktų nuotraukų. Artimas, bet tuo pačiu ir tolimas. Nieks neužuos blogo kvapo iš mano burnos, niekas nematys besiraičiojančio konvulsijose susuktais viduriais ar drebančiomis rankomis. Niekas net nematys manęs valgančio ar rūkančio (kalbama, kad didingiausias vienos didžiausių pasaulyje oro bendrovių „American Airlines“ prezidentas Robertas Crandallas vien savo rytmetinio bėgiojimo metu per dešimt mylių surūkydavo pakelį cigarečių, tačiau darbo metu su cigarete rankoje jį matydavo tik patys artimiausi padėjėjai). 

Man niekada nebuvo suprantama mada korporacijų vadovams šmėžuoti tarp savo pavaldinių. Anot teoretikų, tai motyvuoja darbuotojus. Tačiau Macchiavelli jau kadaise sakė: „blogas generolas veda savo karius į mūšį, geras generolas siunčia savo karius į mūšį“. Todėl aš pritariau azijietiškų kompanijų vadovų sudievinimui. Jų pasirodymas prilygdavo ir prilygsta Kristaus nužengimui iš dangaus. Pavyzdžiui, „Sony“ įkūrėjui Akio Morita, kaip rašė jo amžininkai, pasirodžius „patalpa nušvisdavo ryškia šviesa“. Arba – „jis mums buvo kaip tėvas“. Būtent tai ir motyvuoja samdinius dirbti, ypač suvokiant, kad juos budriai seka Didžiojo Brolio akis, o ne pats Didysis Brolis dykinėjantis aplink pervargusiu veidu ar dvelkiantis brangiais kvepalais, erzinančiais prie konvejerio dirbančius juodadarbius.

Categories
Pinigų dėsniai

Meilė pinigams (IV dalis)

Praeitoje dalyje papasakojome apie stebuklingą žodį „taip“ bei pinigų galią karjeroje ir versle. Šioje, paskutinėje straipsnių ciklo dalyje, papasakosime apie daugybę būdų, padėsiančių gauti tai, ko labiausiai norime. Pabaigai – keletas žodžių apie meilės galią.

Meilėje slypi daugybė būdų, kurie padės tau gauti tai, ko nori

Pinigai yra tik priemonė, padedanti tau patirti dalykus, kuriuos myli. Kai galvoji apie tai, ką gali daryti turėdamas pinigų, tu jauti daugiau meilės ir džiaugsmo negu tada, kai galvoji tik apie pinigus.

Įsivaizduok, kaip tu būni su tuo, ką myli, darai tai, ką mėgsti ir turi dalykus, kurių nori, nes tada tu pajusi daug daugiau meilės negu galvodamas tik apie pinigus.

Traukiančiojoje meilės jėgoje slypi daugybė būdų, kurie padės tau gauti tai, ko trokšti, ir pinigai yra tik vienas šių būdų. Nepadaryk klaidos galvodamas, kad pinigai yra vienintelis kelias kažką gauti. Tai ribotas mąstymas, ribojantis tavo gyvenimą!

Mano sesuo prisitraukė naują automobilį, susiklosčius nuotykių kupiniems įvykiams. Ji važiavo į darbą ir sustojo smarkios liūties užtvindytoje gatvėje, nes užgeso jos automobilio variklis. Atkaklus avarinės tarnybos darbuotojas ant rankų pernešė ją per vandenį, nors vanduo nebuvo pakilęs tiek, kad grėstų pavojus.

Per visą šį atsitikimą mano sesuo juokėsi, reportažas apie įvykį net buvo parodytas per vakaro naujienas. Vanduo nepataisomai sugadino sesers automobilį, bet, nepraėjus nė dviem savaitėms, ji gavo čekį didelei sumai ir nusipirko savo svajonių automobilį.

Nuostabiausia visoje šioje istorijoje tai, kad mano sesuo tuo metu savo name darė remontą ir neturėjo pinigų naujam pirkiniui. Ji nė nesvajojo apie tokį dalyką. Ji prisitraukė šį puikų naują automobilį, nes pravirko džiaugsmo ašaromis išgirdusi žinią, kad mūsų kita sesuo įsigijo naują automobilį.

Mano sesuo buvo tokia laiminga ir iš spinduliavo tiek daug meilės kitai seseriai, kad traukos dėsnis sudėliojo kiekvieną elementą, aplinkybę ir įvykį taip, kad jai taip pat įteiktų naują automobilį. Štai kokia yra meilės galia!

Tu nesužinosi, kaip gausi tai, ko trokšti, kol to dalyko neturėsi, bet meilės jėga žino. Tiesiog pasikliauk likimu. Įsivaizduok, ko nori, jausk laimę, ir pritraukianti meilės jėga ras idealų būdą įteikti tau, ko trokšti.

Mūsų žmogiškasis protas yra ribotas, bet meilės intelektas beribis. Jos veikimas mums nesuprantamas. Neribok savo gyvenimo laikydamas pinigus vieninteliu būdu gauti tai, ko trokšti. Nenukreipk visų savo minčių į pinigus; tavo tikslas yra tai, kas nori būti, ką nori daryti ir turėti.

Jei tu nori naujo namo, įsivaizduok ir pajusk gyvenimo jame džiaugsmą. Jei nori gražių drabužių, buitinių prietaisų ar automobilio, jei nori įstoti į koledžą, išvykti į kitą šalį, mokytis muzikos, sportuoti – įsivaizduok tai! Visi šie dalykai gali atsirasti tavo gyvenime įvairiausiais būdais.

