Categories
Pinigų dėsniai

Meilė pinigams (II dalis)

Praeitoje dalyje teigėme, jog nuo mūsų pačių požiūrio priklauso tai, kiek mes uždirbame. Šioje dalyje toliau vystysime šią temą, aprašysime jausmus, kurių dėka (ne)turime pinigų bei galimybes, kurios dažnai lieka neišnaudotos.

Kaip pakeisti jausmus pinigams

Kai pakeisi savo jausmus pinigams, tavo gyvenime pasikeis ir pinigų kiekis. Kuo geriau jausies, tuo daugiau pinigų prisitrauksi.

Jei neturi daug pinigų, aišku, kad gavęs sąskaitas nepasijusi gerai. Bet tą akimirką, kai neigiamai reaguoji į didelę sąskaitą, išspinduliuoji blogus jausmus, todėl, žinoma, ateityje sulauksi dar didesnių sąskaitų. Ką duodi, tą ir gauni.

Svarbiausia yra tai, kad apmokėdamas sąskaitas rastum būdą, kaip pasijusti gerai. Niekada neapmokėk sąskaitų, jei neišgyveni gerų jausmų, nes pritrauksi tik dar didesnes sąskaitas.

Kad pakeistum savo jausmus, turi pasitelkti vaizduotę ir paversti sąskaitas kažkuo, dėl ko pasijustum geriau. Gali įsivaizduoti, kad iš tikrųjų tai ne sąskaitos, o tiesiog tu iš savo geros širdies nusprendei paaukoti pinigų tam tikrai bendrovei ar žmonėms už puikios kokybės paslaugas.

Įsivaizduok, kad tavo gautos sąskaitos yra čekiai. Arba pasitelk dėkingumą ir pasakyk „ačiū“ bendrovei, atsiuntusiai sąskaitą, įvertinęs tai, kokia naudinga jų teikiama paslauga – elektra ar galimybė gyventi namuose.

Apmokėjęs sąskaitą gali ant jos užrašyti: „Ačiū – apmokėta.“ Jei neturi pinigų iš karto apmokėti sąskaitos, užrašyk ant jos: „Ačiū už pinigus.“ Traukos dėsniui nerūpi, ar tai, ką tu įsivaizduoji ir jauti, yra tikra, ar ne. Jis atsako į tai, ką duodi.

„Tau atlyginama ne pagal darbą ar sugaištą laiką, bet pagal tavo meilės kiekį“ – Šv. Katerina Sienietė

Kai gauni atlyginimą, būk už jį dėkingas, tada jis didės. Dauguma žmonių net nesijaučia gerai, kai jiems mokama, nes yra per daug susirūpinę, kad neprarastų savo atlygio. Jie praleidžia puikia progą skleisti meilę kiekvieną kartą, kai gauna užmokestį.

Jei į tavo rankas pateko šiek tiek pinigų, kad ir visiškai nedaug, būk dėkingas! Atsimink: tai, už ką jauti dėkingumą, dauginasi. Dėkingumas yra didysis daugiklis!

Išnaudok kiekvieną galimybę žaisti

Išnaudok kiekvieną akimirką, kurią turi pinigų, kad skatintum pinigus daugintis, skleisdamas gerus jausmus. Jausk meilę, kai už ką nors moki! Jausk meilę, kai atiduodi pinigus! Jausk meilę iš visos širdies įsivaizduodamas, kaip smarkiai tavo pinigai padeda bendrovei ir joje dirbančiam personalui.

Tai leis tau gerai jaustis dėl pinigų, kuriuos išleidi, ir tu nesijausi blogai, kad dabar jų turi mažiau. Skirtumas tarp šių dviejų jausenų yra skirtumas tarp pinigų gausos ir pinigų stygiaus visą likusį tavo gyvenimą.

Štai žaidimas, kuris tau primins, kad tada, kai turi pinigų, reikia jais džiaugtis. Įsivaizduok vieno dolerio banknotą. Įsivaizduok šio banknoto priekinę pusę kaip pozityviąją, simbolizuojanią daugybę pinigų. Įsivaizduok šio banknoto užpakalinę pusę kaip negatyviąją, simbolizuojančią pinigų stygių.

Kiekvieną kartą gavęs pinigus tyčia apversk banknotus taip, kad jų priekinė pusė būtų nukreipta į tave. Sudėk banknotus į piniginę taip, kad jų priekinė pusė būtų nukreipta į tave. Duodamas pinigus žiūrėk, kad banknotai būtų atsukti priekine puse į viršų. Taip darydamas tu naudoji pinigus kaip ženklą, primenantį tau, kad turi spinduliuoti gerus jausmus pinigų gausai.

Jei naudoji kreditinę kortelę, apversk ją priekine puse, kur užrašytas tavo vardas, į viršų, nes priekinė kreditinės kortelės pusė byloja, kad čia yra daugybė pinigų, ir jie priklauso tau!

Kai tu už kažką moki kreditine kortele ar grynaisiais, įsivaizduok, kad atiduodi žmogui didžiulius pinigus. Nes tai, ką tu duodi, gauni pats!

Įsivaizduok, kad esi turtingas. Įsivaizduok, kad turi tiek pinigų, kiek tau šiuo metu reikia. Kaip pasikeistų tavo gyvenimas? Pagalvok apie visus dalykus, kuriuos darytum. Kaip tu jaustumeis? Jaustumeis kitaip ir todėl tu kitaip vaikščiotum. Kitaip kalbėtum. Tavo laikysena būtų kitokia, ir tu kitaip judėtum. Kitaip į viską reaguotum. Tavo reakcija į sąskaitas būtų kitokia. Tavo reakcija į žmones būtų kitokia. Nes tu kitaip jaustumeis!

Tu būtum atsipalaidavęs. Tu patirtum dvasinę ramybę. Tu būtum laimingas. Tu paprasčiau į viską žiūrėtum. Tu džiaugtumeis kiekviena diena ir negalvotum apie rytojų. Tai jausmas, kurį norėtum sulaikyti. Tai meilės pinigams jausmas, ir šis jausmas traukia kaip magnetas!

„Sulaikyk su tavo įsisąmonintu noru susijusį jausmą, kurį tu patirtum įsivaizdavęs, kad jau turi tai, ko trokšti, ir tavo noras įsikūnys“ – Neuvilas Godardas

Violeta Šiugždytė

Kitoje dalyje papasakosime apie vieną stebuklingą žodį, padėsiantį prisitraukti pinigus – „taip“.

