Categories
Praktiški Patarimai

Kaip surišti kaklaraištį (video)?

Kiekvienam vyrui tenka susidurti su šia problema – kaklaraiščio surišimu. Taigi nieko nelaukiant pateikiu mano mėgstamiausią kaklaraiščio surišimo būdą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu vistiek Jums vis dar nepavyksta surišti kaklaraiščio, pažiūrėkite šitą video, kuriame pamatysi kaip tai atlikti greičiau nei per 2 minutes, beje video pateikiu, kaip tai atlikti iš kitos pusės:

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=7PZfH0gtqZM“ width=“500″ height=“350″]

 

Dėkojame už video EKaip.lt

 

Categories
Stilius ir Mada

Juodoji Istorija – Vyro Garderobas.

Juoda turbūt yra vienintelė spalva, kuria nuspalvintą apdarą rasite kiekvieno padoriojo pasaulio vyro garderobe. Net nepriklausomai nuo amžiaus – nuo juodų batų iki cilindrų – ar dizainerio sukurtame jaunatviškame aprėde ar rengiantis atsiimti Nobelio premiją – juoda visada su mumis.

Paradoksalu, bet juoda netgi nėra tokia praktiška spalva, kaip teigia visuotinai priimtina legenda. Kadaise netgi alchemikai tvirtino, kad bet kuris daiktas, nuolat nešiojamas iš vienos vietos į kitą, neišvengiamai tampa juodas. Tačiau tai vis tik legenda. Juoda blogai dera su mėlyna ir ruda – kitomis dvejomis pagrindinėmis vyriško garderobo spalvomis. Juoda spalva taip pat yra tepi. Juodų drabužių ilgaamžiškumas taip pat tėra tik mitas. Atlikus tyrimus, dėl kokių priežasčių žmonės išvis išmeta savo drabužius, nustatyta, kad dviem trečdaliais atvejų juodi drabužiai yra išmetami būtent dėl susidevėjimo, ir tik trečdaliu atvejų žmonės išmeta kitų spalvų drabužius dėl to, kad „išeina iš mados“, „man netinka“ arba „nenaudojama“. Tai reiškia, kad socialiame gyvenime juoda yra naudojama dažniausiai, nors toli gražu ne dėl praktiškumo.

Tiesiog juoda spalva yra pati mistiškiausia ir pati galingiausia, ypač kai siekiama pademonstruoti tokius dalykus, kaip valdžia, turtas, įtaka ar paslaptingumas. Atsimenate banditų dialogą Quentino Tarantino filme „Pasiutę šunys“? Išdalinus slapyvardžius-spalvas, misteris Purpurinis (Stevie Buscemi) klausia vadeivos Džo, „kodėl mes negalime patys sau pasirinkti spalvų“? Ir į tai Džo atsako, kad tai jau bandyta: „visi nori būti misteriais Juodais“. Augalai, siekdami patraukti pasaulio dėmesį, dažosi ryškiomis spalvomis, o žmonės velkasi juodai.

 

JUODA ISTORIJOJE

Antropologai teigia, kad tais senais laikais, kai tik atsirado kalbos, žmonės pasaulio spalvoms apibūdinti žinojo tik du žodžius „juoda“ ir „balta“. Ir nebuvo juoda tokia jau bloga, ypač senovinėse civilizacijose – nei Egipte, nei Kinijoje, nei Indijoje.

Egiptiečiai juodą spalvą laikė gyvenimo atsinaujinimo ir gyvybingumo spalva, ir ji dažniausiai buvo naudojama kartu su žalia. Žalia reiškė augmeniją, bet juoda – žemę, iš kurios ta augmenija atsiranda. Būtent dėl to svarbiausio egiptiečių dievo Ozirio statulos yra visada juodos. Ir nors jis buvo Mirties dievas, tačiau Oziris turėjo privilegiją suteikti naują gyvenimą, ką sau daro visi augalai, ir, anot egiptiečių, tai simbolizavo malonų pomirtinį gyvenimą. Kinijoje atsiradęs Jin ir Jan simbolis reiškė amžinybę, o pati spalva kasdieniniuose apdaruose reiškė tiesumą, garbę ir išmintingą tylą. O Japonijoje gedulas buvo ir tebėra išreiškiamas balta spalva, o ne juoda, kaip priimta Vakarų civilizacijose.

Nes būtent tik Vakarų civilizacijose juoda turėjo blogą aurą ir vardą. Gal dėl to, kad Adomui ir Ievai suvalgius uždraustąjį obuolį, „Žemėn stojo tamsa“? Gal dėl to, kad velnias buvo tapomas juodu? Bet kuriuo atveju, ji nepatiko nei senovės graikams, nei romėnams. Juoda išvis buvo vergų spalva, nes, anot to meto stilistų, „juoda sugeria kitas spalvas ir neturi savo šviesos“. Romoje vilkėti toga pulla buvo priimta vieninteliu atveju – gedulo medu (anot Renesanso iliustracijų, vyrai, nešantys nužudytojo Cezario palaikus, vilkėjo juodomis togomis). Pasirodyti viešumoje vilkint juodais drabužiais kitais atvejais Romoje buvo tas pat, kaip išduoti Tėvynę ar vyrui viešai sukelti isteriją su ašaromis ir snargliais.

Ir net ankstyvaisiais viduramžiais Europoje juoda nebuvo kotiruojama ir dažnai neteisingai yra asocijuojama su klerikalais. Deja, nei ano meto šventikai, nei vienuoliai nevilkėjo juodų apdarų, ir iki pat XI amžiaus būtent balta buvo dominuojanti apeiginiuose drabužiuose (tiesa, Romos popiežiai pradėjo vilkėti tik XVI amžiuje). Galų gale, ir kryžiuočiai į Lietuvą veržėsi ryšėdami baltus apsiaustus, o „Juodojo riterio“ įvaizdis atsirado tik XIX amžiaus iliustracijose. Net ir patys karščiausi pravoslavų vienuoliai, kad ir kaip juos būtų sunku įsivaizduoti be ilgų barzdų ir juodų abitų, juodai pirmą kartą apsirengė tik XVIII amžiuje per Petro Antrojo laidotuves.

Nes jau pirmieji krikščionys suvokė, kad juodos spalvos apdarai daro bet kurį žmogų išvaizdesniu, todėl jie ir sekė antikos tradicija niekinti gyvenimišką tuštybę ar kūno džiaugsmus (tik mūsų eroje gimė legenda, kad Sokratas vilkėjo juodus apdarus). Apie jokią juodos spalvos mistiką nebuvo galvojama, ir tik vėlyvaisiais viduramžiais susiformavo dvasininkų tradicija vilkėti juodus apdarus kaip gedulo dėl žmonijos nuodėmių, geradadarybės ir kuklumo simbolį. Juoda taip pat reiškė nuolankumą. Kunigas ją vilkėjo demonstruodami nuolankumą prieš Dievą. O moterys vilkėdamos juodą – prieš savo vyrus (prisiminkite Sicilijos kaimus, ten tai matosi ypač akivaizdžiai).

Gi pasaulietiški prasčiokai, o ir elitas juoda spalva visai nesižavėjo. Juoda jiems reiškė purvą (pagal žemės spalvą), o kuris save gerbiantis žmogus norėtų vaikšioti purvinas? Viduramžiais visi rengėsi spalvingai – prasčiokai rudai ir žaliai, elitas – sunkiau pagaminamomis spalvomis – mėlynai, geltonai ir raudonai. Renesansas atnešė juodą į europietiškus apdarus, bet ne visus ir ne visur.

Tai įvyko tik XVI amžiuje. Akivaizdu, kad pirmą kartą elitas pradėjo rengtis juodai Ispanijos karaliaus dvare. Tai sąlygojo bjaurus tuometinių monarchų Habsburgų charakteris – būdami katalikais iki kaulų smegenų, jie nekentė jokio gyvybiškumo ir linksmybių, ir juoda spalva tam puikiai tiko. Juoda didikams tapo uniforma ir signalizavo, kad buvusiai ištvirkavimų ir pasileidimo epochai atėjo galas. Juoda spalva tapo atmetimo simboliu – nuodėmės, linksmybių, originalumo ir pačios mados, kaip koncepcijos. Tačiau ji padėjo suvienyti pasileidusį elitą, o tokiu būdu juoda spalva Ispanijoje išvis pirmą kartą įgijo politinę prasmę – paversti disciplinuotais ir asketiškais ispanai susivienijo prieš išorės ir vidaus priešus, tokius kaip protestantai ir prastuomenė.

