Categories
Laimė Motyvacija Saviugda

Pasaka Suaugusiems: Mažasis Princas Ir Lapė. Arba Tai, Ką Seniai Pamiršom.

Ištrauka iš knygos „Mažasis princas“ (Antoine de Saint-Exupéry). Skaičiau šią ištrauką dešimtis kartų. Vienas trumpas skyrelis, kuriame aprašyti visi žmonių bendravimo ypatumai. Kaskart, ją perskaitęs, suprantu kaip daug esu pamiršęs. Todėl negaliu nepasidalinti. Net jei ir skaitėte tai anksčiau, visvien manau, kad tai jums primins kažką, ką senai pamiršot per kasdienį skubėjimą. Malonaus skaitymo.

*****

XXI skyrius – Mažasis princas susibičiuliauja su lape.

Tada pasirodė lapė.

– Laba diena,- tarė lapė.
– Laba diena,- mandagiai atsiliepė mažasis princas, bet atsisukęs nieko nepastebėjo.
– Aš čia,- pasigirdo balsas,- po obelimi…
– Kas tu tokia?- paklausė mažasis princas.- Tu labai daili…
– Aš esu lapė,- tarė lapė.
– Eik šen, pažaisime,- pasiūlė mažasis princas.- Man labai liūdna…
– Aš negaliu su tavim žaisti,- tarė lapė.- Aš neprijaukinta.
– A, atsiprašau,- tarė mažasis princas.

Bet pagalvojęs pridūrė:

– O kas yra „prijaukinti“?
– Tu ne iš čia,- tarė lapė.- Ko tu ieškai?
– Aš ieškau žmonių,- tarė mažasis princas.- Kas yra „prijaukinti“?
– Žmonės,- tarė lapė,- turi šautuvus ir medžioja. Tai gerokai varžo! Be to, jie laiko vištas. Jomis jie ir tesirūpina. Tu ieškai vištų?
– Ne, tarė mažasis princas.- Aš ieškau draugų. Kas yra „prijaukinti“?
– Tai jau seniai užmiršta sąvoka,- tarė lapė.- Tai reiškia „užmegzti ryšius…“
– Užmegzti ryšius?
– Žinoma,- tarė lapė.- Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Ir tu man nereikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje.
– Pradedu suprasti,- tarė mažasis princas.- Yra viena tokia gėlė… Man rodos, kad ji mane prisijaukino…

– Galbūt,- tarė lapė.- Žemėje būna visokiausių dalykų…
– O, tai visai ne Žemėje,- tarė mažasis princas.

Lapė atrodė labai susidomėjusi.

– Kitoje planetoje?
– Taip.
– Ar toje planetoje yra medžiotojų?
– Ne.
– Tai įdomu! O vištų?
– Ne.
– Niekad nebūna viskas kaip reikia,- atsiduso lapė.

Tačiau ji grįžo prie savo minties.

– Mano gyvenimas labai neįvairus. Aš medžioju vištas, o žmonės medžioja mane. Visos vištos tarp savęs panašios, ir visi žmonės tarp savęs panašūs. Taigi man truputi nuobodu. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mano gyvenimas nušvis lyg saulė. Aš pažinsiu tokį žingsnių garsą, kuris skirsis nuo visų kitų. Kiti žingsniai mane verčia lįsti į žemę. Tavo žingsniai mane išvadins lauk iš urvo kaip muzika. O be to, žiūrėk! Matai, ten – javų laukas? Duonos aš nevalgau. Iš javų man jokios naudos. Javų laukai man nieko neprimena. Ir tai liūdna! Bet tavo plaukai yra aukso spalvos. Taigi kaip bus puiku, kai tu mane prijaukinsi! Aukso spalvos javai man primins tave. Ir man bus malonu klausytis vėjo šiurenimo javuose…

Lapė nutilo ir, ilgai žiūrėjusi į mažajį princą, tarė:

– Prašau… prisijaukink mane!
– Labai norėčiau,- atsakė mažasis princas,- bet kad neturiu daug laiko. Reikia susirasti draugų ir susipažinti su daug visokių dalykų.
– Susipažinti gali tik su tais dalykais, kuriuos prisijaukini,- tarė lapė.- Žmonės neturi laiko ko nors pažinti. Jie nusiperka viską jau gatavą iš prekybininkų. Bet kadangi nėra prekybininkų, iš kurių būtų galima nusipirkti draugų, tai draugų žmonės ir neturi. Jei nori turėti draugą, prisijaukink mane!
– O kaip tai padaryti?- paklausė mažasis princas.
– Reikia būti kantriam,- tarė lapė.- Iš pradžių atsisėsi ant žolės, va šitaip, truputį toliau nuo manęs. Aš į tave žiūrėsiu akies krašteliu, ir tu nieko nesakysi. Kalba – nesusipratimų šaltinis. Bet tu galėsi kasdien atsisėsti vis arčiau…

actu2011_ride3Mažasis princas rytojaus dieną atėjo vėl.

– Geriau būtų buvę ateiti tą pat valandą,- tarė lapė.- Jei tu ateidinėsi, pavyzdžiui, ketvirtą valandą popiet, tai jau nuo trečios valandos aš imsiu jaustis laiminga. Kuo toliau, tuo laimingesnė aš jausiuos. Ketvirtą valandą jau pradėsiu jaudintis ir nerimauti: sužinosiu, kiek atsieina laimė! Jei tu ateidinėsi bet kada, tai niekad nežinosiu, kada man pasipuošti širdį. Reikia laikytis apeigų…
– Kas yra apeigos?
– Tai taip pat jau seniai užmiršta sąvoka,- tarė lapė.- Tokia, kurios dėka viena diena skiriasi nuo kitų dienų, viena valanda – nuo kitų valandų. Štai, pavyzdžiui, mano medžiotojai laikosi apeigų. Ketvirtadieniais jie šoka su kaimo merginomis. Todėl ketvirtadienis man – puiki diena. Nueinu iki pat vynuogyno. Jei medžiotojai šoktų bet kada, dienos būtų panašios viena į kitą, ir aš neturėčiau atostogų.

Taigi mažasis princas prisijaukino lapę. Ir kada atėjo išsiskyrimo valanda, lapė tarė:

– Ak, aš verksiu!..
– Tu pati kalta,- tarė mažasis princas,- aš tau nelinkėjau nieko blogo, bet juk norėjai, kad tave prisijaukinčiau…
– Žinoma, norėjau,- tarė lapė.
– O sakai, verksi!- tarė mažasis princas.
– Žinoma, verksiu,- tarė lapė.
– Tai nieko nelaimėjai!
– Vis tiek laimėjau,- tarė lapė.- Sakiau, dėl javų spalvos…

Ir ji pridūrė:

– Nueik vėl pažiūrėti rožių. Suprasi, kad tavoji yra vienintelė pasaulyje. Paskui grįši su manim atsisveikinti, ir aš tau pasakysiu vieną paslaptį.

Mažasis princas nuėjo vėl pasižiūrėti rožių.

– Jūs visai nepanašios į mano rožę, jūs dar niekas,- tarė jis joms.- Nė vienas jūsų neprisijaukino, ir jūs nė vieno neprisijaukinote. Jūs tokios, kokia buvo mano lapė. Ji buvo lapė kaip ir šimtas tūkstančių kitų. Bet aš su ja susibičiuliavau, ir ji dabar yra vienintelė pasaulyje.

Ir rožės labai susidrovėjo.