Categories
Pinigų dėsniai

Meilė pinigams (I dalis)

„Fizinis skurdas slypi jausmų skurdume“ – Ralfas Valdo Emersonas

Kaip tu jautiesi dėl pinigų? Daugelis žmonių pasakys, kad jie mėgsta pinigus ir jeigu neturi jų pakankamai, jaučiasi prastai. Jei žmonės turi tiek pinigų, kiek jiems reikia, suprantama, jie jaučiasi gerai. Taigi savo jausmus dėl pinigų nusakyti nesunku – jei pinigų trūksta, tu jautiesi prastai.

Jeigu pasižvalgysi po pasaulį, pamatysi, kad dauguma žmonių dėl pinigų jaučiasi prastai, nes didžioji dalis pasaulio pinigų ir turtų sukaupta turtuolių, sudarančių 10 procentų visų planetos gyventojų, rankose. Vienintelis skirtumas tarp turtingųjų ir kitų žmonių yra tas, kad turtingieji pinigams išspinduliuoja daugiau gerų jausmų negu blogų. Štai kaip tai paprasta.

Kodėl taip yra, kad tiek daug žmonių blogai jaučiasi dėl pinigų? Ne todėl, kad jie niekada jų neturėjo, nes daugelis turtingų žmonių pradėjo nuo nieko. Priežastis, kodėl tiek daug žmonių dėl pinigų jaučiasi prastai, yra ta, kad jų įsitikinimai apie pinigus yra negatyvūs, ir šie negatyvūs įsitikinimai buvo diegiami į jų pasąmonę jau vaikystėje.

Pavyzdžiui, tokie įsitikinimai kaip „Mes negalime sau to leisti“, „Pinigai yra blogis“, „Turtingi žmonės nedori“, „Trokšti pinigų blogai, tai nedvasinga“, „Turėti daug pinigų reiškia sunkiai dirbti“.

Kai esi vaikas, priima viską, ką tau sako tėvai, mokytojai ar visuomenė. Ir pats to nesuvokdamas užaugi nuolat puoselėdamas negatyvius jausmus pinigams.

Ironiška, bet tuo pat metu, kai tau tvirtinama, kad norėti pinigų yra negerai, tu taip pat esi mokamas užsidirbti pragyvenimui, bet jei tai reiškia dirbti nemėgstamą darbą. Galbūt tau net buvo sakoma, kad egzistuoja vos keli darbai, kuriuos gali dirbti, taigi sąrašas yra ribotas.

Nė vienas iš šių dalykų nėra teisingas. Žmonės, kurie tau juos sakė, yra nekalti, nes jie perdavė tau tai, kuo tikėjo ir ką jautė esant tiesa, bet kadangi jie tuo tikėjo, traukos dėsnis pritraukė tai į jų gyvenimus. Dabar tu jau žinai, kad gyvenimo mechanizmas veikia visiškai kitaip. Jei tau trūksta pinigų, taip yra todėl, kad tu jiems skleidi daugiau blogų negu gerų jausmų.

„Kai tu supranti, kad tau nieko netrūksta, visas pasaulis ima priklausyti tau“ – Lao Tzu

 

Meilė yra klijai

 

Aš esu kilusi iš gana vargingos aplinkos, ir nors mano tėvai netroško daug pinigų, jie iš paskutiniųjų stengėsi sudurti galą su galu. Taigi aš užaugau turėdama tokius pat negatyvius įsitikinimus apie pinigus kaip ir daugelis žmonių.

Žinojau, kad privalau pakeisti savo jausmus, jei noriu, kad pasikeistų mano gyvenimo aplinkybės, taip pat žinojau, kad turiu visiškai pasikeisti, kad pinigai ne tik ateitų į mano gyvenimą, bet ir prie manęs liptų!

Aš mačiau, kad pinigų turintys žmonės ne tik pritraukdavo juos sau, bet ir priversdavo pinigus prie jų lipti. Jei tu paimtum visus pasaulio pinigus ir po lygiai išdalytum juos planetos gyventojams, per trumpą laiką visi šie pinigai atsidurtų nedidelės žmonių grupelės rankose, nes traukos dėsnį valdo meilė, ir tie keli procentai žmonių, skleidžiantys gerus jausmus pinigams, vėl juos prisitrauktų. Meilės jėga judina visus pasaulio pinigus bei turtus ir taip veikia pagal traukos dėsnį.

„Tai yra amžinas ir esminis principas, apimantis visus dalykus, visas filosofijos sistemas, visas religijas ir visus mokslus. Nuo meilės dėsnio neįmanoma pabėgti“ – Čarlzas Hanelis

 

Kai žmonės laimi loterijoje, taip pat veikia traukos dėsnis. Šie žmonės visa širdimi įsivaizdavo ir jautė, kad jie laimės. Jie sakė: „Kai laimėsime loterijoje“, o ne „Jei laimėsime loterijoje“, jie įsivaizdavo ir planavo, ką darys, kai laimės. Ir jie išlošė!

Bet norėdami sužinoti, ar išlošti pinigai prie jų prilipo, ar ne, turime peržiūrėti statistiką. Ji rodo, kad per kelerius metus daugelis žmonių iššvaistė pinigus ir dabar yra dar labiau įklimpę į skolas negu buvo, prieš laimėdami loteriją.

Taip atsitiko, nes žmonės naudojo traukos dėsnį loterijoje laimėti, bet gavę pinigus nepakeitė savo tikrųjų jausmų jiems, todėl jų neteko. Pinigai prie jų neprilipo!

Kai tu neišgyveni gerų jausmų dėl pinigų, tu juos atbaidai. Jie niekada prie tavęs nelips. Net jei gavai papildomų pinigų, kurių visiškai nesitikėjai, labai greitai pamatysi, kad jie išslydo pro pirštus kaip smėlis.

Staiga ėmė plaukti didesnės sąskaitos, pradėjo lūžti daiktai, atsirado visokių nenumatytų aplinkybių, ir visa tai ištraukė pinigus tiesiog tau iš rankų.

Taigi kas priverčia pinigus lipti prie žmogaus? Meilė! Meilė yra traukiančioji jėga, atnešanti pinigų, meilė taip pat yra ta jėga, dėl kurios pinigai limpa! Jai nerūpi, ar tu esi geras žmogus, ar ne. Apie tai nėra jokios prasmės kalbėti, nes tu esi daug nuostabesnis negu įsivaizduoji.