Žinoma, tai negalėjo tęstis amžinai, ir su besikeičiančiais laikais, keitėsi ir apdarų mados. Nuo juodos ispanų didikai lengvai pereidavo prie spalvingų apdarų, reikalui esant, visi vėl apsirengdavo juodai.

 

JUODOS REVANŠAS  

O į Europą tada atėjo didelių sukrėtimų metas. Prancūzijoje įvyko revoliucija, karaliaus galva nusirito į giljotinos pintinę, per žemyną nusirito Napoleono karų banga ir pati Europa staiga išblaivėjo. Dabar jau komiškai atrodė praeito amžiaus aristokratai, leidžiantys valandas prie veidrodžių ir besidabinantys margai kaip papūgos. Į Anglijos sostą atsisėdo karalienė Viktorija, su kuria prasidėjo asketizmo epocha, o poetai su lordu Byronu pasinėrė į melancholiją. Europa gedėjo. Europa pasidarė kukli. Europa tapo rūsti.

Taip XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje visos vyriškų aprėdų spalvos pradėjo mirti ir virsti į juodą. Vyrai, turintys valdžią ir finaninę galią pradėjo atrodyti taip, it kasdien vaikščiotų į laidotuves. Tačiau laidotuvėmis visą tą amžių matė ir literatūra. Onore Balzacas, Charlesas Baudelaire‘as vienu balsu tvirtino, kad „juoda spalva, kaip ir mirtis, galų gale suvienijo visus vyrus“.

Tačiau dėl ko Europos vyrams reikėjo gedėti? Ne vien dėl milijonų vaikinų, paguldžiusių galvas Napoleono karuose nuo Lisabonos iki Maskvos. Revoliucijos nušlavė senąją aristokratiją su turtingumo sąmprata į istorijos šiukšlyną, Europoje triumfavo universalios lygybės idėjos,  o naujoji klasinė sistema ir demokratinė buržuazija sunaikino individualumo sąvoką. Visi pasidarė lygūs. Visi pasidarė juodi. Tai jau buvo nebe mada, o visuotinis aprangos kodas. Ne sekimas „laikmečio reikalavimais“, bet universalaus bendrumo demonstravimas. Juoda buvo vilkima su tikslu neišsiskirti iš minios, nes tuometiniai vyrai atliko savo socialines funkcijas nebūdami namuose, o
bendraudami vienas su kitu – apie tuos laikus ir suklestėjo džentelmenų klubai. Būtent XIX amžiaus viduryje susiformavo nuostata, kad vilkėdamas juodais kažką neigia. Ir tuometiniais vyrams reikėjo daug ką paneigti. Nusimesti didikišką spalvingumą. Riterio plunksnas. Vyrai nebekeliavo karietose, jie jodinėjo arkliais.

Prie to prisidėjo dar du veiksniai. Pirma, XIX amžiaus viduryje Anglijos karalienės Viktorijos gedulas dėl savo mirusio vyro princo Alberto truko visus metus, ir kuklios juodos aprangos mada iš Londono paplito po visą Europą. Antra, Anglijoje kilo pramoninė revoliucija ir suklestėjo nauji verslai, tokie, kaip bankinkystė bei geležinkeliai. Ir naujieji turtuoliai nesekė praieto amžiaus madomis demonstruoti savo turtingumą margais drabužiais. Dabr jie norėjo atrodyti rūsčiai, kaip rūstūs buvo ir tie verslai, kuriuos jie valdė. Nes juoda tapo valdžios ir galybės spalva. Pasaulyje stojo rimtumo era.

XX amžiuje juodos spalvos hegemoniją dar labiau sutvirtino kinematografas, o ypač per Didžiąją Depresiją, kai vyrai, neturėdami, ką veikti, miniomis leido laiką kino teatruose. Nespalvotose juostose visi frakai ir smokingai atrodė juodi, o juos vilkintys aktoriai degančiomis akimis ir elegantiška gestikuliacija visada atrodė impozantiškai. Jais norėjosi sekti. Taip susiformavo ir Prancūzijos impresionistų mėgiama tema – juodais vilkintys ponai su baltomis it gulbė poniomis – toks spalvų kontrastas atsirado iš tų laikų, kai žmonės norėjo šokti poromis, o juoda su balta visada atrodė gražiai.

Nes „mada keičiasi. Stilius yra amžinas“, – sakė ta pati Coco Chanel. O juoda visada buvo aiški spalva. Ji lieknina. Ji yra stilinga ir nepklūstanti laikmečio reikalavimams. Ji vienodai tinka tiek jaunam, tiek senam. Jis visada reiškia valdžią, galią, įmantrumą, formalumą, eleganciją, turtą, paslaptį, anonimiškumą, gilumą. Juoda tiko tiek anarchistams, tiek bolševikams, tiek esesininkams. Juoda yra iškilminga ir prabangu, tai karališkųjų priėmimų ir Oskaro teikimo ceremonijų spalva. Nes juoda spalva aprangoje, kaip ir juodas humoras pokalbyje yra ir bus intelektualo požymiu.

Elegancija.eu

Categories
Plaukai

Peiliukų Gillette Fusion Power Proglide bandymas.

Iš Peiliukai.com gavome užduotį išbandyti skutimosi peiliuką Gillette Fusion Power Proglide. Šią užduotį pasiryžo įvykdyti Petras. Jo pagrindinis tikslas sumenkinti ir parodyti visus šio peiliuko trūkumus. Trumpai tariant – sunaikinti jo neva gerą įvaizdį.

Tikslas:

1. Rasti visus trūkumus ir tiesiai šviesiai juos išrėžti, nežiūrint į tai, kad skustukas gautas veltui išbandymui. Tikriausiai geriausia atsiuntė iš visų turimų.

2. Rasti gerąsias savybęs ir nežymiai jas paminėti.

3. Įvertinti skutimosi kainą, įperkamumą ir dar ką nors apskaičiuoti.

Prieš aprašant visą bandymą noriu paminėti, jog prieš tai skutausi britvomis, kaip Rimtas Vyras, kaip mūsų protėviai (kurie dar ankščiau ir su skutimosi peiliais skutosi).

Gillette Fusion Power Proglide, skutimosi peiliukai, skutimosi peiliukai vyrams Gillette Fusion Power Proglide, skutimosi peiliukai, skutimosi peiliukai vyrams

Ir manęs visai nebuvo sužavėję įmantrūs skutimosi įnagiai moteriškiems vyrams. O čia man atsiuntė įmantrų ir dar su vibracija…

Čia galite pamatyti Gillette skutimosi peiliukų evoliuciją. Aš dar buvau pasilikęs evoliucijos ištakose. Bet dėl to nesijaudinau, nesijaudink ir tu jeigu skutiesi 1900m. modelio plastmasiniu skustuku.

Bandymas

 

Peiliukai.com skustuką atsiuntė nepermatomame įpakavime. Tvarkingai įpakuota. Skustukos nebuvo pažeistas, nors pati pakuotė truputi buvo aplamdyta.

Pirmasis skutimasis: Pirmam bandymui nusprendžiau pusė veido nusiskusti savo įprastu skustuku, o kitą bandomuoju. Pats skutimosi peiliukas skutimosi metu primena mini elektrine skutimosi mašinėlę, ganėtai keista ir iš esmės tas vibravimas gali erzinti. Vis dėl to, pusė veido nuskusta bandomuoju skutimosi peiliuku buvo nuostabiai švari ir lygi, lyginant su kita veido puse, nes po įprastos britvos lieka minimalūs plaukeliai, o čia nieko neliko. Pats skutimosi procesas naujuoju skustumu atrodė pačiam sau super moderniškas, švelnus, lengvas. Mano pirmam įspūdžiui pritrūko vyriškos sielos, grubumo kurį jaučiu skusdamasis įbrastomis britvomis. Tikriausiai jau esu įprates prie jų ir toks švelnumas ganėtinai neįprastas. Kaip moters prisilietimas, po kurio pasielika tik švelnus jausmas, jeigu tai ne antausis.