– Jūs gražios, bet jūs tuščios,- kalbėjo jis toliau.- Dėl jūsų neverta mirti. Žinoma, apie mano rožę koks praeivis manytų, kad panaši į jus. Bet ji viena brangesnė už jus visas todėl, kad aš ją laisčiau. Todėl, kad ją apvožiau gaubtu. Todėl, kad ją atitvėriau širma. Todėl, kad nurankiojau nuo jos vikšrus, palikęs du ar tris, kad būtų peteliškių. Be to, klausydavausi, kaip ji skundžiasi, giriasi, o kartais net ir tyli. Todėl, kad tai mano rožė.

Ir, sugrįžęs prie lapės, jis tarė:

– Lik sveika…
geles– Lik sveikas,- tarė lapė.- Štai kokia mano paslaptis. Ji labai paprasta: matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.
– Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis,- pakartojo mažasis princas, norėdamas geriau įsiminti.
– Tavo rožė tau tokia brangi todėl, kad tu jai paskyrei tiek laiko.
– Mano rožė man tokia brangi todėl…- pakartojo mažasis princas, norėdamas geriau įsiminti.
– Žmonės pamiršo šią tiesą,- tarė lapė.- Bet tu neturi jos pamiršti. Pasidarai amžinai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji. Tu atsakingas už savo rožę…
– Aš atsakingas už savo rožę…- pakartojo mažasis princas, stengdamasis geriau įsiminti.

***Pabaiga***

Štai taip.  Net neturiu ko ir pridurt. Dabar be didelių interpretacijų kiekvienas sau pasidarom išvadas apie tai, ką visuomet taip gerai mokėjom ir žinojom. Manau verta buvo prisiminti.

.

Categories
Motyvacija

Geriausias Laikas… DABAR!

Kada paskutinį kartą darei kažką pirmą kartą? Ar padarei tai impulsyviai, o gal ilgą laiką apie tai galvojai kol pasiryžai?

Geriausias laikas 1Visada lengviausia yra pasilikti ten, kur esi, daryti tai, ką moki geriausiai, laikytis įsikibus saugumo ir nesistengti stumtis į priekį. Tas pats maršrutas į tą patį darbą, pietūs tokie, kokie buvo vakar, užvakar ir kasdien, nuolatinis buvimas su tais pačiais žmonėmis ir dar milijonas tokių pačių smulkmenų. Laikui bėgant, net nebekyla minčių elgtis kitaip, nes tai nusistovėjusi tvarka, patikrinti metodai, garantuotai duodantys tokius rezultatus, kokius davė ir vakar, užvakar ar bet kurį kitą kartą prieš tai. Tik jeigu nesistengiam pasiekti savo ribų, tai kaip sužinosim ko esam verti? Taip dažnai renkamės lengviausią kelią, kad net nebežinom ar tai geriausia ką galim. Tik jei visada šokinėsim per žemiausias kliūtis, tai niekada nesužinosim kaip aukštai iš tikrųjų galim iššokti…

Kodėl nepabandžius dabar kažko pakeisti? Tiesiog DABAR! Nes DABAR yra idealus laikas išbandyti kažką naujo, atrasti naujus miestus, paragauti naujų valgių, nubėgti maratoną, sulieknėti, surengti vakarėlį, pakviesti į jį žmones, su kuriais nedrįsti ir tuo pačiu labai nori pabendrauti ir pabūti kartu, prieiti ir be žodžių pabučiuoti merginą, dėl kurios eini iš proto, pradėti žaisti futbolą, sportuoti… gyventi.

DABAR yra tinkamas laikas peržengti savo ribas ir sužinoti kaip daug gali padaryti, pasiekti, įveikti. Sužinoti kiek daug šiltų emocijų iš to gali gauti ir kiek daug jų gali sukelti kitiems. DABAR yra idealus laikas patirti, kas yra tikras gyvenimas ir tiesiog jį gyventi. Tai ne repeticija ir ne ratu besisukanti karuselė, todėl nereikia visko kartoti dar ir dar kartą kasdien, kol apsivemsim nuo sukimosi ratu.

