Categories
Stilius ir Mada

Juodoji Istorija – Vyro Garderobas.

Juoda turbūt yra vienintelė spalva, kuria nuspalvintą apdarą rasite kiekvieno padoriojo pasaulio vyro garderobe. Net nepriklausomai nuo amžiaus – nuo juodų batų iki cilindrų – ar dizainerio sukurtame jaunatviškame aprėde ar rengiantis atsiimti Nobelio premiją – juoda visada su mumis.

Paradoksalu, bet juoda netgi nėra tokia praktiška spalva, kaip teigia visuotinai priimtina legenda. Kadaise netgi alchemikai tvirtino, kad bet kuris daiktas, nuolat nešiojamas iš vienos vietos į kitą, neišvengiamai tampa juodas. Tačiau tai vis tik legenda. Juoda blogai dera su mėlyna ir ruda – kitomis dvejomis pagrindinėmis vyriško garderobo spalvomis. Juoda spalva taip pat yra tepi. Juodų drabužių ilgaamžiškumas taip pat tėra tik mitas. Atlikus tyrimus, dėl kokių priežasčių žmonės išvis išmeta savo drabužius, nustatyta, kad dviem trečdaliais atvejų juodi drabužiai yra išmetami būtent dėl susidevėjimo, ir tik trečdaliu atvejų žmonės išmeta kitų spalvų drabužius dėl to, kad „išeina iš mados“, „man netinka“ arba „nenaudojama“. Tai reiškia, kad socialiame gyvenime juoda yra naudojama dažniausiai, nors toli gražu ne dėl praktiškumo.

Tiesiog juoda spalva yra pati mistiškiausia ir pati galingiausia, ypač kai siekiama pademonstruoti tokius dalykus, kaip valdžia, turtas, įtaka ar paslaptingumas. Atsimenate banditų dialogą Quentino Tarantino filme „Pasiutę šunys“? Išdalinus slapyvardžius-spalvas, misteris Purpurinis (Stevie Buscemi) klausia vadeivos Džo, „kodėl mes negalime patys sau pasirinkti spalvų“? Ir į tai Džo atsako, kad tai jau bandyta: „visi nori būti misteriais Juodais“. Augalai, siekdami patraukti pasaulio dėmesį, dažosi ryškiomis spalvomis, o žmonės velkasi juodai.

 

JUODA ISTORIJOJE

Antropologai teigia, kad tais senais laikais, kai tik atsirado kalbos, žmonės pasaulio spalvoms apibūdinti žinojo tik du žodžius „juoda“ ir „balta“. Ir nebuvo juoda tokia jau bloga, ypač senovinėse civilizacijose – nei Egipte, nei Kinijoje, nei Indijoje.

Egiptiečiai juodą spalvą laikė gyvenimo atsinaujinimo ir gyvybingumo spalva, ir ji dažniausiai buvo naudojama kartu su žalia. Žalia reiškė augmeniją, bet juoda – žemę, iš kurios ta augmenija atsiranda. Būtent dėl to svarbiausio egiptiečių dievo Ozirio statulos yra visada juodos. Ir nors jis buvo Mirties dievas, tačiau Oziris turėjo privilegiją suteikti naują gyvenimą, ką sau daro visi augalai, ir, anot egiptiečių, tai simbolizavo malonų pomirtinį gyvenimą. Kinijoje atsiradęs Jin ir Jan simbolis reiškė amžinybę, o pati spalva kasdieniniuose apdaruose reiškė tiesumą, garbę ir išmintingą tylą. O Japonijoje gedulas buvo ir tebėra išreiškiamas balta spalva, o ne juoda, kaip priimta Vakarų civilizacijose.

Nes būtent tik Vakarų civilizacijose juoda turėjo blogą aurą ir vardą. Gal dėl to, kad Adomui ir Ievai suvalgius uždraustąjį obuolį, „Žemėn stojo tamsa“? Gal dėl to, kad velnias buvo tapomas juodu? Bet kuriuo atveju, ji nepatiko nei senovės graikams, nei romėnams. Juoda išvis buvo vergų spalva, nes, anot to meto stilistų, „juoda sugeria kitas spalvas ir neturi savo šviesos“. Romoje vilkėti toga pulla buvo priimta vieninteliu atveju – gedulo medu (anot Renesanso iliustracijų, vyrai, nešantys nužudytojo Cezario palaikus, vilkėjo juodomis togomis). Pasirodyti viešumoje vilkint juodais drabužiais kitais atvejais Romoje buvo tas pat, kaip išduoti Tėvynę ar vyrui viešai sukelti isteriją su ašaromis ir snargliais.