Skutimosi kokybės atžvilgiu mano senasis draugužis gavo į kailį. Rimtas bandomasis triušis pasitaikė.

Antrasis skutimasis: Taip pat tobulas nusiskutimas, tik zona po smakru ne taip gerai nusiskuto ir gaila neprisimenu ar ir pirmą kartą taip nusiskuto ar tik aš ne iki galo pasistengiau šį kartą. Bet bendras rezultatas puikus kaip ir pirmąjį kartą. Taip pat šį karta pabandžiau skustis be vibracijos ir paskui įjungiau vibracija. Tai labai didelio skirtumo nepastebėjau (moterys gal būtu pastebėjusios labiau 😀 ), todėl peiliukai.com atstovo pasiteiravau, kokia funkcija atlieka vibravimas.

Jų komentaras: „Vibravimas kartu su mikroimpulsais skirti tam, kad mažiau dirgintu odą.“ Odos iš tiesų visai nedirgino. Vyrams su jautria oda tai galėtu būti tikra palaima.

Iki penkto bandymo toks pat puikus nusiskutimas. Ir vibracija maloniai veikia odą. Net pyktis ima, kad jis toks tobulas. Deja, ne visai. Penkto nusiskutimo metu pastebėjau, jog drėkinamo plėvelė, jau gerokai nusidėvėjo.

Septintas nusiskutimas: Jau truputi jaučiasi skirtumas nuo pirmojo nusiskutimo. Pirmasis išvis buvo pasakiškas, tai nėr ko lyginti, bet vis dar nuostabiai nuskuta, nepalieka savo kelyje jis nieko. Ir elementas nepasibaigė dar 😀

Dešimtas nusiskutimas: Iš tikro, jeigu bučiau žinojęs, kad jis taip gerai skuta ir bandymas bus toks nuobodus net nebūčiau pradėjęs šio bandymo. Tiesiog negaliu nieko blogo pasakyti. Šiaip sunkiau gal eina nusiskusti smakrą. Net atrodo, jog su senuoju bičiuliu, šią zoną įveikiu geriau.

Penkioliktas nusiskutimas: Jau galėčiau vertinti 8.5/10 iš esmės, bet tai realiai beveik nekeičia jo kokybės, tiesiog jau drėkinamo juostelė senai nebedrėkinamoji, bet ašmenys vis dar puikūs ir ganėtinai gerai nuskuta. Puikiai skuta ūsus, kaip mini mašinėlė nuimą. Patogiai būtu modeliuoti barzdą šiuo skutimosi peiliuku, jeigu nėra kitų priemonių tam.

Septynioliktas nusiskutimas: Kadangi aš pasistengiau padaryti didesnius tarpus tarp skutimosi, kad barzda būtu 3-5dienų ir visiškai jį išbandyti, tai galiu pasakyti, jog šią dieną jau jis nebebuvo toks malonus ir moderniai rafinuotas, kaip pirmuosius kartus. Skustis galima tikrai, nuskuta gal neidealiai, bet geriau nei britva.

Dvidešimt pirmas skutimasis: Aš tai traktuosiu kaip paskutinį nusiskutimą, nors manau iki 24 nusiskutimų galima jį naudoti. Nors jau ne toks malonumas jaučiamas.

Kaina

Realiai man kaina yra svarbu, pinigų nemėgstu mėtyti.

Šiuo metu kai rašau straipsnį Peiliukai.com svetainėje jis kainuoja 35LT. Į tai įeina skutimosi rankena, 1 peiliukas ir 1 batareika ( lietuviškai akumuliatorius).

Realiai aš manau, kad kiekvienas skusdamasis pasieks tam tikrą jam tobulą nusiskutimų skaičių, todėl aš nusprendžiau padaryti lentelę kuri realiai parodytu kokia kainą išeina vienam nusiskutimui pasiekus tam tikrą nusiskutimų skaičių.

Nusiskutimų skaičius Vieno nusiskutimo kaina
18 1,94
19 1,84
20 1,75
21 1,66
22 1,59
23 1,52
24 1,45
25 1,4

 

 

 

 

 

 

 

Grubiai reziumuojant vidurkis gaunasi pusantro lito vienas nusiskutimas pirmąjį kartą. Ganėtinai brangus malonumas sakyčiau. Žiūrint iš tos perspektyvos jog skustukas kaip investicija ir jam belieka nusipirkti tik skutimosi peiliukus (galvutes). 4 galvutės skustukų kainuoja 45LT. Jos yra truputi prastesnės, todėl ir nusiskutimų skaičius realiai bus mažesnis. 20 nusiskutimų tikriausiai nepasieks. Todėl aš taip pat apskaičiuosiu papildomų skutimosi peiliukų skutimo kainas.

4 Skutimosi galvutės X4 Kaina vieno nusiskutimo
13×4=52 0.86
14×4=56 0.80
15×4=60 0.75
16×4=64 0.70
17×4=68 0.66
18×4=72 0.62
19×4=76 0.59
20×4=80 0.56

Iš esmės visai nieko rezultatai sakyčiau kainos atžvilgiu perkant papildomas galvutes. Taip pat padarysiu finalinį skaičiavimą pusės metų. Nes tikiuosi, kad tiek laiko pats pagrindinis korpusas išlaikys. Elementą tikriausiai reikės nors 1 kartą keisti, bet jo į sąnaudas neskaičiuosiu.

Pusė metų yra tarkim 182d. Imkime, kad vyras skutasi kas antrą dieną. Būna kai kas dieną, arba kur nors į gamtą išvykęs išvis savaitę nesiskuta, tai vidurkis kas antrą dieną pats tas. 182 / 2 = 91 nusiskutimas per pusę metų. Nedaug iš tikro. Skaičiuosime beveik blogiausiu esamu skutimosi efektyvumu. Pirmi 18 nusiskutimų kainuoja 35LT. – 1,94LT/nusiskutimas. Kiti 52 nusiskutimai 45 LT. =18+52=70 nusiskutimų už 80 LT. Dar mums trūksta 20 nusiskutimų. Kurių kaina perkant tik galvutes būtu 17LT. Iš viso per pusę metų ne pačiu efektyviausiu atveju vyras išleistu šiam skustukui 97LT / 6men = 16.1LT per mėnesį.  Ir vieno nusiskutimo kaina gaunasi 1,06 LT. Mano galva nežudantys piniginės skaičiai.

Reziumuoju šita mini skutimosi mašinėlę. 

Skustuko Gillette Fusion Power Proglide reziumė

Pliusai: Su šiuo peiliuku labai malonu skustis. Po skutimosi nelieka jokių plaukelių. Odelė kaip kūdikio tampa. Po tokio skutimosi gali tapti narcizu. Manau puikus sprendimas jautriai odai, nepalieka jokių sudirginimų ir paraudimų. Ilgesnei perspektyvai nebrangus daiktas. Maloniai ir be jokio diskomforto nuskuta ūsus, kas man buvo labai aktualu, nes visą bandymą juos auginau. Gerai suvešėjo.

Minusai:  Norėjau, kad šita skiltis būtu du kart platesnė, bet sunkiai čia gausis. Nemeluosiu jums. Sunkiai su juo sekėsi man pasmakre įveikinėti. Ten labai stori ir kieti plaukai, gal net ir šitam žvėriukui per kieti. Bet čia labai individualus dalykas. Didžiausias minusas tikriausiai drėkinimo juostelė, labai greitai nusidėvėjo. Jeigu už ją mes sumokame 5lt kokius, tai geriau jos išvis nedėti 😀

Rekomenduoju išbandyti šį skustuką. Ypač tiems kurie turi jautrią odą, bei nori po skutimosi nepajausti nei vieno plaukelio. Jokio dirginimo ir jokių plaukų. Galėtu būti jų šūkis.  Beje, dizainas tai super modernus, kaip iš kokio fantastinio filmo būtu.