Kad pritrauktum pinigų ir paskatintum juos prie tavęs lipti, turi jiems skleisti meilę ir gerus jausmus! Jei tau trūksta pinigų ir tavo skola kreditinėje kortelėje vis didėja, vadinasi, tu atbaidai pinigus ir neturi galios, kuri priverstų juos prie tavęs lipti.

Nesvarbu, kokia šiuo metu yra tavo finansinė padėtis. Nesvarbu, kokios finansinės būklės yra tavo verslas, tavo šalis ar visas pasaulis. Neegzistuoja toks dalykas kaip beviltiška situacija.

Yra žmonių, kurie klestėjo ir per Didžiąją depresiją, nes jie išmanė meilės ir traukos dėsnį. Jie gyveno pagal jį, įsivaizduodami ir jausdami viską, ko trokšta, ir jie įveikė nepalankias aplinkybes.

„Stenkimės, kad mūsų gyvenimas būtų geras, tada ir laikas bus geri. Mes kuriame laikus; kokie mes esame patys, tokie yra ir laikai“ – Šv. Augustinas iš Hipo

 

Meilės jėga gali prasiveržti pro bet kokias kliūtis ir įveikti bet kokias situacijas. Pasaulio problemos meilės jėgai nėra kliūtis. Traukos dėsnis valdo tą pačią galią, kad ir kokie būtų laikai – geri ar blogi.

Kitoje dalyje aprašysime jausmus pinigams ir galimybes.

Categories
Pinigų dėsniai

Akcijos: turtingesnis ir protingesnis vyras

Pinigai - vienas iš būdų padidinti savo vertę

Daugelis iš mūsų sutinkame su mintimi, kad pinigai yra galia – kad turtingas vyras yra savo vertę turintis ir jaučiantis, pasitikintis savimi asmuo. Juk pasikvietę moterį į vakarienę jaučiatės gerai, kai galite sumokėti už abu, o ne nepatogiai laukti, ar jūsų išrinktoji bus pakankamai nuovoki, kad suprastų jūsų „šiuo metu sudėtingą“ finansinę padėtį? Pinigai – galios ir galimybių šaltinis bei raktas nuo daugelio durų.

Deja, realybė – tai ne filmas, kuriame jūs pagrindinis herojus, niekuomet nepritrūkstantis pinigų. Čia yra toji ekrano pusė, kurioje norint nusivesti moterį į prabangų restoraną (ar net į „čili picą“ – kiek pastebėjau, kainos daugelyje vietų paprastam žmogui tikrai nėra dėkingos), teks gerai pasukti galvą, kaip sutaupyti bei ko atsisakyti, kad romantiškas vakaras iš idėjos virstų darbu.

Yra daugybė būdų tvarkyti savo finansus taip, kad mėnesio gale ar atėjus juodai dienai netektų beviltiškai konstatuoti, kad jūsų kišenės tuščios. Šįkart norėčiau papasakoti apie vieną būdą auginti savo pinigus – vertybinius popierius, konkrečiau, apie akcijas.

Akcijų žavesys

Be to, kad suteikia galimybę gausinti savo kapitalą, akcijų laikymas ar spekuliavimas jomis turi kitų privalumų; kaip jau minėjau, pinigai suteikia vyrui vertės, o žinojimas kaip su jais elgtis – dar daugiau vertės. Netgi jei esate tik „Maximos“ kasininkas ar paprastas šlavėjas, išmintingai kalbėdamas apie akcijas ar kitus finansinius instrumentus (ar netgi galėdamas įrodyti, kad savo išmanymu sėkmingai naudojatės gausindamas savo kapitalą) kaip mat pakilsite aplinkinių (ir, aišku, savo svajonių merginos) akyse. Tokios iš pirmo žvilgsnio sausos ir nykios srities kaip vertybinių popierių birža išmanymas sudaro žmogaus, turinčio skvarbų, logišką protą ir analitinį mąstymą, įvaizdį.

Tačiau nevertėtų persistengti. Puiku, jeigu tikrai gerai išmanote akcijų rinką ir galite šia tema teikti vykusius patarimus, tačiau viskam yra sava vieta ir laikas – jeigu pulsite visiems aplinkui pasakoti, koks puikus ir gudrus esate, po pirmos pavykusios spekuliacijos, susižavėjimo kupinų žvilgsnių galite ir nesulaukti.

Lengva pasakyti, sunku…

Skaitant daugelį straipsnių, kurių tema susijusi su kokia nors socialinio gyvenimo sritimi, pavyzdžiui, „kaip išlaikyti merginą“, kartais kyla mintis – ei, bet juk tai visai lengva! Kodėl jie neparašo, kaip merginą SUSIRASTI prie tai, kai rašo kaip ją išlaikyti?? Gali būti, kad panašiai pagalvojote ir apie šį straipsnį – ei, jis rašo apie vertybinių popierių teikiamus privalumus ir visa kita, tačiau nė žodžio apie tai, kaip įsigyti sėkmingas akcijas.

Ką gi, elgtis su akcijomis taip, kad jos neštų pelną – sudėtinga sritis; patarimai šiuo klausimu dalinami ne tokiuose interneto puslapiuose, o sausuose ekonomikos vadovėliuose ir bankuose, už storų sienų. Kitaip tariant, iki to momento, kai galėsite savo pasiutusiai pelningomis akcijomis ir finansinių reikalų išmanymu sužavėti savo šeimą, kolegas ir stirnakoję kaimynę iš devinto aukšto, teks įdėti daug darbo – džiovinti smegenis skaitant sausas teorijas ir kišant savo krauju ir prakaitu uždirbtus litus į rizikingas akcijas. Kodėl turėtumėte tai daryti? Niekas jūsų tikrai nevers. Tačiau jei norite sulaukęs pensijos turėti kiek daugiau, nei sovietinius laikus menantį vieno kambario butelį ir kelių šimtų eurų pensiją, galbūt santaupų investavimas ne į alų, o į vertybinius popierius jums pasirodys ne tokia jau prasta mintimi.

Nuo ko gi pradėti?

Norint nusipirkti akcijų, nesvarbu, išmanai ką nors apie jas ar ne, reikia visai nedaug: nueiti į tau patinkantį banką ar finansų maklerių įmonę (pastaroji institucija paprastam žmogui kartais atrodo painokas reikalas, todėl geriausia, mano manymu, savo šlovingą investuotojo karjerą pradėti nuo banko) ir jame atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą. Tam tereikia asmens tapatybę liudijančio dokumento (vairuotojo pažymėjimas Lietuvos bankuose dažnai dėl jiems vieniems težinomų priežasčių tokiu nelaikomas). Kitas svarbus dalykas – kompiuteris, geriausiai su interneto laidu ir naršykle. Skaitmeniniame amžiuje visi pirkimai/pavedimai vykdomi būtent per šią stebukladėžę.