Meilė valdo

Pinigams galioja viena taisyklė: niekada neiškelk jų aukščiau už meilę. Jei taip padarysi, pažeisi traukos dėsnį ir teks atsakyti už pasekmes. Tavo gyvenime valdanti jėga turi būti meilė. Nieko negalima iškelti aukščiau už šį jausmą.

Pinigai yra įrankis, kuriuo tu naudojiesi ir kurį prisitrauki pasitelkdamas meilę, bet jeigu pinigai tau taps svarbesni už ją, sulauksi daugybės negatyvių dalykų. Tu negali skleisti meilės pinigams ir būti šiurkštus žmonėms, nes jeigu taip elgiesi, leisi negatyvumui įžengti į visas tavo gyvenimo sritis – santykius, sveikatą, laimę ir finansus.

„Jei tau reikia meilės, pasistenk suprasti, kad vienintelis būdas ją gauti yra ją duoti, kad kuo daugiau jos duosi, tuo daugiau gausi ir kad tai gali padaryti tik visas prisipildydamas šio jausmo ir tapdamas magnetu“ – Čarlzas Hanelis

Tu nusipelnei turėti pinigų, kurių tau reikia, kad galėtum gyventi visavertį gyvenimą. Tu nenusipelnei kentėti dėl pinigų stygiaus, nes kančia pasauliui suteikia negatyvumo. Gyvenimas gražus tuo, kad, iškėlus meilę aukščiau visko, pinigai, kurių tau reikia, atsiranda patys.

Violeta Šiugždytė

Šis, keturių dalių straipsnių ciklas yra paremtas nauja Rondos Byrnės (Rhonda Byrne) knyga „Galia„, kurią išleido „Alma Littera“ leidykla.

Categories
Pinigų dėsniai

Meilė pinigams (III dalis)

Praeitoje dalyje pratęsėme temą apie meilę pinigams: jausmus, kuriuos kelia ir/ar turėtų kelti pinigai bei galimybes, kurių dažnai neišnaudojame, nors galėtume. Šioje dalyje papasakosime apie stebuklingą žodį „taip“ bei pinigų galią karjeroje ir versle.

Sakyk pinigams „taip“

Atmink: kiekvieną kartą išgirdęs, kad kitas žmogus gavo daugiau pinigų arba kad jam labiau pasisekė, privalai džiaugtis, nes tai reiškia, kad esi to paties dažnio! Tai įrodymas, kad spinduliuoji gerą dažnį, todėl džiaukis lyg dėl savęs paties, nes tavo reakcija į naujienas yra labai svarbi.

Jei tu džiaugiesi ir jaudiniesi dėl kito žmogaus, tu sakai „taip“ savo paties sėkmei, ir pas tave ateinantiems pinigams. Jei jauti nusivylimą ar pavydą, kad tai nutiko ne tau, tavo blogi jausmai sako „ne“ tavo paties sėkmei ir didesniems pinigams. Jei išgirdai, kad žmogus laimėjo loterijoje ar bendrovė gavo didelį pelną, pasidžiauk už juos.

Faktas, kad tu išgirdai naujienas, reiškia, kad tu esi to paties dažnio, todėl išgyvendamas gerus jausmus šiems žmonėms tu sakai „taip“ sau pačiam!

Prieš kelerius metus aš patyriau pačią baisiausią finansinę krizę savo gyvenime. Kredito limitas mano mokėjimo kortelėse buvo beveik išnaudotas, mano butas buvo įkeistas, o mano bendrovė turėjo milijoninių skolų, nes tuo metu aš kūriau filmą „Paslaptis“. Manau, kad mano finansinė padėtis dar niekada nebuvo tokia bloga.

Man reikėjo pinigų, kad galėčiau baigti filmą, žinojau apie traukos dėsnį ir apie tai, kad turiu gerai jaustis dėl pinigų, jei noriu juos prisitraukti. Tačiau tai buvo nelengva, nes kiekvieną dieną susidurdavau su vis augančia skola, su žmonėmis, reikalaujančiais pinigų, ir net neįsivaizdavau, kaip galėčiau išmokėti savo personalui atlyginimus. Todėl ėmiausi drastiškų veiksmų.

Aš nuėjau prie bankomato ir nuo savo kreditinės kortelės sąskaitos nuėmiau kelis šimtus dolerių. Tų pinigų man labai reikėjo sąskaitoms apmokėti ir nusipirkti maisto, bet aš patraukiau gatve ir ėmiau dalyti pinigus žmonėms.

Laikydama rankose 50 dolerių banknotus aš ėjau žiūrėdama į kiekvieno prie manęs artėjančio žmogaus veidą ir bandžiau nuspręsti, kam atiduoti pinigus. Norėjau neaplenkti nė vieno žmogaus, bet turėjau palyginti nedaug pinigų, todėl leidau savo širdžiai rinktis ir nuspręsti, kam labiausiai jų reikia.

Tai buvo pirmas kartas gyvenime, kai pajutau meilę pinigams. Tačiau to priežastis buvo ne patys pinigai, o tai, kad aš atidaviau juos žmonėms. Tai vyko penktadienį, ir visą savaitgalį aš verkiau džiaugsmo ašaromis prisiminusi, kaip buvo gera dalyti žmonėms pinigus.

Pirmadienio popietę atsitiko kažkas nuostabaus: neįtikėtinai susiklosčius aplinkybėms, mano banko sąskaitoje atsirado 25 tūkst. dolerių. Tie 25 tūkst. dolerių į mano gyvenimą ir į mano sąskaita nukrito tiesiog iš dangaus.