Peiliuką galite įsigyti iš Peiliukai.com

Categories
Elgesys Lyderystė Vyriškumas

Kas daro vyrą tikru vyru

Tais laikais, kai aš dar studijavau žurnalistiką Vilniaus Universitete, studentai švęsdavo tokį reiškinį, pavadintą „mediumu“ – savotišką ekvinokciją, skiriančią pirmąją studijų dalį (du su puse metų) nuo antrosios. Ir būtent per tokį „mediumą“ kurso draugės mums, vyrams, būsimiesiems žurnalistikos autoritetams davė užduotį – kelias minutes pagalvojus, pateikti akivaizdų įrodymą, kad mes esame tikri vyrai.

Nors aišku ir taip, kad niekas šiame pasaulyje labiau nei būsimieji žurnalistai negali sužibėti savo vaizduote, tačiau iš tikrųjų tai nebuvo lengva užduotis. Mes demonstravome savo randus ir  nešvarias panages, raumenis ir kūno kvapus, kilnojome sunkumus ir žarstėme komplimentus. Niekam, tiesa, nešovė į galvą pademonstruoti to, dėl ko vyrui vos atsiradus šiame pasaulyje, kiekvienas daktaras sušunka: „tai berniukas!“, niekas to neįrodinėjo ir paišydamas chromosomų schemą. Bet ir be to kurso draugės liko patenkintos mūsų pateiktais įrodymais.

Tačiau ir prabėgus dvidešimčiai metų nuo tos užduoties manęs lig šiol neapleidžia tas pats klausimas – „o kas vis dėlto daro vyrą tikru vyru?“

Atsakymų į tokį klausimą galima išvysti įvairiausių. „Manieros daro vyrą tikru vyru“, pats esu tai kadaise rašęs. Esu girdėjęs, kad vyrą vyru daro šalia jo esanti moteris, tai neva netgi patvirtina ir senovinis priežodis „grožis yra jį matančiose akyse“. Moteris savo apklausose tvirtina, kad geras vyras tai tas, kuris „myli vaikus“ (ne ta prasme, kaip tai supranta Kedžio gerbėjai), „yra nuoširdus“ ir „turi humoro jausmą“, „žino, ko nori“ ir pan. Poetiškesnės sielos moteriškės mini gerus vyrus „ieškančius gyvenimo prasmės“, „turinčius paslaptį“, „mylinčius pasaulį“ ir netgi „visus metų laikus“. Paprastesnės moteriškės tvirtina, kad tikras vyras pasirodo tik tada, kai „yra nuogas“, „kai yra rimtas“, „sunkiai dirba“ ir „bučiuojasi“. Na, ir, aišku, „turi charizmą“.

Tačiau daug vyrų pasaulyje turi visas šias savybes ir vis tiek neturi merginos. Daug vyrų pasaulyje turi visas šias savybes ir neretai vis tiek pasielgia kaip paskutiniai niekšai.  Ir dar daugiau vyrų neturi nė vienos iš šių savybių, tačiau yra pasiekę kur kas didesnės sėkmės, nei jas turintieji. Kad ir dėl vienos paprastos priežasties – tiesiog yra turtingesni.

Ne paslaptis, kad nuo pat seniausių laikų moterys žavėjosi stipriais medžiotojais – tiek dėl gerų genų giminės pratęsimui, tiek dėl galimybės turėti tinkamą maitintoją ir išlaikytoją (dėl to mums ir patiems sunku, kai prarandame darbą ar pajamų šaltinį). O į ką mes esame pavirtę šiandien? Rūpestingus, jautrius ir visiškai neagresyvius patinėlius. Mes jau mokame išklausyti ir užjausti. Dabar mes jau esame nepalyginamai geresni ir mielesni už savo pirmtakus. Mes nebemokame kautis taip, kaip mokėjo mūsų seneliai, tačiau apie seksą išmanome tikrai daugiau, nei jie. Bet paradoksas slypi tame, kad „blogiukai“ su moterimis miega kur kas dažniau nei melancholiški ir kavą į lovą nešiojantys geriečiai.

Ir kur dingo Šerlokas Holmsas, tas bejausmis, narkotikus rūkantis neurastenikas, taip žavėjęs mus visus vaikystėje?

APSIRENGĘS KAIP VYRAS

Kaip bebūtų keista, bet tikrą vyrą dažnai galima išvysti tiesiog veidrodyje.

Įdėmiai pažvelkite į save, prieš išeidamas iš namų į darbą. Atminkite, veidrodyje Jūs matote ne nuolankų samdinį. Jau vien tie drabužiai, kuriuos vilkite, Jus įpareigoja matyti kažką kitą, nes jie buvo sukurti vyrui-kariui. Vyrui-jūrininkui. Vyrui–raiteliui.

Trumpi tvarkingai sušukuoti plaukai? Romėnų ir graikų karių sukurtas šukuosenos fasonas ilgiems karo žygiams. Bebarzdis veidas? Jau Aleksandras Makedonietis reikalavo, kad jo kariai nenešiotų barzdos, jog priešai negalėtų už jos pagriebti. Tai, kad Jūsų drabužiai segami iš kairės pusės į dešinę buvo sukurta tais laikais, kai vyrai nešiojo šarvus, kurie buvo sutvirtinami būtent į tą pusę, nes į mūšį vyras eidavo atstatęs kairįjį petį, pridengęs jį skydu. Siekiant išvengti barbaro lietuvio ieties, įbestos į šarvo lakštų sandūrą, ji turėjo būti atsukta į nugaros pusę. Taip atsirado vyriškų drabužių segimo kryptis (o dar vėliau tai padėdavo dešiniarankiui greičiau išsitraukti špagą, kabančią prie kairiojo šono).

Arba batai. Kadaise jie buvo bekulniai. Kulnas atsirado kaip priemonė raiteliui geriau prilaikyti pėdą balnakilpėje (mongolų-totorių išradimas). Kelnės – dvi į vieną susiūtos žarnos atkeliavo iš Kryžiaus žygių. Diržas? Jau senovės lietuviai jį juosdavosi virš dėvimų drabužių kaip kario ar valdovo ženklą. Megztinis? Jūreivių išradimas. Džinsai? Vyrams, besileidžiantiems į šachtas aukso ieškoti. Švarkas – sukurtas raiteliams (niekada neusimąstėte, kam reikalingas skeltukas nugaroje ar sagutės ant rankovių?). Dvieilis švarkas – jūrų karininkų kitelio palikuonis. Kaip ir švarko atlapai – tokie jie pasidarė tuos pačius kitelius atlapojus. Kaklaraištis, kaip ir šalikas – išlikęs dar nuo tų laikų, kai kariai nevilkėjo vienodų uniformų ir atskirdavo saviškius tik iš vienodos spalvos skepetaičių, apvyniotų apie kaklą. Laikrodis ant kairės rankos? Kadaise asmeniniai laikrodžiai buvo sukurti nešioti ant grandinėlės, pakabinti ant pilvo. Ant rankos juos perkelė P.Cartieras savo draugui lakūnui tik XX amžiaus pradžioje. O galutinai jie ten prikibo tik per Pirmąjį pasaulinį karą, ypač kai apkasuose tūnantiems snaiperiams jį buvo patogiau segėti ant kairės rankos. Velkatės lietpaltį su kilpomis diržui ir antpečiais? Kilpos Pirmojo pasaulinio karo karininkams buvo sukurtos granatoms ir gertuvės prisisegti, antpečiai – savaime suprantama kam.  Dedatės kepurę? Kuo ji aukštesnė tuo geriau – tai valdovo ženklas. Važiuojate apniukęs į darbą dešine kelio puse? Kaip viduramžiais riteriai.

Mes, vyrai, esame sau sukūrė praktiškai visą žmonių nešiojamą aprangą, gal tik išskyrus biusthalterius. Iki XIII amžiaus vyrų ir moterų drabužiai išvis mažai kuo skyrėsi. Aukštakulnius mes išradome sau – kad žemaūgis karalius būtų aukštesnis už savo pavaldinius, o ir viduramžių miestuose būtų lengviau perbristi srutų duobes, telkšančias tiesiog gatvėse. Šilkinės kojinės iš pradžių dabino vyrų kojines, tačiau dėl nepraktiškumo buvo perleistos moterims. Kosmetika ir bižuterija – kas, jei ne vyrai senais laikais turėjo tiek progų puoštis? Netgi paprotys vyrams žengiant į bažnyčią nusiimti galvos apdangalą krikščioniškose visuomenėse iš pradžių atsirado kaip mada pademonstruoti savo padabintą peruką (moterys privalėjo demonstruoti kuklumą) – nuolankumo prieš altorių tezė atsirado tik XVIII amžiuje (belieka tik priminti, kad visų religijų sukūrėjai ir vadovai buvo tik vyrai).