Sutvarkius visus reikalingus techninius niuansus, galima pradėti pirktis akcijas, kurios, jūsų akimis, ne nuvertės, bet neš pelną. Žinios, reikalingos sėkmingam investavimui, ateina per sunkų darbą ir ilgą laiką – tokie straipsneliai, kaip šis, jums nepadės. Galima pasikliauti būrimu kavos tirščiais, turimomis verslo ir ekonomikos žiniomis, delfi ir panoramos naujienų analize.

Iš karto duosiu patarimą: gali atrodyti, kad Amerikos ar Kinijos vertybinių popierių biržos yra aukso kalnus žadantis rojus, tačiau geriausia pradėti nuo gimtosios Lietuvėlės ar kaimynų braliukų ir lėtųjų estų biržų. Kad ir kaip viliotų už jūrų marių esantys turtai, dažnas pilietis nesusigaudo mūsų mažos šalelės ekonomikoje, o kišti pinigus į mechanizmą, kurio neišmanai, yra ne investavimas, o loterija. Be to, pabaltijo šalių biržos, siekiant palengvinti prekybą, sujungtos į vieną darinį, todėl komisiniai mokesčiai perkant ir parduodant pabaltijo kompanijų akcijas nebus tokie dideli, kaip, pavyzdžiui, perkant Norvegijos vp biržoje kotiruojamas akcijas.

Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis…

Kaip protingai panaudoti pinigus - keblus klausimas

Pradėjus domėtis akcijų biržomis ir investavimu, gali susisukti galva – kiek teorijų ir schemų čia prigalvota… Painiava ir nesistemingai besivoliojanti informacija gali daugelį atbaidyti, tačiau įgytas žinojimas tikrai pravers. Ekonomikos ir finansų vadovėliai, speciali spauda (taip, tokios turime ir mes – kaip pavyzdį galiu pateikti brangokai kainuojantį žurnalą „Investuok“) ir spekuliantų internetiniai forumai yra žinių šaltinis, naudingas kiekvienam, norinčiam tapti labiau finansiškai išprususiu ir nepriklausomu. Taip, tai – sausas ir akademiškas pomėgis. Tačiau vieną vakarą praleisti ne prie televizoriaus, o gilinantis į lietuviškų bendrovių subtilumus ir makabriškus biržos analizės metodus – ne toks jau ir didelis užmokestis už galimybę gyventi geriau.

Sočiai prisiskaičius literatūros ateina momentas, kai savo žinias tenka patikrinti – nusipirkti pirmąsias savo akcijas ir žiūrėti, kas bus toliau. Iš pradžių gali nepasisekti ir sunkiai uždirbtas kapitalas išgaruos kaip dūmas. Nesiruošiu pulti guosti, kad tai – tik dar vienas kelias į sėkmę. Manau, kad kiekvienas, pradėjęs domėtis investavimu, anksčiau ar vėliau supras, kad nepavykusi investicija – tai ne veltui išmestas laikas ir pinigai, o tiesiog dar viena mokymosi stadija. Juk būtent iš savo klaidų mokomės geriausiai.

Bet kodėl gi akcijos?

Yra daugelis kitų būdų gausinti savo kapitalą – patikimesnės, tačiau mažesnio pelningumo obligacijos ar bankų indėliai. Rašau apie akcijas todėl, kad geriausiai išmanau šį finansinį instrumentą, be to, jis man priimtinausias. Visuomet galiu ramiai padėti savo pinigus į banką, kur už juos man mokės kelių procentėlių palūkanas. Tačiau aš nesijaučiu gerai, kai kažkas kažką daro už mane. Kodėl turiu patikėti savo pinigus bankui, kuris juos investuos, uždirbs 15 procentų pelno, iš kurių man teks 2-3 procentai? Noriu savo gyvenimą tvarkyti pats. Savo finansus – taip pat. Būtent dėl to akcijos man yra priimtinausias kapitalo didinimo būdas – į ką investuoti sprendžia ne bankas, o aš, remdamasis savo turimomis žiniomis. Ir pelnas būna nepalyginamai didesnis. Aišku, kitaip nei patikėjus savo santaupas bankui, čia egzistuoja žymiai didesnis šansas savo pinigus prarasti. Tačiau juk šampano negeria tas, kuris nerizikuoja.

Categories
Pinigų dėsniai

Kaip sutaupyti iki 50% išleidžiamių pinigų?

Turbūt kiekvienas žmogus supranta, jog norint susikurti finansinę gerovę, reikia išmokti taupyti. Tai vienas iš svarbiausių įpročių kuris skiria finansiškai sėkmingus ir nesėkmingus žmones. Dauguma klestinčių verslininkų pradėję nuo nulio, turėjo pereiti sunkų taupymo laikotarpį, kurio metu reikėjo skaičiuoti kiekvieną centą, galvoti ką pirkti, o ko ne ir t.t.  Norint susikurti finansinę gerove galioja viena paprasta taisyklė. „Išleisk mažiau negu uždirbti, arba uždirbk daugiau, negu išleidi„.

Kas vaikštote į parduotuves žinote, jog pagrindiniuose centruose kaip „IKI“, „Maxima“ ir „Norfa“ yra leidžiami ir dalinami bukletai apie akcijas, kurių metų, tam tikrų produktų kainos yra mažesnės, o gal tiksliau tokios kokios ir turėtu būti.

Internete yra ne viena svetainė, kurioje galite pasižiūrėti parduotuvių leidžiamus bukletus. Kaip pvz: www.daugakciju.lt , „IKI“ akcijos, „Maxima“ leidiniai, „Norfa“ leidiniai, www.Pigutis.lt ir t.t.

Neišeinant iš namų, jau galima susidaryti pirkinių sąrašą, ko jums reikia ir kam šiuo metu yra taikoma nuolaida. Jeigu jūsų norimo produkto nėra su nuolaida, galite savęs paklausti „ar jo jums dabar būtinai reikia?“ arba rasti alternatyvą.

Skaitydamas komentarus svetainėse, kuriuose yra publikuojami leidiniai, pastebėjau, kad žmonės tiesiog laukia nuolaidų ir neskuba pirkti, taip sutaupyti iki 50% savo išlaidų. Žinoma, tik vedant savo pajamų – išlaidų žurnalą galite pastebėti, kad pinigai vis dėl to susitaupo perkant prekes akcijų metu.