Prieš kelerius metus aš įsigijau šiek tiek draugo bendrovės akcijų ir visiškai apie jas užmiršau, nes jų vertė neaugo. Bet pirmadienio rytą man paskambino ir paklausė, ar nenorėčiau savo akcijų parduoti, nes jų vertė staiga smarkiai pašoko, ir po pietų pinigai už akcijas jau buvo mano sąskaitoje.

Aš nedalijau pinigų tam, kad prisitraukčiau jų dar daugiau. Dalijau pinigus, kad pajusčiau jiems meilę. Aš norėjau pakeisti tuo metu dėl pinigų mane apėmusius blogus jausmus. Jei aš būčiau dalijusi pinigus norėdama pati jų gauti, stebuklas nebūtų įvykęs, nes tada mano veiksmų motyvacija būtų buvusi ne meilė, o pinigų stygiaus jausmas, kuris yra negatyvus. Bet jei tu atiduodi pinigus ir juos atiduodamas jauti meilę, pinigai, be abejonės, pas tave sugrįš.

Vienas vyras išrašė čekį ir paaukojo 100 dolerių tiems, kuriems, jo manymu, jų tikrai reikėjo. Nepraėjus nė dešimčiai valandų po to, kai išrašė čekį, jis sudarė patį didžiausią pardavimo sandorį per visą savo bendrovės gyvavimo laiką.

„Svarbu ne tai, kiek mes duodame, bet tai, kiek meilės įdedame į šį veiksmą“ – Motina Teresė

Jei tu nuolat kovoji su pinigais, kad geriau dėl jų pasijustum, gali siųsti mintis apie pinigų perteklių gatvėje pro tave praeinantiems žmonėms. Įsižiūrėk į kiekvieno žmogaus veidą ir įsivaizduok, kad duodi jam daug pinigų, įsivaizduok jo džiaugsmą. Pajusk jį ir eik prie kito žmogaus. Tai padaryti nesunku, bet tai visiškai pakeis tavo jausmus pinigams ir su jais susijusias tavo gyvenimo aplinkybes.

Karjera ir verslas

„Genijus be širdies yra niekas – nes nei didis protas, nei nuostabus intelektas, nei abu šie dalykai kartu nereiškia genialumo. Meilė! Meilė! Meilė! Štai kas yra genialumo esmė“ – Nikolausas Džosepas von Džakvinas

Pritraukianti meilės jėga judina visus pasaulio turtus, todėl tas, kas skleidžia meilę pasitelkęs gerus jausmus, kaip magnetas traukia pinigus. Tau nereikia uždirbti pinigų, kad įrodytum savo vertę. Tu esi vertas visų pinigų, kurių tau dabar reikia!

Tu užsitarnavai pinigus, kurių tau dabar reikia! Tu turi dirbti dėl malonumo. Tu turi dirbti, nes tai tave džiugina. Tu turi dirbti, nes myli savo darbą! Tada, kai tu iš tikrųjų pamilsi savo darbą, pritrauksi pinigus.

Jei dirbsi, nes manai, kad tai vienintelis būdas užsidirbti pinigų, bet nekenti savo darbo, tu niekada neturėsi pinigų ir mėgstamo darbo. Mėgstamas darbas jau egzistuoja, ir viskas, ką turi padaryti, kad jį gautum – skleisti meilę.

Įsivaizduok ir pajusk, kad jau turi šį darbą, ir tu jį gausi. Ieškok visko, kas gera tavo dabartiniame darbe, pamilk šiuos dalykus, nes kai skleidi meilę, pritrauki tai, ką myli. Tavo mėgstamas darbas greitai atsiras tavo gyvenime!

Bedarbis parašė prašymą dėl darbo, kurio visada norėjo. Tada jis sukūrė įsivaizduojamą atsakomąjį bendrovės laišką, kuriame buvo aptarta jo alga ir būsimojo darbo detalės. Taip pat jis sukūrė vizitinę kortelę su savo pavarde bei bendrovės logotipu; žiūrėdamas į kortelę jis jautė dėkingumą, kad dirba šioje bendrovėje. Kas kelias dienas jis išsiųsdavo sau elektroninius laiškus su sveikinimais gavus darbą.

Šiam vyrui pokalbis dėl darbo telefonu buvo sėkmingas. Sėkmė jo neapleido ir per pokalbius akis į akį su dar dešimčia žmonių. Po dviejų valandų jam paskambino bendrovės atstovas ir pranešė gerą naujieną, kad jis turi darbą. Šis žmogus gavo darbą, kurio visada troško, su daug didesne alga negu jis siūlė įsivaizduojamame bendrovės laiške.

Net jei ir nežinai, ką nori veikti gyvenime, tau tereikia skleisti meilę, pasitelkus gerus jausmus, ir kaip magnetas prisitrauksi viską, ką myli. Tavo meilės jausmas nuves tave į tikslą. Tavo svajonių darbas yra meilės dažnio, ir, kad jį gautum, turi pats spinduliuoti šį dažnį.

„Sėkmė nėra raktas į laimę. Laimė yra raktas į sėkmę“ – Albertas Šveiceris

Sėkmės verse formulė yra lygiai tokia pat. Jeigu tu turi savo verslą, bet jis nesiklosto taip gerai, kaip norėtum vadinasi, kažką darai ne taip. Svarbiausia verslo žlugimo priežastis yra blogų jausmų, susijusių su sėkmės stoka, skleidimas.

Bet jei tavo verslas iš esmės klestės, bet, ištikus mažiausiai nesėkmei, reaguosi spinduliuodamas blogus jausmus, sukursi dar didesnį nuosmukį. Visos įkvepiančios idėjos, kurios privers tavo verslą pakilti į tokį lygį, kokio net neįsivaizdavai, yra meilės dažnio, taigi tu privalai surasti būdą, kaip pasijusti gerai dėl savo verslo ir imti skleisti kuo aukštesnį dažnį.