Todėl vyrai per visą savo istoriją retai ir nenoriai priimdavo naujus aprangos elementus – mes jau šimtus metų nešiojame tuos pačius džinsus, kostiumus ir kaklaraiščius. Net ir kojines mums pasikeisti yra sunku. Kartais apsivelkame kažką spalvingesnio, kažką pasiūto iš egzotiškų medžiagų, tačiau retai, ir tai vis tiek mums nebūdinga. Tai paaiškinama paprastai – mes esame sukurti kariauti. Tai paaiškina, kodėl mes išvis nemėgstame naujai atrodančių drabužių, o mieliau velkamės panešiotus – nes mes esame sukurti sunkiai dirbti.

Todėl storas vyras, „tešlius“ visada ir atrodo blogai, nes jis neatitinka kario vaizdo. Jis neatitinka darbininko vaizdo. Nes akivaizdu, kad jis, kaip tikras vyras, tiesiog negali pats apsiginti.

Mes, vyrai, skirtingai nuo moterų visada turime viduje tūnančią agresiją (žinoma, jai nebūtina veržtis per kraštus). Kai reikia, uždirbame pinigų, kai reikia, išverdame valgyti. Kai reikia, nukeliaujame į ašigalius, kai reikia, nukasame sniegą nuo tako ar pastatome piramides Egipte. Gal tai ir yra ta priežastis, kad, pradedant Septyniais pasaulio stebuklais, baigiant kolaideriu, viską esame sukūrę mes, vyrai. Ir, skirtingai nuo moterų, mes visada tokiais esame iki pat ribų – geri iki maksimumo, bet ir blogi iki maksimumo…

Todėl tikras vyras niekada neverkia, neaimanuoja ir nesiskundžia. Jis priima sprendimus ir gyvena su jų pasekmėmis. Tikras vyras nesiteisina dėl savo poelgių, nei prieš teismą, nei prieš Aukščiausiąjį. Ir kai vėl pažvelgsite į veidrodį prieš išeidamas į darbą, pagalvokite, ar tokią išraišką prieš išvykdami į savo žygius nutaisydavo Amundsenas, Magellanas ar Atila?

MOTERYS IR VAIKAI

Jau viduramžių riteriai žinojo, kad vyrai „privalo ginti“ ne vien monarchą ar tikėjimą, bet ir „silpnesius už save“. O tai reiškė vaikus, senelius ir, žinoma, moteris. Netgi mūsų karalius Mindaugas savo karališkoje priesaikoje įsipareigojo rūpintis „visomis našlėmis“. Riteriai sukūrė ir komplimentą, ir todėl kasryt ištardamas bendradarbei „šian normalei atrodai“ tiesiog pratęsti jau tūkstantmetę tradiciją (juk sakai moterims komplimentus, ar ne?). Ir nereikia tikėtis komplimento iš moters – tai ne jų darbas.

Kodėl moterys iš esmės negali būti vyrais? Nors jos ir įrodė, kad gali puikiai vairuoti automobilius, kurti kompanijos verslo planus ir tiesti geležinkelius, tačiau moteris niekada nebuvo sutverta agresijai. Todėl tikros moterys ir nėra panašios ir tikrus vyrus – jos segi auskarus, nešioja ilgus plaukus ir skuta kojų, pažąstų ar „bikinio srities“ plaukus.

Tikras vyras iš tiesų ir neturi rūpintis savo grožiu. Jis tiesiog neprivalo savo vaizdu užgaulioti kitų ir kelti nepatogumų aplinkai. Tai yra, nesmirdėti ir neerzinti bereikalingais aksesuarais. Nes patrauklumas ir vyriškumas – tai ne vienas ir tas pats.

Mes mylime vaikus. Pasaulio mitologijoje pilna pasakojimų apie piktas pamotes, bet beveik niekada nerasite pasakojimų apie piktus patėvius. Mes žinome, kad vaikai yra Dievo dovana, todėl atitinkamai su jais ir elgiamės. Mes žinome, kad gyvenime iš tikrųjų nėra jokios prasmės, tačiau vaikuose galima lengvai rasti jos pakaitalą.

Todėl tikras vyras visada turi talentą – būti tėvu, drąsiu ir geru žmogumi, tikru pavydžiu gyvenime kitiems. Nepaisant mūsų agresijos, mes žinome, kad nevalia kelti nei rankos, nei balso prieš moteris ir vaikus. Mūsų dorybes yra stoicizmas ir kantrybė.

Todėl turbūt ir nereikia įrodinėti pasauliui, kad esi vyriškas. Nes vien tai, kad moterys gali ramiai mūsų to klausinėti, kas yra tikras vyras, ir yra geriausias įrodymas, kad jos gali tai daryti, nes mes joms iškovojome tokią laisvę.

Todėl tikras vyras visada yra stiprus ir besididžiuojantis vyrijos pasiekimais. Mes esame kilę iš aktorių ir karių, ir mes esame geriausi pasaulyje virėjai. Netikėkite tais, kurie vyrus vadina „galvijais“ ar „patinais“ – taip sako tik silpni sumoteriškėję vyrai ir stiprios suvyriškėjusios  moterys. Ar yra „galvijas“ tas, kuris nepabėga nuo chuliganų gaujos, užtvėrusios kelią tamsiame skersgatvyje? Ar „patinas“ yra tas, kuris geria šampaną iš moters batelio? Ar „blogas“ yra vyras, kai reikia panešti vežimėlį į antrą aukštą ar pakeisti automobilio padangą?

Būtent vyrai dažniausiai veržiasi į degančius namus gelbėti kačiukų. Nes mes visada turime daug įkvėpimo šaltinių. Karai, kuriuos laimėjome, civilizacijos, kurias sukūrėme, okeanai, kuriuos praplaukėme, salotos, kurias sukūrėme. Mums tereikia tik atsiminti vyrus, iš kurių mes kilome.

(Straipsnis spausdintas žurnale PLAYBOY) Elegancija.eu

Categories
Stilius ir Mada

„OAKLEY“ akiniai nuo saulės

Pasaulyje pirmaujanti sporto įrangos gamintoja „Oakley“, vasaros sezonui pristato naują, kompanijos propaguojamą gyvenimo būdą, atspindinčią kolekciją „Lifestyle“, kurios pagrindinis akinių modelis JURY pagamintas iš lėktuvų bei erdvėlaivių eksploatavimui naudojamo aliuminio ir parduodamas su geriausiais poliarizuotais stiklais pasaulyje.

Kurdama JURY modelio akinius, „Oakley“ maksimaliai išnaudojo aliuminio savybes, sąlygojančias lengvumo ir patogumo pojūtį. Kompanijos dizaineriai, rinkdamiesi aliuminį, žinojo, kad šio metalo kokybė turi būti žymiai aukštesnė už tą, kurią siūlo mašinų pramonės įmonės. Jie nukreipė žvilgsnius į aviacinį kosminį lydinį – specialiai sukurtą medžiagą, atsparią ypatingoms sąlygoms, kuriomis eksploatuojami lėktuvai ir erdvėlaiviai. Leistinas šio lydinio frezavimo ir mašininio apdirbimo nuokrypis tesiekia tūkstantąją colio dalį; šis tikslumas atsispindi kompanijos „Oakley“ pagal užsakymą gaminamuose spyruokliniuose vyriuose, o speciali medžiaga „O Matter®“ leido sukurti patogų nosies laikiklį.

Kuriant modelį JURY, taip pat panaudota technologija „Three-Point Fit“, padedanti išlaikyti stiklus tiksliai viename optiniame lygyje ir pašalinti spaudimo taškus.  Poliarizuotuose stikluose dera technologijos „High Definition Optics“ (HDO) teikiamas vaizdo skaidrumas ir apsauga bei filtravimas, panaikinantis net 99% atspindžių.