Ir net ankstyvaisiais viduramžiais Europoje juoda nebuvo kotiruojama ir dažnai neteisingai yra asocijuojama su klerikalais. Deja, nei ano meto šventikai, nei vienuoliai nevilkėjo juodų apdarų, ir iki pat XI amžiaus būtent balta buvo dominuojanti apeiginiuose drabužiuose (tiesa, Romos popiežiai pradėjo vilkėti tik XVI amžiuje). Galų gale, ir kryžiuočiai į Lietuvą veržėsi ryšėdami baltus apsiaustus, o „Juodojo riterio“ įvaizdis atsirado tik XIX amžiaus iliustracijose. Net ir patys karščiausi pravoslavų vienuoliai, kad ir kaip juos būtų sunku įsivaizduoti be ilgų barzdų ir juodų abitų, juodai pirmą kartą apsirengė tik XVIII amžiuje per Petro Antrojo laidotuves.

Nes jau pirmieji krikščionys suvokė, kad juodos spalvos apdarai daro bet kurį žmogų išvaizdesniu, todėl jie ir sekė antikos tradicija niekinti gyvenimišką tuštybę ar kūno džiaugsmus (tik mūsų eroje gimė legenda, kad Sokratas vilkėjo juodus apdarus). Apie jokią juodos spalvos mistiką nebuvo galvojama, ir tik vėlyvaisiais viduramžiais susiformavo dvasininkų tradicija vilkėti juodus apdarus kaip gedulo dėl žmonijos nuodėmių, geradadarybės ir kuklumo simbolį. Juoda taip pat reiškė nuolankumą. Kunigas ją vilkėjo demonstruodami nuolankumą prieš Dievą. O moterys vilkėdamos juodą – prieš savo vyrus (prisiminkite Sicilijos kaimus, ten tai matosi ypač akivaizdžiai).

Gi pasaulietiški prasčiokai, o ir elitas juoda spalva visai nesižavėjo. Juoda jiems reiškė purvą (pagal žemės spalvą), o kuris save gerbiantis žmogus norėtų vaikšioti purvinas? Viduramžiais visi rengėsi spalvingai – prasčiokai rudai ir žaliai, elitas – sunkiau pagaminamomis spalvomis – mėlynai, geltonai ir raudonai. Renesansas atnešė juodą į europietiškus apdarus, bet ne visus ir ne visur.

Tai įvyko tik XVI amžiuje. Akivaizdu, kad pirmą kartą elitas pradėjo rengtis juodai Ispanijos karaliaus dvare. Tai sąlygojo bjaurus tuometinių monarchų Habsburgų charakteris – būdami katalikais iki kaulų smegenų, jie nekentė jokio gyvybiškumo ir linksmybių, ir juoda spalva tam puikiai tiko. Juoda didikams tapo uniforma ir signalizavo, kad buvusiai ištvirkavimų ir pasileidimo epochai atėjo galas. Juoda spalva tapo atmetimo simboliu – nuodėmės, linksmybių, originalumo ir pačios mados, kaip koncepcijos. Tačiau ji padėjo suvienyti pasileidusį elitą, o tokiu būdu juoda spalva Ispanijoje išvis pirmą kartą įgijo politinę prasmę – paversti disciplinuotais ir asketiškais ispanai susivienijo prieš išorės ir vidaus priešus, tokius kaip protestantai ir prastuomenė.

Žinoma, tai negalėjo tęstis amžinai, ir su besikeičiančiais laikais, keitėsi ir apdarų mados. Nuo juodos ispanų didikai lengvai pereidavo prie spalvingų apdarų, reikalui esant, visi vėl apsirengdavo juodai.

 

JUODOS REVANŠAS  

O į Europą tada atėjo didelių sukrėtimų metas. Prancūzijoje įvyko revoliucija, karaliaus galva nusirito į giljotinos pintinę, per žemyną nusirito Napoleono karų banga ir pati Europa staiga išblaivėjo. Dabar jau komiškai atrodė praeito amžiaus aristokratai, leidžiantys valandas prie veidrodžių ir besidabinantys margai kaip papūgos. Į Anglijos sostą atsisėdo karalienė Viktorija, su kuria prasidėjo asketizmo epocha, o poetai su lordu Byronu pasinėrė į melancholiją. Europa gedėjo. Europa pasidarė kukli. Europa tapo rūsti.

Taip XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje visos vyriškų aprėdų spalvos pradėjo mirti ir virsti į juodą. Vyrai, turintys valdžią ir finaninę galią pradėjo atrodyti taip, it kasdien vaikščiotų į laidotuves. Tačiau laidotuvėmis visą tą amžių matė ir literatūra. Onore Balzacas, Charlesas Baudelaire‘as vienu balsu tvirtino, kad „juoda spalva, kaip ir mirtis, galų gale suvienijo visus vyrus“.