Pasitelk vaizduotę, žaisk su ja, galvok žaidimus, daryk ką nori, kad pakeltum savo dvasią ir pasijustum gerai. Pakylėdamas savo jausmus tu pakeli ir verslą. Kiekvienoje savo gyvenimo srityje, kiekvieną dieną mylėk viską, ką matai, mylėk viską, kas tave supa, priimk kitų bendrovių sėkmę lyg tai būtų tavo sėkmė! Jeigu sėkmė, kad ir kieno ji būtų, tau tikrai kels gerus jausmus, tu ją prisitrauksi!

Versle ar bet kokiame kitame darbe būk tikras, kad vertė to, ką duodi, prilygsta pinigų, kuriuos gauni pelno ar algos pavidalu, vertei. Jeigu duosi mažiau negu gauni pinigų, tavo verslas ar karjera pasmerkti žlugti.

Tu tiesiog negali iš kažko paimti, nepaimdamas iš savęs. Visada duok tiek, kiek gauni. Vienintelis būdas tai užtikrinti – duoti daugiau negu gauni pinigų. Jeigu duosi daugiau negu verti pinigai, kuriuos gauni, tavo verslas ir karjera klestės.

Violeta Šiugždytė


Kitoje dalyje aprašysime meilės galią, ir ką tai turi bendro su pinigais.

Categories
Pinigų dėsniai

Meilė pinigams (II dalis)

Praeitoje dalyje teigėme, jog nuo mūsų pačių požiūrio priklauso tai, kiek mes uždirbame. Šioje dalyje toliau vystysime šią temą, aprašysime jausmus, kurių dėka (ne)turime pinigų bei galimybes, kurios dažnai lieka neišnaudotos.

Kaip pakeisti jausmus pinigams

Kai pakeisi savo jausmus pinigams, tavo gyvenime pasikeis ir pinigų kiekis. Kuo geriau jausies, tuo daugiau pinigų prisitrauksi.

Jei neturi daug pinigų, aišku, kad gavęs sąskaitas nepasijusi gerai. Bet tą akimirką, kai neigiamai reaguoji į didelę sąskaitą, išspinduliuoji blogus jausmus, todėl, žinoma, ateityje sulauksi dar didesnių sąskaitų. Ką duodi, tą ir gauni.

Svarbiausia yra tai, kad apmokėdamas sąskaitas rastum būdą, kaip pasijusti gerai. Niekada neapmokėk sąskaitų, jei neišgyveni gerų jausmų, nes pritrauksi tik dar didesnes sąskaitas.

Kad pakeistum savo jausmus, turi pasitelkti vaizduotę ir paversti sąskaitas kažkuo, dėl ko pasijustum geriau. Gali įsivaizduoti, kad iš tikrųjų tai ne sąskaitos, o tiesiog tu iš savo geros širdies nusprendei paaukoti pinigų tam tikrai bendrovei ar žmonėms už puikios kokybės paslaugas.

Įsivaizduok, kad tavo gautos sąskaitos yra čekiai. Arba pasitelk dėkingumą ir pasakyk „ačiū“ bendrovei, atsiuntusiai sąskaitą, įvertinęs tai, kokia naudinga jų teikiama paslauga – elektra ar galimybė gyventi namuose.

Apmokėjęs sąskaitą gali ant jos užrašyti: „Ačiū – apmokėta.“ Jei neturi pinigų iš karto apmokėti sąskaitos, užrašyk ant jos: „Ačiū už pinigus.“ Traukos dėsniui nerūpi, ar tai, ką tu įsivaizduoji ir jauti, yra tikra, ar ne. Jis atsako į tai, ką duodi.

„Tau atlyginama ne pagal darbą ar sugaištą laiką, bet pagal tavo meilės kiekį“ – Šv. Katerina Sienietė

Kai gauni atlyginimą, būk už jį dėkingas, tada jis didės. Dauguma žmonių net nesijaučia gerai, kai jiems mokama, nes yra per daug susirūpinę, kad neprarastų savo atlygio. Jie praleidžia puikia progą skleisti meilę kiekvieną kartą, kai gauna užmokestį.

Jei į tavo rankas pateko šiek tiek pinigų, kad ir visiškai nedaug, būk dėkingas! Atsimink: tai, už ką jauti dėkingumą, dauginasi. Dėkingumas yra didysis daugiklis!

Išnaudok kiekvieną galimybę žaisti

Išnaudok kiekvieną akimirką, kurią turi pinigų, kad skatintum pinigus daugintis, skleisdamas gerus jausmus. Jausk meilę, kai už ką nors moki! Jausk meilę, kai atiduodi pinigus! Jausk meilę iš visos širdies įsivaizduodamas, kaip smarkiai tavo pinigai padeda bendrovei ir joje dirbančiam personalui.

Tai leis tau gerai jaustis dėl pinigų, kuriuos išleidi, ir tu nesijausi blogai, kad dabar jų turi mažiau. Skirtumas tarp šių dviejų jausenų yra skirtumas tarp pinigų gausos ir pinigų stygiaus visą likusį tavo gyvenimą.

Štai žaidimas, kuris tau primins, kad tada, kai turi pinigų, reikia jais džiaugtis. Įsivaizduok vieno dolerio banknotą. Įsivaizduok šio banknoto priekinę pusę kaip pozityviąją, simbolizuojanią daugybę pinigų. Įsivaizduok šio banknoto užpakalinę pusę kaip negatyviąją, simbolizuojančią pinigų stygių.