Kolekcijos „Lifestyle“ sukūrimą įkvėpė sportininkai, su kuriais bendradarbiauja „Oakley“, juos supanti kultūra bei jų požiūris į gyvenimą, lėmę dailų ir nesudėtingą kolekcijos akinių stilių. Jos modeliuose puikiai dera grynas, autentiškas dizainas ir novatoriškumas bei meistriškumas, kurie ir lėmė pasaulinę kompanijos „Oakley“ šlovę.

Categories
Stilius ir Mada

Vasariška avalynė vyrams

Atėjus ilgai lauktam pavasariui, galvas su klausimu „ką apsirengti?“ suka ne tik moterys. Stilingi vyrai lygiai taip pat turėtų pagalvoti, kaip atrodyti žaismingai ir išradingai svaigiame vasaros margumyne. Nepasimesti padės keletas taisyklių ir svarbiausių sezono stiliaus patarimų.

Šio pavasario-vasaros sezono vyrų kolekcijose dominuoja padūkėliškas nerūpestingumas. Sukurti tokį stilių padės išraiškinga ir stilinga laisvalaikio avalynė – labiausiai tiktų sportinio stiliaus apavas su žema pakulne ir trumpu auliuku.

Stiliaus išraiška – avalynė

Išradingas sportinis stilius ir laisvalaikio avalynė karaliaus visą vasarą, svarbus jo elementas – avalynė su baltu padu. Kurdami akiai patrauklų kontrastą, tokie padai įvaizdžiui suteikia pramuštgalvio nuotaiką.

Laivelio formos laisvalaikio avalynė, mokasinai bei įvairiausi sportbačiai su paaukštintu auliuku puikiai derės prie jūrinio stiliaus aprangos. Nereikia stengtis atrodyti pernelyg tvarkingai – žaismingumas stiliui suteiks išskirtinumo.

Kad vasarą vyrų kojoms būtų patogu, šį sezoną siūloma rinktis iš didelės sandalų įvairovės.  Karščiausia vasaros naujiena – sandalai su plonais ir įvairiai sukryžiuotais dirželiais, kiek primenančiais taurųjį romėnų stilių, taip pat sandalai per pirštą.

Niekur nedingsta ir klasikinė elegancija. Šį sezoną solidūs, raišteliais varstomi vyrų avalynės modeliai papildomi užapvalintomis ir pakeltomis noselėmis.

Spalvos visiems atvejams

Neprašausite, jei rinksitės rusvus, pilkus ir taurios konjako rudos atspalvius, nes šį sezoną jie tampa nemažiau svarbūs už klasikinę juodą ar tamsiai rudą.

Madingiausia vyrų avalynė šį sezoną yra blukintos drobės ir chaki spalvų su stilingais dekoratyviniais antsiuvais. Iš populiariausių sąrašo nepasitraukia ir blukinto mėlynojo džinso avalynės modeliai. Prie garderobo taip pat gali būti derinami pilkos ir violetinės atspalvių, dumblo atspalvių batai. Juos puikiai papildo patrinti ir net paplyšę medžiagų krašteliai, žaismingos batų kilpos.

Liberalus pasirinkimas

Sportinis stilius šį sezoną ypač liberalus, todėl galite rinktis įvairiausius avalynės modelius ir juos derinti prie aprangos ir aksesuarų. Rinkitės odinius, tamsiai rudus arba mėlyno džinso spalvos sportinio stiliaus mokasinus. Neprašausite pasirinkę baltus sportbačius su stilingomis kontrastingų spalvų aplikacijomis.

Tiems, kas nebijo drąsių derinių, prie širdies bus šį sezoną madingi blukintos drobės sportinio stiliaus batai su retro stiliaus antsiuvais. „Deichmann“ avalynės, skirtos vyrams, naujosios kolekcijos modeliai yra  taurios konjako, rudos ir pilkos atspalvių, todėl puikiai dera tiek prie sportinio, tiek prie džentelmeniško klasikinio stiliaus.

Patogūs ir erdvūs krepšiai – įvaizdžio dalis

Nepamirškite, kad nuo įvairiausių daiktų ir menkniekių išpūstos kelnių ar švarko kišenės tikrai ne išeitis. Tikras vyras, kurdamas stilingą įvaizdį, privalo pagalvoti ir apie krepšį visiems reikalingiems daiktams susidėti. Dideli įvairių formų krepšiai bus geriausi vyrų kompanionai. Jų medžiagos, pagaminimo būdas ir dekoras pabrėžia minėtą nerūpestingą stilių. Spalvų spektras varijuoja nuo baltų ir rusvos, konjako ir juodų tonų, – rinkitės tai, kas Jums labiausiai tinka!

Nr. 2 – Deichmann nuotr. „AM Shoes“ odiniai mokasinai.
Deichmann nuotr. „AM Shoes“ odiniai mokasinai.
Deichmann nuotr. Neprašausite rinkdamiesi mėlynojo džinso spalvos „Memphis One“ sportinius batelius su baltu padu.
Deichmann nuotr. Neprašausite rinkdamiesi mėlynojo džinso spalvos „Memphis One“ sportinius batelius su baltu padu.
Nr. 4 - Deichmann nuotr. Šviesiai rudi vintage stiliaus „AM Shoes“ sportbačiai su paaukštintu auliuku.
Deichmann nuotr. Šviesiai rudi vintage stiliaus „AM Shoes“ sportbačiai su paaukštintu auliuku.
Nr. 3 - Deichmann nuotr. Madingi sportinio stiliaus „Memphis One“ chaki spalvos batai su paaukštintu auliuku.
Deichmann nuotr. Madingi sportinio stiliaus „Memphis One“ chaki spalvos batai su paaukštintu auliuku.

Deichmann nuotr. Įsispiriami per pirštą „ Blue Fin“ sandalai – viskas ko reikia, kai lauke kaitina saulė.
Deichmann nuotr. Įsispiriami per pirštą „ Blue Fin“ sandalai – viskas ko reikia, kai lauke kaitina saulė.

Deichmann nuotr. Rafinuota elegancija – „Borelli“ suvarstomi odiniai batai tiks ir į darbą, ir į prabangų vakarėlį.
Deichmann nuotr. Rafinuota elegancija – „Borelli“ suvarstomi odiniai batai tiks ir į darbą, ir į prabangų vakarėlį.

Deichmann nuotr. „Borelli“ vasariniai suvarstomi batai su smulkiu perforaciniu raštu suteiks žaismingumo ir unikalumo atspalvį.
Deichmann nuotr. „Borelli“ vasariniai suvarstomi batai su smulkiu perforaciniu raštu suteiks žaismingumo ir unikalumo atspalvį.
Categories
Stilius ir Mada

Didžiausios vyriško stiliaus ir mados klaidos


Per daug odekolono ar kvepalų – nes „mažiau yra daugiau“. Juk nori sugundyti merginą subtiliai, o ne ją apsvaiginti?

Marškinėliai su kompanijos pavadinimu ar reklaminiais užrašais – kaip įrodysi, kad pakankamai uždirbi? Būdamas reklaminiu skydu? O gal neturi jokio skonio, kad esi priverstas vilkėti savo kompanijos išduotą aprangą net ir laisvalaikiu?

Pernelyg dideli švarkai ir odinės striukės – kaip pasakys bet kuris siuvėjas, „svarbiausia, kad švarkas tiktų per pečius, visa kita prisiderins automatiškai“. Laikas jau būtų tai suvokti ir pačiam.

Marškinėliai su šūkiais ir devizais – jei išties esi nusiteikęs ką nors pakeisti šiame pasaulyje, tai, užuot beprasmiškai šūkavęs, sukurk šeimą, pagamink Lietuvai vaikų, įsteik savo verslą ir duok darbo kitiems.

Mokyklos laikų šukuosenos – nebūk nuobodus.

Satino kelnaitės – jos niekada nebuvo „cool“, jos neleidžia kūnui „kvėpuoti“ ir, išvis, tokia sintetika yra „gaidys“.