Tačiau dėl ko Europos vyrams reikėjo gedėti? Ne vien dėl milijonų vaikinų, paguldžiusių galvas Napoleono karuose nuo Lisabonos iki Maskvos. Revoliucijos nušlavė senąją aristokratiją su turtingumo sąmprata į istorijos šiukšlyną, Europoje triumfavo universalios lygybės idėjos,  o naujoji klasinė sistema ir demokratinė buržuazija sunaikino individualumo sąvoką. Visi pasidarė lygūs. Visi pasidarė juodi. Tai jau buvo nebe mada, o visuotinis aprangos kodas. Ne sekimas „laikmečio reikalavimais“, bet universalaus bendrumo demonstravimas. Juoda buvo vilkima su tikslu neišsiskirti iš minios, nes tuometiniai vyrai atliko savo socialines funkcijas nebūdami namuose, o
bendraudami vienas su kitu – apie tuos laikus ir suklestėjo džentelmenų klubai. Būtent XIX amžiaus viduryje susiformavo nuostata, kad vilkėdamas juodais kažką neigia. Ir tuometiniais vyrams reikėjo daug ką paneigti. Nusimesti didikišką spalvingumą. Riterio plunksnas. Vyrai nebekeliavo karietose, jie jodinėjo arkliais.

Prie to prisidėjo dar du veiksniai. Pirma, XIX amžiaus viduryje Anglijos karalienės Viktorijos gedulas dėl savo mirusio vyro princo Alberto truko visus metus, ir kuklios juodos aprangos mada iš Londono paplito po visą Europą. Antra, Anglijoje kilo pramoninė revoliucija ir suklestėjo nauji verslai, tokie, kaip bankinkystė bei geležinkeliai. Ir naujieji turtuoliai nesekė praieto amžiaus madomis demonstruoti savo turtingumą margais drabužiais. Dabr jie norėjo atrodyti rūsčiai, kaip rūstūs buvo ir tie verslai, kuriuos jie valdė. Nes juoda tapo valdžios ir galybės spalva. Pasaulyje stojo rimtumo era.

XX amžiuje juodos spalvos hegemoniją dar labiau sutvirtino kinematografas, o ypač per Didžiąją Depresiją, kai vyrai, neturėdami, ką veikti, miniomis leido laiką kino teatruose. Nespalvotose juostose visi frakai ir smokingai atrodė juodi, o juos vilkintys aktoriai degančiomis akimis ir elegantiška gestikuliacija visada atrodė impozantiškai. Jais norėjosi sekti. Taip susiformavo ir Prancūzijos impresionistų mėgiama tema – juodais vilkintys ponai su baltomis it gulbė poniomis – toks spalvų kontrastas atsirado iš tų laikų, kai žmonės norėjo šokti poromis, o juoda su balta visada atrodė gražiai.

Nes „mada keičiasi. Stilius yra amžinas“, – sakė ta pati Coco Chanel. O juoda visada buvo aiški spalva. Ji lieknina. Ji yra stilinga ir nepklūstanti laikmečio reikalavimams. Ji vienodai tinka tiek jaunam, tiek senam. Jis visada reiškia valdžią, galią, įmantrumą, formalumą, eleganciją, turtą, paslaptį, anonimiškumą, gilumą. Juoda tiko tiek anarchistams, tiek bolševikams, tiek esesininkams. Juoda yra iškilminga ir prabangu, tai karališkųjų priėmimų ir Oskaro teikimo ceremonijų spalva. Nes juoda spalva aprangoje, kaip ir juodas humoras pokalbyje yra ir bus intelektualo požymiu.

Elegancija.eu

Categories
Stilius ir Mada

„OAKLEY“ akiniai nuo saulės

Pasaulyje pirmaujanti sporto įrangos gamintoja „Oakley“, vasaros sezonui pristato naują, kompanijos propaguojamą gyvenimo būdą, atspindinčią kolekciją „Lifestyle“, kurios pagrindinis akinių modelis JURY pagamintas iš lėktuvų bei erdvėlaivių eksploatavimui naudojamo aliuminio ir parduodamas su geriausiais poliarizuotais stiklais pasaulyje.

Kurdama JURY modelio akinius, „Oakley“ maksimaliai išnaudojo aliuminio savybes, sąlygojančias lengvumo ir patogumo pojūtį. Kompanijos dizaineriai, rinkdamiesi aliuminį, žinojo, kad šio metalo kokybė turi būti žymiai aukštesnė už tą, kurią siūlo mašinų pramonės įmonės. Jie nukreipė žvilgsnius į aviacinį kosminį lydinį – specialiai sukurtą medžiagą, atsparią ypatingoms sąlygoms, kuriomis eksploatuojami lėktuvai ir erdvėlaiviai. Leistinas šio lydinio frezavimo ir mašininio apdirbimo nuokrypis tesiekia tūkstantąją colio dalį; šis tikslumas atsispindi kompanijos „Oakley“ pagal užsakymą gaminamuose spyruokliniuose vyriuose, o speciali medžiaga „O Matter®“ leido sukurti patogų nosies laikiklį.

Kuriant modelį JURY, taip pat panaudota technologija „Three-Point Fit“, padedanti išlaikyti stiklus tiksliai viename optiniame lygyje ir pašalinti spaudimo taškus.  Poliarizuotuose stikluose dera technologijos „High Definition Optics“ (HDO) teikiamas vaizdo skaidrumas ir apsauga bei filtravimas, panaikinantis net 99% atspindžių.