Kiekvieną kartą gavęs pinigus tyčia apversk banknotus taip, kad jų priekinė pusė būtų nukreipta į tave. Sudėk banknotus į piniginę taip, kad jų priekinė pusė būtų nukreipta į tave. Duodamas pinigus žiūrėk, kad banknotai būtų atsukti priekine puse į viršų. Taip darydamas tu naudoji pinigus kaip ženklą, primenantį tau, kad turi spinduliuoti gerus jausmus pinigų gausai.

Jei naudoji kreditinę kortelę, apversk ją priekine puse, kur užrašytas tavo vardas, į viršų, nes priekinė kreditinės kortelės pusė byloja, kad čia yra daugybė pinigų, ir jie priklauso tau!

Kai tu už kažką moki kreditine kortele ar grynaisiais, įsivaizduok, kad atiduodi žmogui didžiulius pinigus. Nes tai, ką tu duodi, gauni pats!

Įsivaizduok, kad esi turtingas. Įsivaizduok, kad turi tiek pinigų, kiek tau šiuo metu reikia. Kaip pasikeistų tavo gyvenimas? Pagalvok apie visus dalykus, kuriuos darytum. Kaip tu jaustumeis? Jaustumeis kitaip ir todėl tu kitaip vaikščiotum. Kitaip kalbėtum. Tavo laikysena būtų kitokia, ir tu kitaip judėtum. Kitaip į viską reaguotum. Tavo reakcija į sąskaitas būtų kitokia. Tavo reakcija į žmones būtų kitokia. Nes tu kitaip jaustumeis!

Tu būtum atsipalaidavęs. Tu patirtum dvasinę ramybę. Tu būtum laimingas. Tu paprasčiau į viską žiūrėtum. Tu džiaugtumeis kiekviena diena ir negalvotum apie rytojų. Tai jausmas, kurį norėtum sulaikyti. Tai meilės pinigams jausmas, ir šis jausmas traukia kaip magnetas!

„Sulaikyk su tavo įsisąmonintu noru susijusį jausmą, kurį tu patirtum įsivaizdavęs, kad jau turi tai, ko trokšti, ir tavo noras įsikūnys“ – Neuvilas Godardas

Violeta Šiugždytė

Kitoje dalyje papasakosime apie vieną stebuklingą žodį, padėsiantį prisitraukti pinigus – „taip“.

Categories
Pinigų dėsniai

Meilė pinigams (I dalis)

„Fizinis skurdas slypi jausmų skurdume“ – Ralfas Valdo Emersonas

Kaip tu jautiesi dėl pinigų? Daugelis žmonių pasakys, kad jie mėgsta pinigus ir jeigu neturi jų pakankamai, jaučiasi prastai. Jei žmonės turi tiek pinigų, kiek jiems reikia, suprantama, jie jaučiasi gerai. Taigi savo jausmus dėl pinigų nusakyti nesunku – jei pinigų trūksta, tu jautiesi prastai.

Jeigu pasižvalgysi po pasaulį, pamatysi, kad dauguma žmonių dėl pinigų jaučiasi prastai, nes didžioji dalis pasaulio pinigų ir turtų sukaupta turtuolių, sudarančių 10 procentų visų planetos gyventojų, rankose. Vienintelis skirtumas tarp turtingųjų ir kitų žmonių yra tas, kad turtingieji pinigams išspinduliuoja daugiau gerų jausmų negu blogų. Štai kaip tai paprasta.

Kodėl taip yra, kad tiek daug žmonių blogai jaučiasi dėl pinigų? Ne todėl, kad jie niekada jų neturėjo, nes daugelis turtingų žmonių pradėjo nuo nieko. Priežastis, kodėl tiek daug žmonių dėl pinigų jaučiasi prastai, yra ta, kad jų įsitikinimai apie pinigus yra negatyvūs, ir šie negatyvūs įsitikinimai buvo diegiami į jų pasąmonę jau vaikystėje.

Pavyzdžiui, tokie įsitikinimai kaip „Mes negalime sau to leisti“, „Pinigai yra blogis“, „Turtingi žmonės nedori“, „Trokšti pinigų blogai, tai nedvasinga“, „Turėti daug pinigų reiškia sunkiai dirbti“.

Kai esi vaikas, priima viską, ką tau sako tėvai, mokytojai ar visuomenė. Ir pats to nesuvokdamas užaugi nuolat puoselėdamas negatyvius jausmus pinigams.

Ironiška, bet tuo pat metu, kai tau tvirtinama, kad norėti pinigų yra negerai, tu taip pat esi mokamas užsidirbti pragyvenimui, bet jei tai reiškia dirbti nemėgstamą darbą. Galbūt tau net buvo sakoma, kad egzistuoja vos keli darbai, kuriuos gali dirbti, taigi sąrašas yra ribotas.

Nė vienas iš šių dalykų nėra teisingas. Žmonės, kurie tau juos sakė, yra nekalti, nes jie perdavė tau tai, kuo tikėjo ir ką jautė esant tiesa, bet kadangi jie tuo tikėjo, traukos dėsnis pritraukė tai į jų gyvenimus. Dabar tu jau žinai, kad gyvenimo mechanizmas veikia visiškai kitaip. Jei tau trūksta pinigų, taip yra todėl, kad tu jiems skleidi daugiau blogų negu gerų jausmų.

„Kai tu supranti, kad tau nieko netrūksta, visas pasaulis ima priklausyti tau“ – Lao Tzu

 

Meilė yra klijai

 

Aš esu kilusi iš gana vargingos aplinkos, ir nors mano tėvai netroško daug pinigų, jie iš paskutiniųjų stengėsi sudurti galą su galu. Taigi aš užaugau turėdama tokius pat negatyvius įsitikinimus apie pinigus kaip ir daugelis žmonių.