Taip pat nepaminėjau dar vienos svetainės – kurpigu.lt kuri man labiausiai ir patiko iš visų, dėl joje esančio „planuojamų pirkinių sąrašo“ sudarymo. Užtenka prie prekės paspausti pliusą „+“ ir prekė yra pridedama prie sąrašo, kuri lengvai galėsite peržiūrėti ir pakoreguoti. Turint tokį sąrašą, galite keliauti į parduotuvę ar net kelias parduotuves ir taip sutaupyti iki 50%.

Iš esmės, sudarant sąrašą jus prarandate laiko, bet šį laiką iškeičiate į pinigus, bei ugdote savyje taupymo įprotį.

http://www.daugakciju.lt
Categories
Pinigų dėsniai

Kur dingo jūsų pinigai?

Jau rašiau „Kaip taupyti pinigus“. Kaip ir bet kurioje gyvenimo srityje, norint ko nors pasiekti, pirmiausia teks sužinoti, kur esame. Todėl šįkart apie įrankį www.kurdingopinigai.lt, kurį man rekomendavo komentatorius slapyvardžiu tinginius. Ačiū tau

Langas kurį dažniausiai matysite:

Jame pateikiama svarbiausia informacija. Kam daugiausia išleidote (šiuo atveju Automobilis), kiek per laikotarpį gavote, išleidote, koks balansas. Žinoma, ir visų išlaidų bei pajamų detalus sąrašas bei galimybė įterpti naują informaciją.

Galima sudaryti biudžetą, t.y., priskirti, kiek kiekvienai kategorijai ketinate išleisti. Kaip matote, net 3 vietose yra viršyta. 2 kartus prie maisto, kartą ant transporto. Naudos iš to mažai, išskyrus tai, kad žmogus pradeda suvokti, kiek jam paprastai reikia vienai ar kitai išlaidų grupei.

Taip pat galima pamatyti išlaidų ir pajamų kalendorių, kuriame viskas sugrupuota savaitėmis:

Taip pat yra galimybė peržiūrėti duomenis įvairiais pjūviais:

Iš tokios diagramos iškart matosi, kam daugiausia išleidžiama pinigų. Palyginimui pateikiu sekančio mėnesio statistiką:

Duomenys nemeluoja, vos nusipirkau automobilį, šis iškart tapo pagrindine išlaidų rūšimi.  Kadangi prieš tai turėjau Alfa Rome 156, tai šįkart buvau protingesnis ir pirkau įprastą lietuviui modelį Volkswagen Passat.

Kodėl jis geriau už excelį?

 • Patogesnis įvedimas;
 • Įvairi statistika;
 • Galima pasiekti iš bet kurio kompiuterio;
 • Pajamų ir išlaidų kalendorius;
 • Patogus ir krintantis į akis išlaidų, pajamų ir balanso atvaizdavimas;
 • Papildomos galimybės, kurių nenaudoju ir čia nepaminėjau, pvz., pirkinių sąrašas pasiekiamas tiek internetu, tiek telefonu.

Keletas patarimų

Šia programa naudojuosi jau nuo rugpjūčio 1 dienos. Labai greitai galiu sužinoti vidutines išlaidas bet kuriam laikotarpiui. Tarkim visam: 4899.46 / 6 = 816.58 litų.

Iš pradžių stengdavausi išlaidas ir kategorijas vesti labai tiksliai. Bet vėliau nusprendžiau, kad tai bergždžias darbas. Keli ar keliasdešimt litų atsidūrę kitoj kategorijoj bendro vaizdo neiškreips, o vedimo laiko susitaupys.

Lygiai taip pat, visiškai nesvarbu, kurią dieną išleidote pinigus. Užtenka mėnesio tikslumo. Pačiame pirmame paveiksliuke galite matyti vieną įrašą pavadinimu „Iš daug čekių“, tai reiškia, kad į vieną vietą sudėjau kelių dienų čekių duomenis.

Povilas Panavas

povilas.panavas.lt/blogas/

Categories
Pinigų dėsniai

Pinigai šeimoje

Kiekviena pora žino, kad pinigai šeimoje – svarbu. Sužinokite, kaip protingai susidoroti su piniginėmis problemomis ir jų keliama grėsme santykiams.

Ar žinojote, jog 43% visų vedusių porų ginčijasi dėl pinigų, vertindami tai kaip pagrindinę jų šeimos ar santuokos problemą? Jeigu jūs ir partneris turite skirtingus pinigų valdymo įgūdžius, metas apie tai pasikalbėti ir susikurti bendrą finansinį planą.

Pinigai – svarbi santuokos dalis. Abiems partneriams svarbu turėti pakankamai pinigų, gebėti patenkinti visus poreikius, pramogauti. Kai pora negali sau to leisti, santykiuose kyla problemos. Kai vyro ir žmonos poreikiai skiriasi, o šeimos finansai neleidžia patenkinti jų visų, neišvengiamai kyla sunkumai.

Dažniausia kliūtis nusistatant tikslus, viltis ir kuriant bendrą finansinį planą yra efektyvios komunikacijos įgūdžių trūkumas. Tikriausiai visi vaikystėje girdėjome, jog aptarinėti piniginius reikalus – tarsi nemandagu, nedera. Poros turi suprasti, jog tai ne tik deramas, bet net privalomas dalykas šeimoje. Kaip versle, taip ir šeimoje biudžetas bei išlaidos turi būti planuojama. Turite kalbėtis apie tai nepaisant jokių sunkumų.

Pavyzdžiui, kaip kitaip galite sutuoktiniui leisti suprasti, jog šis turėtų apriboti savo išlaidas, kad galėtumėte pradėti taupyti nuosavam būstui, vaiko išsilavinimui ar bet kam?

Svarbiausia partneriams turėti perspektyvią sutartį, kurios nauda abiems būtų aiški. Dauguma porų teigia, jog kitaip pinigų trūkumas, materialus savęs ribojimas, santaupų neturėjimas sukelia kitas, rimtesnes problemas. Maži dalykai išauga į daug didesnius. Šeimos finansų eksperto teigimu, tokių konfliktų galima išvengti tiesiog bendraujant, apie viską kalbantis, kartu susikuriant išlaidų planą bei aiškiai suprantant taupymo tikslus.