Kolekcijos „Lifestyle“ sukūrimą įkvėpė sportininkai, su kuriais bendradarbiauja „Oakley“, juos supanti kultūra bei jų požiūris į gyvenimą, lėmę dailų ir nesudėtingą kolekcijos akinių stilių. Jos modeliuose puikiai dera grynas, autentiškas dizainas ir novatoriškumas bei meistriškumas, kurie ir lėmė pasaulinę kompanijos „Oakley“ šlovę.

Categories
Stilius ir Mada

Vasariška avalynė vyrams

Atėjus ilgai lauktam pavasariui, galvas su klausimu „ką apsirengti?“ suka ne tik moterys. Stilingi vyrai lygiai taip pat turėtų pagalvoti, kaip atrodyti žaismingai ir išradingai svaigiame vasaros margumyne. Nepasimesti padės keletas taisyklių ir svarbiausių sezono stiliaus patarimų.

Šio pavasario-vasaros sezono vyrų kolekcijose dominuoja padūkėliškas nerūpestingumas. Sukurti tokį stilių padės išraiškinga ir stilinga laisvalaikio avalynė – labiausiai tiktų sportinio stiliaus apavas su žema pakulne ir trumpu auliuku.

Stiliaus išraiška – avalynė

Išradingas sportinis stilius ir laisvalaikio avalynė karaliaus visą vasarą, svarbus jo elementas – avalynė su baltu padu. Kurdami akiai patrauklų kontrastą, tokie padai įvaizdžiui suteikia pramuštgalvio nuotaiką.

Laivelio formos laisvalaikio avalynė, mokasinai bei įvairiausi sportbačiai su paaukštintu auliuku puikiai derės prie jūrinio stiliaus aprangos. Nereikia stengtis atrodyti pernelyg tvarkingai – žaismingumas stiliui suteiks išskirtinumo.

Kad vasarą vyrų kojoms būtų patogu, šį sezoną siūloma rinktis iš didelės sandalų įvairovės.  Karščiausia vasaros naujiena – sandalai su plonais ir įvairiai sukryžiuotais dirželiais, kiek primenančiais taurųjį romėnų stilių, taip pat sandalai per pirštą.

Niekur nedingsta ir klasikinė elegancija. Šį sezoną solidūs, raišteliais varstomi vyrų avalynės modeliai papildomi užapvalintomis ir pakeltomis noselėmis.

Spalvos visiems atvejams

Neprašausite, jei rinksitės rusvus, pilkus ir taurios konjako rudos atspalvius, nes šį sezoną jie tampa nemažiau svarbūs už klasikinę juodą ar tamsiai rudą.

Madingiausia vyrų avalynė šį sezoną yra blukintos drobės ir chaki spalvų su stilingais dekoratyviniais antsiuvais. Iš populiariausių sąrašo nepasitraukia ir blukinto mėlynojo džinso avalynės modeliai. Prie garderobo taip pat gali būti derinami pilkos ir violetinės atspalvių, dumblo atspalvių batai. Juos puikiai papildo patrinti ir net paplyšę medžiagų krašteliai, žaismingos batų kilpos.

Liberalus pasirinkimas

Sportinis stilius šį sezoną ypač liberalus, todėl galite rinktis įvairiausius avalynės modelius ir juos derinti prie aprangos ir aksesuarų. Rinkitės odinius, tamsiai rudus arba mėlyno džinso spalvos sportinio stiliaus mokasinus. Neprašausite pasirinkę baltus sportbačius su stilingomis kontrastingų spalvų aplikacijomis.

Tiems, kas nebijo drąsių derinių, prie širdies bus šį sezoną madingi blukintos drobės sportinio stiliaus batai su retro stiliaus antsiuvais. „Deichmann“ avalynės, skirtos vyrams, naujosios kolekcijos modeliai yra  taurios konjako, rudos ir pilkos atspalvių, todėl puikiai dera tiek prie sportinio, tiek prie džentelmeniško klasikinio stiliaus.

Patogūs ir erdvūs krepšiai – įvaizdžio dalis

Nepamirškite, kad nuo įvairiausių daiktų ir menkniekių išpūstos kelnių ar švarko kišenės tikrai ne išeitis. Tikras vyras, kurdamas stilingą įvaizdį, privalo pagalvoti ir apie krepšį visiems reikalingiems daiktams susidėti. Dideli įvairių formų krepšiai bus geriausi vyrų kompanionai. Jų medžiagos, pagaminimo būdas ir dekoras pabrėžia minėtą nerūpestingą stilių. Spalvų spektras varijuoja nuo baltų ir rusvos, konjako ir juodų tonų, – rinkitės tai, kas Jums labiausiai tinka!