Žinojau, kad privalau pakeisti savo jausmus, jei noriu, kad pasikeistų mano gyvenimo aplinkybės, taip pat žinojau, kad turiu visiškai pasikeisti, kad pinigai ne tik ateitų į mano gyvenimą, bet ir prie manęs liptų!

Aš mačiau, kad pinigų turintys žmonės ne tik pritraukdavo juos sau, bet ir priversdavo pinigus prie jų lipti. Jei tu paimtum visus pasaulio pinigus ir po lygiai išdalytum juos planetos gyventojams, per trumpą laiką visi šie pinigai atsidurtų nedidelės žmonių grupelės rankose, nes traukos dėsnį valdo meilė, ir tie keli procentai žmonių, skleidžiantys gerus jausmus pinigams, vėl juos prisitrauktų. Meilės jėga judina visus pasaulio pinigus bei turtus ir taip veikia pagal traukos dėsnį.

„Tai yra amžinas ir esminis principas, apimantis visus dalykus, visas filosofijos sistemas, visas religijas ir visus mokslus. Nuo meilės dėsnio neįmanoma pabėgti“ – Čarlzas Hanelis

 

Kai žmonės laimi loterijoje, taip pat veikia traukos dėsnis. Šie žmonės visa širdimi įsivaizdavo ir jautė, kad jie laimės. Jie sakė: „Kai laimėsime loterijoje“, o ne „Jei laimėsime loterijoje“, jie įsivaizdavo ir planavo, ką darys, kai laimės. Ir jie išlošė!

Bet norėdami sužinoti, ar išlošti pinigai prie jų prilipo, ar ne, turime peržiūrėti statistiką. Ji rodo, kad per kelerius metus daugelis žmonių iššvaistė pinigus ir dabar yra dar labiau įklimpę į skolas negu buvo, prieš laimėdami loteriją.

Taip atsitiko, nes žmonės naudojo traukos dėsnį loterijoje laimėti, bet gavę pinigus nepakeitė savo tikrųjų jausmų jiems, todėl jų neteko. Pinigai prie jų neprilipo!

Kai tu neišgyveni gerų jausmų dėl pinigų, tu juos atbaidai. Jie niekada prie tavęs nelips. Net jei gavai papildomų pinigų, kurių visiškai nesitikėjai, labai greitai pamatysi, kad jie išslydo pro pirštus kaip smėlis.

Staiga ėmė plaukti didesnės sąskaitos, pradėjo lūžti daiktai, atsirado visokių nenumatytų aplinkybių, ir visa tai ištraukė pinigus tiesiog tau iš rankų.

Taigi kas priverčia pinigus lipti prie žmogaus? Meilė! Meilė yra traukiančioji jėga, atnešanti pinigų, meilė taip pat yra ta jėga, dėl kurios pinigai limpa! Jai nerūpi, ar tu esi geras žmogus, ar ne. Apie tai nėra jokios prasmės kalbėti, nes tu esi daug nuostabesnis negu įsivaizduoji.

Kad pritrauktum pinigų ir paskatintum juos prie tavęs lipti, turi jiems skleisti meilę ir gerus jausmus! Jei tau trūksta pinigų ir tavo skola kreditinėje kortelėje vis didėja, vadinasi, tu atbaidai pinigus ir neturi galios, kuri priverstų juos prie tavęs lipti.

Nesvarbu, kokia šiuo metu yra tavo finansinė padėtis. Nesvarbu, kokios finansinės būklės yra tavo verslas, tavo šalis ar visas pasaulis. Neegzistuoja toks dalykas kaip beviltiška situacija.

Yra žmonių, kurie klestėjo ir per Didžiąją depresiją, nes jie išmanė meilės ir traukos dėsnį. Jie gyveno pagal jį, įsivaizduodami ir jausdami viską, ko trokšta, ir jie įveikė nepalankias aplinkybes.

„Stenkimės, kad mūsų gyvenimas būtų geras, tada ir laikas bus geri. Mes kuriame laikus; kokie mes esame patys, tokie yra ir laikai“ – Šv. Augustinas iš Hipo

 

Meilės jėga gali prasiveržti pro bet kokias kliūtis ir įveikti bet kokias situacijas. Pasaulio problemos meilės jėgai nėra kliūtis. Traukos dėsnis valdo tą pačią galią, kad ir kokie būtų laikai – geri ar blogi.

Kitoje dalyje aprašysime jausmus pinigams ir galimybes.

Categories
Pinigų dėsniai

Akcijos: turtingesnis ir protingesnis vyras

Pinigai - vienas iš būdų padidinti savo vertę

Daugelis iš mūsų sutinkame su mintimi, kad pinigai yra galia – kad turtingas vyras yra savo vertę turintis ir jaučiantis, pasitikintis savimi asmuo. Juk pasikvietę moterį į vakarienę jaučiatės gerai, kai galite sumokėti už abu, o ne nepatogiai laukti, ar jūsų išrinktoji bus pakankamai nuovoki, kad suprastų jūsų „šiuo metu sudėtingą“ finansinę padėtį? Pinigai – galios ir galimybių šaltinis bei raktas nuo daugelio durų.

Deja, realybė – tai ne filmas, kuriame jūs pagrindinis herojus, niekuomet nepritrūkstantis pinigų. Čia yra toji ekrano pusė, kurioje norint nusivesti moterį į prabangų restoraną (ar net į „čili picą“ – kiek pastebėjau, kainos daugelyje vietų paprastam žmogui tikrai nėra dėkingos), teks gerai pasukti galvą, kaip sutaupyti bei ko atsisakyti, kad romantiškas vakaras iš idėjos virstų darbu.