Šeimos finansų ekspertai pateikia bendrų bruožų finansinį planą bet kokio amžiaus poroms:

1. Liaukitės gyventi viršydami galimybes.

2. Į namų ūkį žvelkite tarsi į verslą. (Juk nenorite nuostolingo verslo?)

3.  Žymėkitės pajamas bei išlaidas.

4. Stenkitės susikurti balansą.

5. Sudarykite šeimos biudžetą.

6. Pasvarstykite, ko reikia imtis, kad greičiau išsimokėtumėte paskolą. Susitarkite dėl plano, kuris padės jums sumažinti skolą lygiomis dalimis.

7. Ieškokite būdų sumažinti išlaidas.

8. Nesiskolinkite.

9. Turėkite tik vieną kreditinę kortelę visai šeimai.

10. Atšvęskite skolų atsikratymą.

Categories
Pinigų dėsniai Saviugda

Kaip gauti daiktus?

daiktai
Kaip gauti daiktus?

Turiu Jums gerą klausimą.
Ką bendro turi darbas su avietėmis?

Įsivaizduokite, kad ateinate įsidarbinti. Pokalbis einasi sklandžiai, darbdavys šypsosi ir maloniai kažko laukia. Jūsų nuotaika pakylėta ir staiga Jūsų klausia:
– Kiek norėtumėte gauti atlygio?
– Penkis kilogramus rozečių per mėnesį!
– Puiku. Sutarta!

Tai bent sutartėlė!

Tiek rozetės, tiek pinigai, tiek avietės neturi nieko bendro su darbu. Jeigu Jūs „šventai“ norėtumėte už darbą gauti aviečių, o ne pinigų – tikrai gautumėte. Faktas. Norėtumėte daug – gautumėte daug. Norėtumėte mažai – gautumėte mažai. Viskas priklauso nuo standarto, kurį sau patys pasirenkate.

Pagalvokite apie tikslus. Tikslai yra pasirinkimas tam tikrų minčių į kurias nuolatos kreipsime dėmesį ir pamažu sukursime tai savo gyvenime. Visi namai, automobiliai, paveikslai ir t.t. Visi jie yra tik minčių, kurioms buvo skirtas tikėjimas, išraiška.

Dizaineriai, inžinieriai nemiegojo naktimis, entuziastingai svajodami, ilgai dirbo – ir tik pažiūrėkite, kas atsirado šalia tokios paprastos gamtos: mobilūs telefonai, mašinos, erdvėlaiviai… Visa tai iš gamtos resursų: paprastos metalo rūdos, anglies… Ir, žinoma, minties bei tikėjimo. Pažiūrėkite į kurį nors daiktą, esantį šalia. Ar įmanoma jį buvo sukurti be minčių ir tikėjimo?

Mintis tėra mintis, ją pagalvoji, ir baigta; bet ja reikia tikėti, nuolatos kreipti ten savo dėmesį, kad kažką sukurtum. Kaip manote, ar galėtumėte šiandiena gauti makaronų? Esate tuo tikri? O jeigu nejaustumėte užtikrintumo, ar gautumėte makaronų? Įsivelia dvejonė. Jeigu dėmesys liks ties dvejone – makaronų nebus!

Užtikrintumas ir tikėjimas sukoncentruoja dėmesį tik į tą daiktą (mintį) – mūsų atveju tai makaronai – todėl ŠIANDIEN gautumėte makaronų, o ne dvejonių. Jeigu tokiu tikėjimu tikim – viskas išsipildys.

Būkite labai atsargūs su mintimis ir ypač atsargūs su tuo, kur koncentruojate savo dėmesį.

Šiandien žmonėms aktualūs pinigai.
Jeigu žmogus turi piniginių bėdų, tai reiškia tik vieną – jis kreipia savo dėmesį į finansinių bėdų mintis.

Žmonės kalba, kad reikia daug dirbti, bet juk pinigai nepriklauso nuo darbo laiko, nebent tuo tikite – tada esate ilgo darbo vergas (jeigu norite uždirbti daug). Parduotuvių darbuotojai dirba daug, o ar uždirba daug? Jūsų atlygis priklauso nuo to, kuo Jūs tvirtai tikite savo galvoje. Jeigu Jūsų mintyse tvirtai įsitvirtinusi suma 4000, tai ji ir pateks į Jūsų rankas (jeigu išpildysite tikėjimo sąlygas ir nedvejosite).

Ką daryti, jeigu dabar pasaulis sukasi ne į Jūsų naudą ir finansai prasti?

 1. Didžiausia, geriausia ir pelningiausia gyvenimo investicija – parduoti televizorių – gausite pinigų. LABAI SVARBU.
 2. Atsisakykite televizijos žiūrėjimo, laikraščių skaitymo ir visų tų „naujienų“ iš „naujienų portalų“ ir pan. YPAČ, NEREALIAI, VIRŠUM VISKO, LABAI LABAI SVARBU. Ar suprantat? Jokio teliko ar bereikšmių žiniasklaidos fantazijų.
 3. Išsiaiškinkite, ką MĄSTO nesėkmingi, krizės apimti žmogeliai ir tuoj pat meskite taip mąstyti, kalbėti, elgtis.
 4. Išsiaiškinkite, kaip mąsto klestintys žmonės, ir imkite mąstyti taip pat.
 5. Imkite sau teigti: „nors yra kaip yra, man pamažu atsiveria finansinės galimybės, ir aš pagaliau kylu į viršų“. Kartokite sau šį teiginį (mintyse ar pašnibždom, galit ir balsu) tik prabudus ryte ir prieš pat užmiegant bent po kelias minutes. Prisiminkite jį dienos eigoje ir kartais sau jį pakartokite.
 6. Išmokite vizualizacijų technikų. Šitą galite padaryti pažiūrėję „The Secret“ filmą („Paslaptis“, yra išleista ir knyga), paskaitę knygučių apie kuriamąją vizualizaciją. Rekomenduočiau užsukti į Silva metodo kursus ar bent jau nusipirkti knygą. Vizualizacijų taip pat galite išmokti asmeninės laisvės bendruosiuose kursuose, dėmesio valdymo galite išmokti asmeninės laisvės meditacijose.
 7. Žmonės valgo į dieną tris kartus, miega trečdalį gyvenimo, dauguma dirba visą gyvenimą dėl pinigų, bet nėra perskaitę nė trijų knygų apie valgį, miegą ar pinigus. Pasidomėkite, pilna literatūros.