Nr. 2 – Deichmann nuotr. „AM Shoes“ odiniai mokasinai.
Deichmann nuotr. „AM Shoes“ odiniai mokasinai.
Deichmann nuotr. Neprašausite rinkdamiesi mėlynojo džinso spalvos „Memphis One“ sportinius batelius su baltu padu.
Deichmann nuotr. Neprašausite rinkdamiesi mėlynojo džinso spalvos „Memphis One“ sportinius batelius su baltu padu.
Nr. 4 - Deichmann nuotr. Šviesiai rudi vintage stiliaus „AM Shoes“ sportbačiai su paaukštintu auliuku.
Deichmann nuotr. Šviesiai rudi vintage stiliaus „AM Shoes“ sportbačiai su paaukštintu auliuku.
Nr. 3 - Deichmann nuotr. Madingi sportinio stiliaus „Memphis One“ chaki spalvos batai su paaukštintu auliuku.
Deichmann nuotr. Madingi sportinio stiliaus „Memphis One“ chaki spalvos batai su paaukštintu auliuku.

Deichmann nuotr. Įsispiriami per pirštą „ Blue Fin“ sandalai – viskas ko reikia, kai lauke kaitina saulė.
Deichmann nuotr. Įsispiriami per pirštą „ Blue Fin“ sandalai – viskas ko reikia, kai lauke kaitina saulė.

Deichmann nuotr. Rafinuota elegancija – „Borelli“ suvarstomi odiniai batai tiks ir į darbą, ir į prabangų vakarėlį.
Deichmann nuotr. Rafinuota elegancija – „Borelli“ suvarstomi odiniai batai tiks ir į darbą, ir į prabangų vakarėlį.

Deichmann nuotr. „Borelli“ vasariniai suvarstomi batai su smulkiu perforaciniu raštu suteiks žaismingumo ir unikalumo atspalvį.
Deichmann nuotr. „Borelli“ vasariniai suvarstomi batai su smulkiu perforaciniu raštu suteiks žaismingumo ir unikalumo atspalvį.
Categories
Stilius ir Mada

Didžiausios vyriško stiliaus ir mados klaidos


Per daug odekolono ar kvepalų – nes „mažiau yra daugiau“. Juk nori sugundyti merginą subtiliai, o ne ją apsvaiginti?

Marškinėliai su kompanijos pavadinimu ar reklaminiais užrašais – kaip įrodysi, kad pakankamai uždirbi? Būdamas reklaminiu skydu? O gal neturi jokio skonio, kad esi priverstas vilkėti savo kompanijos išduotą aprangą net ir laisvalaikiu?

Pernelyg dideli švarkai ir odinės striukės – kaip pasakys bet kuris siuvėjas, „svarbiausia, kad švarkas tiktų per pečius, visa kita prisiderins automatiškai“. Laikas jau būtų tai suvokti ir pačiam.

Marškinėliai su šūkiais ir devizais – jei išties esi nusiteikęs ką nors pakeisti šiame pasaulyje, tai, užuot beprasmiškai šūkavęs, sukurk šeimą, pagamink Lietuvai vaikų, įsteik savo verslą ir duok darbo kitiems.

Mokyklos laikų šukuosenos – nebūk nuobodus.

Satino kelnaitės – jos niekada nebuvo „cool“, jos neleidžia kūnui „kvėpuoti“ ir, išvis, tokia sintetika yra „gaidys“.

Vaikščioti be marškinių ar marškinėlių – demonstruojant prie estetikos įpratusiems žmonėms savo prakaituotą pilvuką ir gauruotą krūtinę.

Apdribusios kelnės su aptemptais marškiniais – nesiderina.

Grandinėmis prisegtos piniginės – nedemonstruok sostinės publikai, kad užaugai tarp ilgapirščių, nebijok, šiame pasaulyje gyvena ne vien vagys.

„Duršliakai“ – pripažink, ir pats tokį turėjai. Bet Zigmas jo dar nėra išmetęs…

Panešioti balti marškinėliai – viskas gerėja „su amžiumi“. Išskyrus baltus marškinėlius.

Dideli žiedai ant pirštų – ką nori įrodyti? Kad būtent tu esi čigonų baronas? Tikime.

Marškiniai trumpomis rankovėmis ir kaklaraištis – pamaina „McDonald‘s“ jau baigėsi, išeini į padorų pasaulį.

Tos pačios spalvos marškiniai ir kaklaraištis – kam tada jį išvis rištis? Šiek tiek persistengta.

Džinsiniai šortai – kitą kartą, kai galvosi, ar jau atėjo laikas juos plauti, pagalvok, gal jau atėjo laikas juos ir visai išmesti?

Treningai – žinau, patogu. Žinau, tu – geras krepšininkas. Bet tada nesikišk į padorių žmonių pokalbį, tai ne tavo teritorija.

Sportiniai akiniai nuo saulės – jie nėra blogai, bet jiems yra vieta ir laikas.

NBA marškinėliai ant blyškaus, neįdegusio liemens – be abejo, esi „kietas“ ir atrodai „kietai“. Kaip tikras titnagas. Tvirtas, nelankstus ir kietas.