Yra daugybė būdų tvarkyti savo finansus taip, kad mėnesio gale ar atėjus juodai dienai netektų beviltiškai konstatuoti, kad jūsų kišenės tuščios. Šįkart norėčiau papasakoti apie vieną būdą auginti savo pinigus – vertybinius popierius, konkrečiau, apie akcijas.

Akcijų žavesys

Be to, kad suteikia galimybę gausinti savo kapitalą, akcijų laikymas ar spekuliavimas jomis turi kitų privalumų; kaip jau minėjau, pinigai suteikia vyrui vertės, o žinojimas kaip su jais elgtis – dar daugiau vertės. Netgi jei esate tik „Maximos“ kasininkas ar paprastas šlavėjas, išmintingai kalbėdamas apie akcijas ar kitus finansinius instrumentus (ar netgi galėdamas įrodyti, kad savo išmanymu sėkmingai naudojatės gausindamas savo kapitalą) kaip mat pakilsite aplinkinių (ir, aišku, savo svajonių merginos) akyse. Tokios iš pirmo žvilgsnio sausos ir nykios srities kaip vertybinių popierių birža išmanymas sudaro žmogaus, turinčio skvarbų, logišką protą ir analitinį mąstymą, įvaizdį.

Tačiau nevertėtų persistengti. Puiku, jeigu tikrai gerai išmanote akcijų rinką ir galite šia tema teikti vykusius patarimus, tačiau viskam yra sava vieta ir laikas – jeigu pulsite visiems aplinkui pasakoti, koks puikus ir gudrus esate, po pirmos pavykusios spekuliacijos, susižavėjimo kupinų žvilgsnių galite ir nesulaukti.

Lengva pasakyti, sunku…

Skaitant daugelį straipsnių, kurių tema susijusi su kokia nors socialinio gyvenimo sritimi, pavyzdžiui, „kaip išlaikyti merginą“, kartais kyla mintis – ei, bet juk tai visai lengva! Kodėl jie neparašo, kaip merginą SUSIRASTI prie tai, kai rašo kaip ją išlaikyti?? Gali būti, kad panašiai pagalvojote ir apie šį straipsnį – ei, jis rašo apie vertybinių popierių teikiamus privalumus ir visa kita, tačiau nė žodžio apie tai, kaip įsigyti sėkmingas akcijas.

Ką gi, elgtis su akcijomis taip, kad jos neštų pelną – sudėtinga sritis; patarimai šiuo klausimu dalinami ne tokiuose interneto puslapiuose, o sausuose ekonomikos vadovėliuose ir bankuose, už storų sienų. Kitaip tariant, iki to momento, kai galėsite savo pasiutusiai pelningomis akcijomis ir finansinių reikalų išmanymu sužavėti savo šeimą, kolegas ir stirnakoję kaimynę iš devinto aukšto, teks įdėti daug darbo – džiovinti smegenis skaitant sausas teorijas ir kišant savo krauju ir prakaitu uždirbtus litus į rizikingas akcijas. Kodėl turėtumėte tai daryti? Niekas jūsų tikrai nevers. Tačiau jei norite sulaukęs pensijos turėti kiek daugiau, nei sovietinius laikus menantį vieno kambario butelį ir kelių šimtų eurų pensiją, galbūt santaupų investavimas ne į alų, o į vertybinius popierius jums pasirodys ne tokia jau prasta mintimi.

Nuo ko gi pradėti?

Norint nusipirkti akcijų, nesvarbu, išmanai ką nors apie jas ar ne, reikia visai nedaug: nueiti į tau patinkantį banką ar finansų maklerių įmonę (pastaroji institucija paprastam žmogui kartais atrodo painokas reikalas, todėl geriausia, mano manymu, savo šlovingą investuotojo karjerą pradėti nuo banko) ir jame atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą. Tam tereikia asmens tapatybę liudijančio dokumento (vairuotojo pažymėjimas Lietuvos bankuose dažnai dėl jiems vieniems težinomų priežasčių tokiu nelaikomas). Kitas svarbus dalykas – kompiuteris, geriausiai su interneto laidu ir naršykle. Skaitmeniniame amžiuje visi pirkimai/pavedimai vykdomi būtent per šią stebukladėžę.

Sutvarkius visus reikalingus techninius niuansus, galima pradėti pirktis akcijas, kurios, jūsų akimis, ne nuvertės, bet neš pelną. Žinios, reikalingos sėkmingam investavimui, ateina per sunkų darbą ir ilgą laiką – tokie straipsneliai, kaip šis, jums nepadės. Galima pasikliauti būrimu kavos tirščiais, turimomis verslo ir ekonomikos žiniomis, delfi ir panoramos naujienų analize.

Iš karto duosiu patarimą: gali atrodyti, kad Amerikos ar Kinijos vertybinių popierių biržos yra aukso kalnus žadantis rojus, tačiau geriausia pradėti nuo gimtosios Lietuvėlės ar kaimynų braliukų ir lėtųjų estų biržų. Kad ir kaip viliotų už jūrų marių esantys turtai, dažnas pilietis nesusigaudo mūsų mažos šalelės ekonomikoje, o kišti pinigus į mechanizmą, kurio neišmanai, yra ne investavimas, o loterija. Be to, pabaltijo šalių biržos, siekiant palengvinti prekybą, sujungtos į vieną darinį, todėl komisiniai mokesčiai perkant ir parduodant pabaltijo kompanijų akcijas nebus tokie dideli, kaip, pavyzdžiui, perkant Norvegijos vp biržoje kotiruojamas akcijas.

Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis…

Kaip protingai panaudoti pinigus - keblus klausimas

Pradėjus domėtis akcijų biržomis ir investavimu, gali susisukti galva – kiek teorijų ir schemų čia prigalvota… Painiava ir nesistemingai besivoliojanti informacija gali daugelį atbaidyti, tačiau įgytas žinojimas tikrai pravers. Ekonomikos ir finansų vadovėliai, speciali spauda (taip, tokios turime ir mes – kaip pavyzdį galiu pateikti brangokai kainuojantį žurnalą „Investuok“) ir spekuliantų internetiniai forumai yra žinių šaltinis, naudingas kiekvienam, norinčiam tapti labiau finansiškai išprususiu ir nepriklausomu. Taip, tai – sausas ir akademiškas pomėgis. Tačiau vieną vakarą praleisti ne prie televizoriaus, o gilinantis į lietuviškų bendrovių subtilumus ir makabriškus biržos analizės metodus – ne toks jau ir didelis užmokestis už galimybę gyventi geriau.

Sočiai prisiskaičius literatūros ateina momentas, kai savo žinias tenka patikrinti – nusipirkti pirmąsias savo akcijas ir žiūrėti, kas bus toliau. Iš pradžių gali nepasisekti ir sunkiai uždirbtas kapitalas išgaruos kaip dūmas. Nesiruošiu pulti guosti, kad tai – tik dar vienas kelias į sėkmę. Manau, kad kiekvienas, pradėjęs domėtis investavimu, anksčiau ar vėliau supras, kad nepavykusi investicija – tai ne veltui išmestas laikas ir pinigai, o tiesiog dar viena mokymosi stadija. Juk būtent iš savo klaidų mokomės geriausiai.

Bet kodėl gi akcijos?

Yra daugelis kitų būdų gausinti savo kapitalą – patikimesnės, tačiau mažesnio pelningumo obligacijos ar bankų indėliai. Rašau apie akcijas todėl, kad geriausiai išmanau šį finansinį instrumentą, be to, jis man priimtinausias. Visuomet galiu ramiai padėti savo pinigus į banką, kur už juos man mokės kelių procentėlių palūkanas. Tačiau aš nesijaučiu gerai, kai kažkas kažką daro už mane. Kodėl turiu patikėti savo pinigus bankui, kuris juos investuos, uždirbs 15 procentų pelno, iš kurių man teks 2-3 procentai? Noriu savo gyvenimą tvarkyti pats. Savo finansus – taip pat. Būtent dėl to akcijos man yra priimtinausias kapitalo didinimo būdas – į ką investuoti sprendžia ne bankas, o aš, remdamasis savo turimomis žiniomis. Ir pelnas būna nepalyginamai didesnis. Aišku, kitaip nei patikėjus savo santaupas bankui, čia egzistuoja žymiai didesnis šansas savo pinigus prarasti. Tačiau juk šampano negeria tas, kuris nerizikuoja.

Categories
Pinigų dėsniai

Kaip sutaupyti iki 50% išleidžiamių pinigų?

Turbūt kiekvienas žmogus supranta, jog norint susikurti finansinę gerovę, reikia išmokti taupyti. Tai vienas iš svarbiausių įpročių kuris skiria finansiškai sėkmingus ir nesėkmingus žmones. Dauguma klestinčių verslininkų pradėję nuo nulio, turėjo pereiti sunkų taupymo laikotarpį, kurio metu reikėjo skaičiuoti kiekvieną centą, galvoti ką pirkti, o ko ne ir t.t.  Norint susikurti finansinę gerove galioja viena paprasta taisyklė. „Išleisk mažiau negu uždirbti, arba uždirbk daugiau, negu išleidi„.

Kas vaikštote į parduotuves žinote, jog pagrindiniuose centruose kaip „IKI“, „Maxima“ ir „Norfa“ yra leidžiami ir dalinami bukletai apie akcijas, kurių metų, tam tikrų produktų kainos yra mažesnės, o gal tiksliau tokios kokios ir turėtu būti.

Internete yra ne viena svetainė, kurioje galite pasižiūrėti parduotuvių leidžiamus bukletus. Kaip pvz: www.daugakciju.lt , „IKI“ akcijos, „Maxima“ leidiniai, „Norfa“ leidiniai, www.Pigutis.lt ir t.t.

Neišeinant iš namų, jau galima susidaryti pirkinių sąrašą, ko jums reikia ir kam šiuo metu yra taikoma nuolaida. Jeigu jūsų norimo produkto nėra su nuolaida, galite savęs paklausti „ar jo jums dabar būtinai reikia?“ arba rasti alternatyvą.

Skaitydamas komentarus svetainėse, kuriuose yra publikuojami leidiniai, pastebėjau, kad žmonės tiesiog laukia nuolaidų ir neskuba pirkti, taip sutaupyti iki 50% savo išlaidų. Žinoma, tik vedant savo pajamų – išlaidų žurnalą galite pastebėti, kad pinigai vis dėl to susitaupo perkant prekes akcijų metu.

Taip pat nepaminėjau dar vienos svetainės – kurpigu.lt kuri man labiausiai ir patiko iš visų, dėl joje esančio „planuojamų pirkinių sąrašo“ sudarymo. Užtenka prie prekės paspausti pliusą „+“ ir prekė yra pridedama prie sąrašo, kuri lengvai galėsite peržiūrėti ir pakoreguoti. Turint tokį sąrašą, galite keliauti į parduotuvę ar net kelias parduotuves ir taip sutaupyti iki 50%.

Iš esmės, sudarant sąrašą jus prarandate laiko, bet šį laiką iškeičiate į pinigus, bei ugdote savyje taupymo įprotį.

http://www.daugakciju.lt