P.S. Nieko nenutiks, jeigu nežiūrėsite televizijos. Per pastaruosius tris metus, nežiūrėdamas „naujienų“ praleidau tik kelis dalykus: pasiankstinęs valandą sužinojau, kad reikėjo persukti laikrodį; Rusija išsirinko naują prezidentą! Tai bent staigmena 🙂

Liudas Vasiliauskas
www.laimingi.lt

Categories
Galia ir pinigai Pinigų dėsniai

Turtuoliai ir vargšai

Labai aktualus visuomenei klausimas, ko dėl vieni žmonės turtingi, o kiti vargšai? Aišku pirma idėja atėjusi jums į galvą pamačius turtingai atrodantį jaunuolį bus jo tėvai turtingi ir jam viską duoda. Klystate. Antra idėja pamačius turtingai atrodančią merginą – turi turtingą draugą. Irgi galite klysti.  Merginų būna ir savarankiškų, bet palyginus labai mažai. Paprasčiausiai tiek vyrai, tiek moterys būna turtingos ir sėkmingos asmenybės.

Pirmas esminis skirtumas

Turtingas žmogus nuo pat gyvenimo pradžios perka aktyvus, o vargšas norėdamas pasirodyti turtingas pasyvus. Aktyvai tai tokie dalykai, kurie ir malonumą teikia ir pelno atneša, o pasyvai tai tokie dalykai, kuriems išleidžiate pinigus, džiaugiatės jais maksimaliai savaitę laiko, o po to jie tampa nebeįdomus. Bet parduoti jų taip pat negalite nes kaina nukrito daugiau nei per pusę. Todėl vėl taupote naujam pasyvui, norėdami prieš ką nors pasirodyti, pvz draugus, merginas gatvėje, kolegas darbe ir pan. Ir vėl įvykių karuselė kartojasi. Aš asmeniškai noriu išmėginti naują telefono modelį, na šiek tiek juo pasidžiaugti, nusiperku jį gerokai pigiau nei rinkos kaina, atsidžiaugęs parduodu keliais šimtais litų brangiau, noriu pasidžiaugti automobiliais, pradedu prekiauti jais ir t.t. Tiesa šita taisyklė negalioja krizės metu. Ar gerai supratote aktyvų ir pasyvų skirtumus? Jei vis dar galvojate, kad automobilį pirkote šiek tiek pigiau nei rinkos kaina, ar už paskolą pirktas būstas yra aktyvas, vadinasi skaitykite straipsnį iš naujo.

Antras esminis skirtumas

Turtingas žmogus darbą dirba dėl malonumo, o vargšas dėl pinigų. Kadangi turtingas dirba dėl malonumo ir nė negalvoja apie atlygį, jis tą darbą padaro su visą įmanoma meile, atlieka maksimaliai kokybiškai ir būna įvertintas, bet neužmiega ant laurų gavęs pirmą didelį atlygį, ir tada dar labiau stengiasi, atlikti dar geresnių darbų dar kokybiškiau. Ir gauna dar didesnį atlygį, didžiąją gauto atlygio dalį reinvenstuoja dar kartą. O malonumams ir pasyvams išleidžia minimumą. Kiekvienas proporciją tarp išlaidų malonumams ir investicijų pasirenka skirtingai. Netgi investicijoms ir taupymui atidėjęs žmogus tik 10% ir tai jau gali tikėtis turtingo gyvenimo ateityje.

Dabar apie vargšą, jis dirba ir dirba. Kenčia, jam darbas sunkus nemielas, pasidaro miela tik atlyginimo dieną, ir tai tas atlyginimas neatitinka maksimaliai galimo pasiekti toje įmonėje, kur jis dirba. Galiausiai vargšas žiūri į tą žmogų, kuris darbą atlieka su meile ir supranta, kad jis uždirba dvigubai daugiau, bet nesupranta dėl ko. Galvoja juk aš taip stengiuosi, juk tiek dirbu, o jis visvien gauna dvigubai daugiau. Tada pradeda skleisti apkalbas apie turtingą žmogų. Lieja apkalbų kiek tik gali, kad tik labiau apkartintų jam gyvenimą, bet galiausiai apsikartina pats sau. Tada spjauna ir sako, ne šitame darbe nieko negalima pasiekti, bet krizė juk nėra kur daugiau eit… Ir toliau dirba sukandęs dantis, netyčiom susiranda antrą darbą, kartais ir trečią, ir žiūrėk jau dirba 16-18 valandų per parą, malonumams laiko nelieka, draugams laiko taip nelieka, šeimai nelieka, sveikata rūpintis iš vis nėra kada, o uždirbti pinigus taip pat nebelieka laiko. Bet jis gauna tris atlyginimus, džiaugiasi tris dienas per mėnesį, bet ir tai nevisada, nes kartais visus tris atlygius išmoka vieną dieną, sekančią jis juos išleidžia pasyvams. Ir vėl nelaimingas. Galiausiai žiūri, kad tas, kuris atlieka darbą su meile, visvien dirbadamas vieną darbą gauna daugiau atlygio, negu jis dirbdamas tris. Tas, kuris atlieka darbus su meile, su tikslu tobulėti važinėja geresniais automobiliais, turi geresnius ir prabangesnius namus. Turi mylinčius vaikus, žmoną ir visus kitus šeimos narius. Vargšui tik pavydas kyla, krauju spaujaudosi. Ir vis dar sako, o aš taip sunkiai dirbu ir nieko neturiu. Ir galiausiai sako šitas gyvenimas nesėkmingas, aš gimiau neturtingoje šeimoje ir niekada nebūsiu turtingas, gimiau nelaimingoje šeimoje ir niekada nebūsiu laimingas. Ir tai jau senatvės požymis.

Tokius žmones išmokina konsultacijos ir seminarai arba gyvenimas

Tas vadinamas vargšas žmogus gavęs atlygį ir užuot ėjęs į barą pasidžiaugti, turėtų investuoti į save, kad kompetingi žmonės įkvėptų jam naujas vertybes, iki smulkmenų išaiškintų dėl ko šiandien yra taip kaip yra, o ne taip kaip jis norėtų. Bet tokie žmonės niekada neinvestuoja į save, pigiausias seminaras šiai dienai keli šimtai litų, valanda asmeninės konsultacijos šimtas litų. Juk geriau dešimt kartų nueit į barą, pasiguost lygiai tokiems patiems ir pasijusti, kad jus supranta.