Suplėšyti džinsai – tokie nebemadingi, kad net vokiečiai jau jų nebenešioja.

Nešioti marškinius su apykakle, išleista ant striukės apykaklės – nesižvalgyk į praeitį. Pasaulis niekada nebebus toks, koks buvo.

Platūs kaklaraiščiai – o kas išvis kada sakė, kad jie yra gražu?

Batai su kvadratinėmis nosimis – nieko praktiško, o visa kvaila mada kada nors baigiasi.

Klostuotos “čino” kelnės.

Polo marškinėliai, kurių rankovių galai nukarę žemiau alkūnių.

Categories
Stilius ir Mada

Vyrų mados savaitė vasarai 2011 | Milano gatvių pamokos


Puikiai pasiūtas švarkas, prasagstyti marškiniai, kaklą juosiantis plonas šilkinis šalikėlis, juodi retro stiliaus akiniai nuo saulės masyviais rėmeliais, puikus kokybiškas laikrodis, odiniai laisvalaikio bateliai. Peržvelgus Milano vyrų mados savaitės vasarai 2011 svečių gatvės stiliaus nuotraukas susidaro įspūdis, kad stilingai aprangai susikurti reikia tiek nedaug: keleto aksesuarų, klasikinių drabužių ir vienos kitos madingos detalės. Redaktoriai, žurnalistai, apžvalgininkai, prekybos tinklų atstovai, verslininkai bei kiti mados industrijoje dirbantys vyrai puikiai žino, jog saulėtą vasaros dieną tiesiog nepakeičiami yra klasikiniai balti marškiniai, universaliausias šiltojo sezono drabužis – smėlio spalvos plono audinio kelnės, o patogiausiu apavu neabejotinai galima vadinti lengvus odinius mokasinų stiliaus batus. Tikiu, kad ne tik aš nors vienai dienai norėčiau Italijos mados sostines Milaną ir Florenciją perkelti į Lietuvą, tad, pasiremdama šią savaitę vykusios mados savaitės gatvės stiliaus nuotraukomis, nusprendžiau panagrinėti, ką šį sezoną renkasi mados pasaulio atstovai.

ŠALIKAS

Nepakeičiamas aksesuaras, kai aprangą pagyvinti norisi tik viena vienintele detale. Šį sezoną šalikai niekur nedingo ir iš Milano bei Florencijos gatvių: stilingi mados savaičių svečiai rinkosi itin plonų (neretai drobę primenančių ir susiglamžiusių) audinių vidutinio ilgio šalikus, kuriuos tiesiog vieną kartą apsukdavo apie kaklą (rišimas kilpos metodu paliekamas šaltajam sezonui). Dar viena įdomybė – kiek pakitusios kaklaskarės, surišamos paprasčiausiu mazgeliu. Beje, tokias pat kitai vasarai pasiūlė ir Gucci dizainerė Frida Giannini.

ŠVARKAS

Pats populiariausias vyriškas drabužis (po kelnių, žinoma) – klasikinis vyriškas švarkas. Kai dienos dar nėra pakankamai šiltos, kad užtektų tik palaidinės ar marškinių, stilingi vyrai žino, kaip išsisukti su švarku, nepaverčiant visos aprangos per daug klasikine ar nuobodžia. Vasarai derėtų įsigyti žalsvą, rusvą (tinka tiek smėlio, tiek tamsiai rudi atspalviai), mėlyną (nuo švelniai žydros džinso spalvos iki tamsiai mėlynos), baltą švarką, kurį galėtumėte derinti tiek prie džinsų, tiek prie madingų šviesių kelnių. Itin gerai po švarku atrodo prasagstyti marškiniai, ryškios spalvos siauras kaklaraištis ar kaklaskarė.

RANKINĖ

Nors jau ne kartą teko girdėti ir skaityti, jog lietuviams vyriškos rankinės atrodo it nenormalus ir prie vyriško garderobo visiškai netinkantis aksesuaras, vis dar esu linkusi jas populiarinti ir dar kartą įrodyti, kad vyriška rankinė gali tapti puikia stilinga aprangos detale. Šį sezoną rankinę patariama pirkti klasikinę odinę, jos stačiakampė forma kiek primena portfelį ar aplanką, o nešiotis ją reikia kaip knygą ar katalogą – tiesiog imti į rankas be jokių rankenų. Beje, jos ganėtinai didelės, kad jose tilptų ir nešiojamas kompiuteris, tad gal laikas po truputį atprasti ir nuo sportines kuprines primenančių medžiaginių dėklų?

APPLE?

Žinoma, šią dalį įdėjau tiesiog norėdama pajuokauti, nes Apple kūriniai, atrodo, šiuolaikiniams vyrams tampa tiesiog būtinybe. Galima ginčytis, jog šios firmos produktų kainos ir kokybės santykis nelogiškas, prekės populiarios tik dėl obuolio ženklo ar kaipmat užburiančios Steve’o Jobso kalbos Keynote prezentacijų metu, tačiau jų plitimo gatvėse paneigti neįmanoma.