Vaikščioti be marškinių ar marškinėlių – demonstruojant prie estetikos įpratusiems žmonėms savo prakaituotą pilvuką ir gauruotą krūtinę.

Apdribusios kelnės su aptemptais marškiniais – nesiderina.

Grandinėmis prisegtos piniginės – nedemonstruok sostinės publikai, kad užaugai tarp ilgapirščių, nebijok, šiame pasaulyje gyvena ne vien vagys.

„Duršliakai“ – pripažink, ir pats tokį turėjai. Bet Zigmas jo dar nėra išmetęs…

Panešioti balti marškinėliai – viskas gerėja „su amžiumi“. Išskyrus baltus marškinėlius.

Dideli žiedai ant pirštų – ką nori įrodyti? Kad būtent tu esi čigonų baronas? Tikime.

Marškiniai trumpomis rankovėmis ir kaklaraištis – pamaina „McDonald‘s“ jau baigėsi, išeini į padorų pasaulį.

Tos pačios spalvos marškiniai ir kaklaraištis – kam tada jį išvis rištis? Šiek tiek persistengta.

Džinsiniai šortai – kitą kartą, kai galvosi, ar jau atėjo laikas juos plauti, pagalvok, gal jau atėjo laikas juos ir visai išmesti?

Treningai – žinau, patogu. Žinau, tu – geras krepšininkas. Bet tada nesikišk į padorių žmonių pokalbį, tai ne tavo teritorija.

Sportiniai akiniai nuo saulės – jie nėra blogai, bet jiems yra vieta ir laikas.

NBA marškinėliai ant blyškaus, neįdegusio liemens – be abejo, esi „kietas“ ir atrodai „kietai“. Kaip tikras titnagas. Tvirtas, nelankstus ir kietas.

Suplėšyti džinsai – tokie nebemadingi, kad net vokiečiai jau jų nebenešioja.

Nešioti marškinius su apykakle, išleista ant striukės apykaklės – nesižvalgyk į praeitį. Pasaulis niekada nebebus toks, koks buvo.

Platūs kaklaraiščiai – o kas išvis kada sakė, kad jie yra gražu?

Batai su kvadratinėmis nosimis – nieko praktiško, o visa kvaila mada kada nors baigiasi.

Klostuotos “čino” kelnės.

Polo marškinėliai, kurių rankovių galai nukarę žemiau alkūnių.

Categories
Stilius ir Mada

Vyrų mados savaitė vasarai 2011 | Milano gatvių pamokos


Puikiai pasiūtas švarkas, prasagstyti marškiniai, kaklą juosiantis plonas šilkinis šalikėlis, juodi retro stiliaus akiniai nuo saulės masyviais rėmeliais, puikus kokybiškas laikrodis, odiniai laisvalaikio bateliai. Peržvelgus Milano vyrų mados savaitės vasarai 2011 svečių gatvės stiliaus nuotraukas susidaro įspūdis, kad stilingai aprangai susikurti reikia tiek nedaug: keleto aksesuarų, klasikinių drabužių ir vienos kitos madingos detalės. Redaktoriai, žurnalistai, apžvalgininkai, prekybos tinklų atstovai, verslininkai bei kiti mados industrijoje dirbantys vyrai puikiai žino, jog saulėtą vasaros dieną tiesiog nepakeičiami yra klasikiniai balti marškiniai, universaliausias šiltojo sezono drabužis – smėlio spalvos plono audinio kelnės, o patogiausiu apavu neabejotinai galima vadinti lengvus odinius mokasinų stiliaus batus. Tikiu, kad ne tik aš nors vienai dienai norėčiau Italijos mados sostines Milaną ir Florenciją perkelti į Lietuvą, tad, pasiremdama šią savaitę vykusios mados savaitės gatvės stiliaus nuotraukomis, nusprendžiau panagrinėti, ką šį sezoną renkasi mados pasaulio atstovai.

ŠALIKAS

Nepakeičiamas aksesuaras, kai aprangą pagyvinti norisi tik viena vienintele detale. Šį sezoną šalikai niekur nedingo ir iš Milano bei Florencijos gatvių: stilingi mados savaičių svečiai rinkosi itin plonų (neretai drobę primenančių ir susiglamžiusių) audinių vidutinio ilgio šalikus, kuriuos tiesiog vieną kartą apsukdavo apie kaklą (rišimas kilpos metodu paliekamas šaltajam sezonui). Dar viena įdomybė – kiek pakitusios kaklaskarės, surišamos paprasčiausiu mazgeliu. Beje, tokias pat kitai vasarai pasiūlė ir Gucci dizainerė Frida Giannini.

ŠVARKAS

Pats populiariausias vyriškas drabužis (po kelnių, žinoma) – klasikinis vyriškas švarkas. Kai dienos dar nėra pakankamai šiltos, kad užtektų tik palaidinės ar marškinių, stilingi vyrai žino, kaip išsisukti su švarku, nepaverčiant visos aprangos per daug klasikine ar nuobodžia. Vasarai derėtų įsigyti žalsvą, rusvą (tinka tiek smėlio, tiek tamsiai rudi atspalviai), mėlyną (nuo švelniai žydros džinso spalvos iki tamsiai mėlynos), baltą švarką, kurį galėtumėte derinti tiek prie džinsų, tiek prie madingų šviesių kelnių. Itin gerai po švarku atrodo prasagstyti marškiniai, ryškios spalvos siauras kaklaraištis ar kaklaskarė.

RANKINĖ

Nors jau ne kartą teko girdėti ir skaityti, jog lietuviams vyriškos rankinės atrodo it nenormalus ir prie vyriško garderobo visiškai netinkantis aksesuaras, vis dar esu linkusi jas populiarinti ir dar kartą įrodyti, kad vyriška rankinė gali tapti puikia stilinga aprangos detale. Šį sezoną rankinę patariama pirkti klasikinę odinę, jos stačiakampė forma kiek primena portfelį ar aplanką, o nešiotis ją reikia kaip knygą ar katalogą – tiesiog imti į rankas be jokių rankenų. Beje, jos ganėtinai didelės, kad jose tilptų ir nešiojamas kompiuteris, tad gal laikas po truputį atprasti ir nuo sportines kuprines primenančių medžiaginių dėklų?

APPLE?

Žinoma, šią dalį įdėjau tiesiog norėdama pajuokauti, nes Apple kūriniai, atrodo, šiuolaikiniams vyrams tampa tiesiog būtinybe. Galima ginčytis, jog šios firmos produktų kainos ir kokybės santykis nelogiškas, prekės populiarios tik dėl obuolio ženklo ar kaipmat užburiančios Steve’o Jobso kalbos Keynote prezentacijų metu, tačiau jų plitimo gatvėse paneigti neįmanoma.


DETALĖS

Kaip sako britai, it’s all in the details. Nedidelės išskirtinės detalės ne tik puošia derinį, bet ir suteikia visam stiliui unikalumo, savito žavesio. Ar tai būtų tiesiog į švarko kišenėje besislepianti fantazija, ar įdomiai užrištas diržas, ypatingos formos akiniai, puikus laikrodis, kaklaraištis ar tiesiog blizgios švarko sagos (kaip pirmoje nuotraukoje) – šie maži papildymai aprangą padaro spalvingesnę, žaismingesnę, keičiant šiuos aksesuarus lengva pakeisti ir visą įvaizdį.

AVALYNĖ

Turbūt pats sudėtingiausias ir daugiausiai problemų sukeliantis dalykas yra tinkamos vasarinės avalynės rinkimasis. Ji turi būti patogi, lengva, praktiška, netepli, tikti tiek prie kelnių, tiek prie šortų. Nors puikūs pasirinkimai yra ir madingi sportbačiai ar sandalai, pats universaliausias modelis vis tik mokasinų stiliaus įaunami batai, neturintys raištelių ir storo pado. Jie dažniausiai gaminami iš verstos odos, puikiai tinka prie džinsų ir paprastų vasarinių kelnių, yra patogūs ir lengvi.