Antras variantas visai tai išmokti iš gyvenimo. Gyvenime turi nutikti didelė nesėkmė, kuri priverstų susimąstyti, pavyzdžiui mėgstamo darbo netekimas, susipažįstate su įspūdinga mergina visomis prasmėmis, o ji supratusi koks jūs nevykėlis jus palieka, dar kartais žmonės keičiasi sužinoję apie ilgalaikę ligą. Bet tokių dalykų jums niekada nelinkėčiau. Todėl atsimerkite ir susimąstykite ką darote ne taip.

Arnoldas Kubiliūnas

Categories
Galia ir pinigai Pinigų dėsniai

Pagal finansinį intelektą žmonės skirstomi į keturis kvadratus, kuriame norėtumėte būti jūs?

Išlaikytiniai – gyvena iš pašalpų. Galvoja kur gauti kokią pašalpą, kaip nieko neveikti ir nieko nedirbti…Tokių Lietuvoje yra net 31.85%.

Vidutiniokai (specialistai) – baigę kokį nors aukštąjį, nebūtinai universtitetinį mokslą, turi specialybę, kartais dirba pagal ją, kartais ne. Nori dirbti visur, tik mokėkite tinkamai. Tokių Lietuvoje yra net 67%.

Verslininkai – galvoja kaip patenkinti klientų poreikius. Iš to gauna grąžą ir gyvena geriau nei vidutiniokai ir išlaikytiniai kartu sudėjus. Tokių Lietuvoje yra 1%. Palyginimui Italijoje tokių yra 15%, todėl nebekyla klausimų kodėl mūsų valstybė tokia skurdi. Verslas išlaiko biudžetą, todėl jį reikia skatinti, o ne stabdyti, kaip tai daro dabartinė mūsų valdžia. Matyt dėl to, kad daugumą joje sudaro iš pirmų dviejų finansų intelektų kvadratų žmonės.

Investuotojai – turi daug pinigų, jiems teikia verslo planus, inovacijas, prašo jų finansavimo, investicijų. Investuoja akcijų, žaliavų, valiutų rinkose. Taip pat investuoja į svetimus verslus, į tokius verslus, kurie turi dideles perspektyvas. Tokių Lietuvoje yra tik 0.15%. Todėl reikia jų pritraukti iš užsienio, bet sąlygos tam nesudarytos. Todėl turime aukštą nedarbo lygį.

Lietuvoje yra 3.000.000 gyventojų. Iš jų 2.200.000 darbingi žmonės. Ar žinote kiek iš jų dirba ir kuria valstybei pridėtinę naudą? O gi 900.000. Įsivaizduojate ką darytų privačios įmonės direktorius, jei į darbą ateitų tik 50% darbuotojų? O ką daro mūsų valstybė, kad pakeistų padėtį? Ar žinote dėl ko pas mus tokie dideli mokesčiai, todėl kad tie 50% darbingų žmonių turi sumokėti už likusius nedirbančius. Toliau valstybės valdymo aparatas yra labai išpustas, ko pasekoje išlaidos viršija pajamas. Todėl turime tokį didelį valstybės biudžeto deficitą. Kol eisime šituo keliu ir jei eisime ilgai, valstybė taps nemoki, nepatikima tarp užsienio valstybių. Todėl į valdžią žmones reikia rinkti tik iš paskutinių dviejų kvadratų.

Arnoldas Kubiliūnas

Categories
Galia ir pinigai Pinigų dėsniai

Pasyvios ir aktyvios pajamos

Ar teko girdėti, kad yra dviejų rūšių pajamos? Vienos yra pasyvios, o kitos aktyvios. Dirbti reikia tam kad gauti, kuo didesnes aktyvias pajamas. O iš dalies gautų aktyvių pajamų generuoti pasyvias pajamas.

Aktyvios pajamos

Aktyvios pajamos yra gaunamos dirbant darbą kokioje nors įmonėje pagal specialybę arba ne pagal specialybę. Tokias pajamas gauna dauguma mūsų visuomenės žmonių. Bet tie, kurie gauna tik tokias pajamas dažniausiai sunkiai pragyvena vieną mėnesį iki sekančių pajamų gavimo, ir dar į skolas įkrenta. Taip papuola į užburtą ratą ir dažniausiai niekada neišbrenda iš skolų. Dirba bankams, greito kredito įstaigoms ir moka milžiniškas palūkanas. Visa tai žmogui gaunasi dėl menko suvokimo efektyvaus finansų valdymo srityje. Šitame rate galimybės iš jo išlipti labai menkos, bet tokių galimybių yra, tik reikia sugebėti jomis pasinaudoti. To nemokina nei mokyklos, nei universitetai. Tai galima išmokti arba iš tėvų, jei jie patys tai mokėjo. Arba aktyviai domintis šioje srityje, t.y. skaitant įvairią literatūrą apie finansus, lankant seminarus, dalyvaujant visuomeninėje veikloje tarp aktyvių ir protingų žmonių. Išmokę efektyviai valdyti savo finansus galėsite kopti į aukštesnį lygį tai yra antrą ratą. Ten atsivers žymiai platesnės galimybės. Antrame rate reiktų suktis tol, kol nepasieksite pajamų kiekio užsibrėžtam tikslui. Tikslas turėtų būti verslas, būtent toks verslas kokio norite ir iš jo galėtumėte gyventi iki gyvenimo galo (Restoranų tinklas, SPA Centrų tinklas, sporto klubų tinklas, grožio salonų tinklas, aprangos salonas, ir visi kiti tikslai ką sugebate įsivaizduoti). Tada papulsite į trečią ratą, kur atsiveria dar platesnės galimybės.

Pasyvios pajamos

Pasyvios pajamos yra gaunamos tada, kai jūsų sukaupti pinigai jums atneša grąžos, pavyzdžiui indėlis banke, investicijos į akcijas ar obligacijas, investicijos į verslą. Arba ką nors perkate ir parduodate brangiau, pavyzdžiui mobilųjį telefoną, automobilį, kompiuterį… Visada reikia stengtis iš gautų aktyvių pajamų padaryti, kad jei generuotų pasyvias pajamas, o tik po to sau leisti pirkti materialines vertybes. O dar geresnis variantas, iš gautų aktyvių pajamų gauti pasyvias pajamas, o iš gautų pasyvių pajamų dar kartą generuoti pasyvias ir dar kartą. Kuo daugiau taip išlaikysite, tuo vėliau daugiau materialių gėrybių galėsite sau leisti ir neliksite tuščiomis kišenėmis. Būsite nepriklausomi nuo jokių darbdavių, gyvensite savo gyvenimą, kursite savo aplinką, būtent tokią aplinką, kokios norite.

Arnoldas Kubiliūnas