DETALĖS

Kaip sako britai, it’s all in the details. Nedidelės išskirtinės detalės ne tik puošia derinį, bet ir suteikia visam stiliui unikalumo, savito žavesio. Ar tai būtų tiesiog į švarko kišenėje besislepianti fantazija, ar įdomiai užrištas diržas, ypatingos formos akiniai, puikus laikrodis, kaklaraištis ar tiesiog blizgios švarko sagos (kaip pirmoje nuotraukoje) – šie maži papildymai aprangą padaro spalvingesnę, žaismingesnę, keičiant šiuos aksesuarus lengva pakeisti ir visą įvaizdį.

AVALYNĖ

Turbūt pats sudėtingiausias ir daugiausiai problemų sukeliantis dalykas yra tinkamos vasarinės avalynės rinkimasis. Ji turi būti patogi, lengva, praktiška, netepli, tikti tiek prie kelnių, tiek prie šortų. Nors puikūs pasirinkimai yra ir madingi sportbačiai ar sandalai, pats universaliausias modelis vis tik mokasinų stiliaus įaunami batai, neturintys raištelių ir storo pado. Jie dažniausiai gaminami iš verstos odos, puikiai tinka prie džinsų ir paprastų vasarinių kelnių, yra patogūs ir lengvi.

MANO PASIRINKIMAS

Įrašo pabaigoje norėjau įdėti ir šį pavyzdį, mane sužavėjusį savo paprastumu ir kasdieniškumu, tačiau išlaikyta elegancija. Niekada nesenstantis aviatorių akinių modelis, paprasti balti marškinėliai, džinsai ir atsainaus solidumo suteikiantis surišamas megztinis – paprasta ir genialu tuo pat metu.

Nuotraukos Tommy Ton for GQ

www.spintosguru.lt

Categories
Stilius ir Mada

20 STILIAUS ĮSAKYMŲ


Dauguma žmonių susidaro nuomonę apie Tave pagal Tavo vilkimus drabužius. Ir jei Tau rūpi, ką kiti galvoja apie Tave, pasirūpink tuo, ką vilki. Gyvenimas jau toks.GERBK SAVO DRABUŽIUSJei jau kažką įsigijai – gerbk tai. Kabink kelnes. Kišk rėmelius į batus. Vielinės pakabos? Liuciferio išmislas, kuriuo taip mėgsta naudotis cheminės valyklos. Įsigyk medinių.PRIŽIŪRĖK SAVO APRANGĄVisada. Visur. Ar eini pirkti kebabo į geto kioską, ar į romantišką pasimatymą Katedros aikštėje, kiekviena proga turi minimalius aprangos reikalavimus. Pasistenk jų laikytis, nes niekada nežinai, kuria linkme pasisuks įvykiai.VISKĄ DERINK PAGAL SAVE

Žmonės, kurie vergauja nuostatai viską derinti (diržo ir batų spalvą, kojines prie kelnių ir t.t.) yra lėkšti ir dažniausiai neturi draugų. Kažkas parodė pirštu, kad Tavo aprangos spalvos nesuderintos? Smok jam į nosį – tebūnie tai jam pamoka, kaip kritikuoti kitus.

TAUSOK SAVO DRABUŽIUS

Niekada nepradėk remonto, pjauti žolę savo vejoje, ar kraustytis vilkėdamas geriausius drabužius. Prisišauksi bėdą.

GERBK SAVO SIUVĖJĄ

Jei tokį turi, aišku. Nes net geriausią kostiumą reikia taisyti. Kelnes – trumpinti, rankoves – pasiaurinti, sagas persiųsti pagal kilpeles (o taip – absoliučios daugumos vyriškių pečiai nėra išsidėstę vienodame aukštyje, ir būtent todėl švarkai guli taip blogai, kai yra susagstyti). Nes visada yra skirtumas tarp „teisingai apsirengusio“ ir „stilingai apsirengusio“.

ŽINOK SAVO DYDĮ

Yra skirtumas tarp to, kaip kostiumas guli ir to, kaip Tu norėtum, kad jis gulėtų. Jei vilkėdamas švarką šonu atsiremi į sieną, ir pečiai paliečia sieną anksčiau, nei ranka, švarkas yra per didelis. Jei susegus švarko sagas, krūtinėje atsiranda raukšlės, švarkas yra per mažas. Švarko apačia turėtų pilnai uždengti Tavo užpakalį. Rankovės kraštas turi siekti nykščio kauliuką.

SAGOS TURI SAVO REIKŠMĘ

Kuo daugiau sagų, tuo konservatyviau. Kuo mažiau sagų – tuo jaunatviškiau. Ir pigiau.

VISADA NEŠIOK APATINIUS

Jei vilki gerus marškinius, su marškinėliais jie visada atrodys dar baltesni.