MANO PASIRINKIMAS

Įrašo pabaigoje norėjau įdėti ir šį pavyzdį, mane sužavėjusį savo paprastumu ir kasdieniškumu, tačiau išlaikyta elegancija. Niekada nesenstantis aviatorių akinių modelis, paprasti balti marškinėliai, džinsai ir atsainaus solidumo suteikiantis surišamas megztinis – paprasta ir genialu tuo pat metu.

Nuotraukos Tommy Ton for GQ

www.spintosguru.lt

Categories
Stilius ir Mada

20 STILIAUS ĮSAKYMŲ


Dauguma žmonių susidaro nuomonę apie Tave pagal Tavo vilkimus drabužius. Ir jei Tau rūpi, ką kiti galvoja apie Tave, pasirūpink tuo, ką vilki. Gyvenimas jau toks.GERBK SAVO DRABUŽIUSJei jau kažką įsigijai – gerbk tai. Kabink kelnes. Kišk rėmelius į batus. Vielinės pakabos? Liuciferio išmislas, kuriuo taip mėgsta naudotis cheminės valyklos. Įsigyk medinių.PRIŽIŪRĖK SAVO APRANGĄVisada. Visur. Ar eini pirkti kebabo į geto kioską, ar į romantišką pasimatymą Katedros aikštėje, kiekviena proga turi minimalius aprangos reikalavimus. Pasistenk jų laikytis, nes niekada nežinai, kuria linkme pasisuks įvykiai.VISKĄ DERINK PAGAL SAVE

Žmonės, kurie vergauja nuostatai viską derinti (diržo ir batų spalvą, kojines prie kelnių ir t.t.) yra lėkšti ir dažniausiai neturi draugų. Kažkas parodė pirštu, kad Tavo aprangos spalvos nesuderintos? Smok jam į nosį – tebūnie tai jam pamoka, kaip kritikuoti kitus.

TAUSOK SAVO DRABUŽIUS

Niekada nepradėk remonto, pjauti žolę savo vejoje, ar kraustytis vilkėdamas geriausius drabužius. Prisišauksi bėdą.

GERBK SAVO SIUVĖJĄ

Jei tokį turi, aišku. Nes net geriausią kostiumą reikia taisyti. Kelnes – trumpinti, rankoves – pasiaurinti, sagas persiųsti pagal kilpeles (o taip – absoliučios daugumos vyriškių pečiai nėra išsidėstę vienodame aukštyje, ir būtent todėl švarkai guli taip blogai, kai yra susagstyti). Nes visada yra skirtumas tarp „teisingai apsirengusio“ ir „stilingai apsirengusio“.

ŽINOK SAVO DYDĮ

Yra skirtumas tarp to, kaip kostiumas guli ir to, kaip Tu norėtum, kad jis gulėtų. Jei vilkėdamas švarką šonu atsiremi į sieną, ir pečiai paliečia sieną anksčiau, nei ranka, švarkas yra per didelis. Jei susegus švarko sagas, krūtinėje atsiranda raukšlės, švarkas yra per mažas. Švarko apačia turėtų pilnai uždengti Tavo užpakalį. Rankovės kraštas turi siekti nykščio kauliuką.

SAGOS TURI SAVO REIKŠMĘ

Kuo daugiau sagų, tuo konservatyviau. Kuo mažiau sagų – tuo jaunatviškiau. Ir pigiau.

VISADA NEŠIOK APATINIUS

Jei vilki gerus marškinius, su marškinėliais jie visada atrodys dar baltesni.

PASIRINK TINKAMAS KELNES

Išmok pasirinkti, kada kelnių apačioje turi būti atvartai. Jei nešioji tiesaus kirpimo kelnes be klosčių, tada jokių atvartų, jei su klostėmis – būtinai, bet ne ilgesnius, kaip du cm.

IŠMOK PASIRINKTI TINKAMĄ KAKLARAIŠTĮ

Nejaugi dar nežinai, kad kaklaraištį galima ryšėti ir prie smokingo? Tiesiog atmink du dalykus – peteliškė tinka prie smailių ir storų švarko atlapų. Tiesus kaklaraištis – prie apvalainų ir siaurų. Kaklaraiščio medžiaga turi atitikti smokingo medžiagą. Visada tik juodas.

LAIKYKIS PINIGINĖS DIETOS

Tavo piniginė neturi būti tokia stora, kaip tas kebabas, kurį tik ką suvalgei. Iš tikrųjų piniginės Tau net nereikia. Nusipirk elegantišką ploną dėklą vizitinėms kortelėms ir laikyk ten viską, kas svarbiausia – kreditinę kortelę ir mylimosios nuotrauką. Grynuosius nešiok susegtus gnybtais. Visas kitas šlamštas – čekiai iš „Lukoil“, „Norfos“ nuolaidų kortelė ir klubo „Atletas“ nario kortelė gali likti stalčiuje – šįvakar Tau jų neprireiks.

NENEŠIOK PERNELYG PLONO KAKLARAIŠČIO

Pati plačiausia ploniausio kaklaraiščio vieta neturi viršyti 8 cm. Pasirišk ne plonesnį, ir atrodysi šiuolaikiškas bei reikšmingas.

INVESTUOK Į TEISINGĄ LAIKRODĮ

Nors kartą gyvenime įsigyk brangų, geros kokybės metalinį laikrodį. Gerai atrodys ir prie džinsų, ir prie geriausios švarko.

IŠMOK ĮSISIŪTI SAGĄ

Tai ypač svarbus įgūdis, kuris moko kantrybės ir savitvardos. To paties negalima pasakyti apie mezgimą.

ĮDĖK PASTANGŲ

Geriausias būdas atrodyti laisvai ir nerūpestingai yra labai sunkiai ir daug tuo rūpintis.

LAIKYK IŠKĖLĘS GALVĄ

Naujas kostiumas neišspręs Tavo laikysenos problemų. Jei nestovi tiesiai ir nelaikai aukštai iškėlęs galvos, gali drąsiai vilktis kad ir maišą nuo bulvių.

SVEIKAS ATRODO GERAI

Tai didžiausias malonumas. Pinigai – tik smulkmena.

JUODA YRA GERAI

Juodi batai tinka prie visko. Jie visada suprantami ir skoningi.

KARTAIS PAŽVELK ŽEMYN

Visada pasitikrink, ar užsegtas kelnių klynas.
Categories
Stilius ir Mada Straipsniai

Stiliaus patarimai vyrams


Keletas stiliaus patarimu jums:

Tinkantys drabužiu dydis. Kad ir turėtumėte gražiausią megztinį, Versace pasididžiavimą, tačiau jis jums gražiai netiktų, nes būtų per didelis ar per mažas, su juo jūs tikrai gražiai neatrodytumėt. Visų pirma, renkantis drabužį yra jo dydis. Drabužis turi būti tarsi pasiūtas jums.

Stiliaus karalius – paprastumas. Jūs norite atrodyti gražiai, tačiau nepersistenkite, nes atrodysite kaip klounas. Niekada nenešiokite daugiau kaip trijų aksesuarų ir daugiau kaip trijų spalvų.

Kitaip pažvelk į formalius drabužius. Formalūs drabužiai neturi būti nuobodūs. Pasirinkite spalvingus marškinius ar kaklaraištį ir priderinkite prie savo stiliaus.

Niekada nenuvertinkite detalių. Mes, vyrai, į detales nekreipiame tiek dėmesio kiek moterys. Tačiau detalės, tokios kaip gražus šalikas, nosinaitė švarke ar kaklaraiščio mazgas, daro labai didelę įtaką mūsų įvaizdžiui.

Investuokite į porą tikrai gerų batų. Pirmas dalykas į kurį moterys atkreipia dėmesį yra batai. Nusipirkite brangius, tačiau gražius ir ilgalaikius, kuriuos nešiosite ne vieną ir ne du sezonus, ir visada juos prižiūrėkite.

Aklai nesilaikykite firmos logotipo. Prieš pirkdami drabužį pagalvokite ar jį perkate nes jis puikiai jums tinka, atspindi jūsų stilių, ar todėl kad jis madoj. Pagalvokite, ar pirktumėte jį jei ant jo nebūtų garsios firmos logotipo.

Eksperimentuokite su savo stiliumi. Geriausia mokytoja yra patirtis. Nebijokite, keiskite stilių, eksperimentuokite.