PASIRINK TINKAMAS KELNES

Išmok pasirinkti, kada kelnių apačioje turi būti atvartai. Jei nešioji tiesaus kirpimo kelnes be klosčių, tada jokių atvartų, jei su klostėmis – būtinai, bet ne ilgesnius, kaip du cm.

IŠMOK PASIRINKTI TINKAMĄ KAKLARAIŠTĮ

Nejaugi dar nežinai, kad kaklaraištį galima ryšėti ir prie smokingo? Tiesiog atmink du dalykus – peteliškė tinka prie smailių ir storų švarko atlapų. Tiesus kaklaraištis – prie apvalainų ir siaurų. Kaklaraiščio medžiaga turi atitikti smokingo medžiagą. Visada tik juodas.

LAIKYKIS PINIGINĖS DIETOS

Tavo piniginė neturi būti tokia stora, kaip tas kebabas, kurį tik ką suvalgei. Iš tikrųjų piniginės Tau net nereikia. Nusipirk elegantišką ploną dėklą vizitinėms kortelėms ir laikyk ten viską, kas svarbiausia – kreditinę kortelę ir mylimosios nuotrauką. Grynuosius nešiok susegtus gnybtais. Visas kitas šlamštas – čekiai iš „Lukoil“, „Norfos“ nuolaidų kortelė ir klubo „Atletas“ nario kortelė gali likti stalčiuje – šįvakar Tau jų neprireiks.

NENEŠIOK PERNELYG PLONO KAKLARAIŠČIO

Pati plačiausia ploniausio kaklaraiščio vieta neturi viršyti 8 cm. Pasirišk ne plonesnį, ir atrodysi šiuolaikiškas bei reikšmingas.

INVESTUOK Į TEISINGĄ LAIKRODĮ

Nors kartą gyvenime įsigyk brangų, geros kokybės metalinį laikrodį. Gerai atrodys ir prie džinsų, ir prie geriausios švarko.

IŠMOK ĮSISIŪTI SAGĄ

Tai ypač svarbus įgūdis, kuris moko kantrybės ir savitvardos. To paties negalima pasakyti apie mezgimą.

ĮDĖK PASTANGŲ

Geriausias būdas atrodyti laisvai ir nerūpestingai yra labai sunkiai ir daug tuo rūpintis.

LAIKYK IŠKĖLĘS GALVĄ

Naujas kostiumas neišspręs Tavo laikysenos problemų. Jei nestovi tiesiai ir nelaikai aukštai iškėlęs galvos, gali drąsiai vilktis kad ir maišą nuo bulvių.

SVEIKAS ATRODO GERAI

Tai didžiausias malonumas. Pinigai – tik smulkmena.

JUODA YRA GERAI

Juodi batai tinka prie visko. Jie visada suprantami ir skoningi.

KARTAIS PAŽVELK ŽEMYN

Visada pasitikrink, ar užsegtas kelnių klynas.
Categories
Stilius ir Mada Straipsniai

Stiliaus patarimai vyrams


Keletas stiliaus patarimu jums:

Tinkantys drabužiu dydis. Kad ir turėtumėte gražiausią megztinį, Versace pasididžiavimą, tačiau jis jums gražiai netiktų, nes būtų per didelis ar per mažas, su juo jūs tikrai gražiai neatrodytumėt. Visų pirma, renkantis drabužį yra jo dydis. Drabužis turi būti tarsi pasiūtas jums.

Stiliaus karalius – paprastumas. Jūs norite atrodyti gražiai, tačiau nepersistenkite, nes atrodysite kaip klounas. Niekada nenešiokite daugiau kaip trijų aksesuarų ir daugiau kaip trijų spalvų.

Kitaip pažvelk į formalius drabužius. Formalūs drabužiai neturi būti nuobodūs. Pasirinkite spalvingus marškinius ar kaklaraištį ir priderinkite prie savo stiliaus.

Niekada nenuvertinkite detalių. Mes, vyrai, į detales nekreipiame tiek dėmesio kiek moterys. Tačiau detalės, tokios kaip gražus šalikas, nosinaitė švarke ar kaklaraiščio mazgas, daro labai didelę įtaką mūsų įvaizdžiui.

Investuokite į porą tikrai gerų batų. Pirmas dalykas į kurį moterys atkreipia dėmesį yra batai. Nusipirkite brangius, tačiau gražius ir ilgalaikius, kuriuos nešiosite ne vieną ir ne du sezonus, ir visada juos prižiūrėkite.

Aklai nesilaikykite firmos logotipo. Prieš pirkdami drabužį pagalvokite ar jį perkate nes jis puikiai jums tinka, atspindi jūsų stilių, ar todėl kad jis madoj. Pagalvokite, ar pirktumėte jį jei ant jo nebūtų garsios firmos logotipo.

Eksperimentuokite su savo stiliumi. Geriausia mokytoja yra patirtis. Nebijokite, keiskite stilių, eksperimentuokite.