Nekalbu apie judėjimą tolyn kai jus paskatina kiti. Arba siekimą tikslų, kurių paskatino siekti aplinkiniai. Arba tikslų siekimą rizikuojant savo sveikata ar saugumu. Dabar kalbu apie kiekvieno iš mūsų turimo talento, įgūdžių ir galimybių panaudojimą siekiant savo paties užsibrėžto tikslo. Geriausias laikas 2Nes tik todėl ir gyvenam- tam, kad siektume.

Kai galiausiai pradedam eiti savo keliu, pamatom milijoną priežasčių džiaugtis gyvenimu. Atrandam šimtus naujų galimybių. Pradedam suprasti koks akinamai gražus yra gyvenimas. Esam jauni tol, kol dar galim kažką padaryti pirmą kartą.

Siek to, ko tikrai nori. Aistra yra neįtikėtinai galingas gyvenimo variklis. Tik ji priverčia visu šimtu procentų susikoncentruoti ir atkakliai siekti to, ko tikrai trokštam. Tereikia tik išdrįsti ir pradėti judėti. Ir geriausia tai pradėti daryti DABAR.

Taigi, kokio tikslo sieksi DABAR? Sieksi jo ar tik sėdėsi ir galvosi kaip gerai būtų jį pasiekti? NAGI, STOKIS IR EIK! DABAR!

 

Categories
Motyvacija

Kodėl pasirinkus tinkamą aplinką galima pasijusti daug geriau?

Jeigu Tu nori pagerinti santykius su moterimis,  nori pradėti daryti tai ką iš tiesų myli, nori gerai jaustis, pradėk būti aplinkoje kur tai jau vyksta.

Kuo daugiau žinosi informacijos kuri skatina veikti, kuri atgaivina, tuo daugiau jos pasidalinsi su kitais. Moterys jaus tavo energiją, tavo nusiteikimą, tavo vidinį džiaugsmą. Ieškok tos kompanijos, tos aplinkos kuri tave skatina judėti į priekį.

Būdamas aplinkoje, kur žmonės Tau nuolat sako, kad tu esi niekam tikęs, Tu po kurio laiko pradėsi tuo tikėti, pradėsi elgtis kaip nevykėlis, pradėsi galvoti kaip nevykėlis, pradėsi bendrauti su moterimis kaip nevykėlis, pradėsi valgyti kaip nevykėlis, nes tu patikėsi, kad toks esi. Jeigu būsi aplinkoje kurioje žmonės vieni kitus skatina savo darbais judėti į priekį, po kurio laiko tu pajusi, jog ir tu gali daug daugiau. 

Tu negali pasirinkti šeimos, bet tu gali pasirinkti draugus, aplinką kurioje praleidi daugiausią laiko. Darbą gali pasirinkti. Tu turi daug pasirinkimų, nors kartais gali ir atrodyti, kad neturi nei vieno.

Apie Vyrų Klubą

 

Categories
Laimė Motyvacija Tadas rašo

Kodėl mirtis?

Su pagarbia baime kyla kukli šypsena veide, pradėjus galvoti apie mirtį ir motyvaciją gyventi.

Nuostabiausias mokytojas yra mirtis.

Mirtis gali išmokyti daugiau nei bet koks asmuo ar situacija, nes mirtį kiekviena savo kūno ląstele patirsime praktiškai be teisės išsisukti ar pabėgti.

Jeigu kas nors Tau sako, kad yra kažkas daugiau nei tik fizinis pasaulis, kad nesi vien tik kūnas – tai mirtis parodys ar tai tiesa.

Jeigu turi įpročių ar sunkumų, kurių nori atsikratyti jau daugelį metų – mirtis juos pasiims per akimirką.

Žmonės gali mokyti, kad nepriklausomai nuo rasės ar odos spalvos, lyties ar rango visuomenėje visi esame vienodi – mirtis per akimirką padaro mus visus lygius.

Klausimas yra ar lauksi iki tos paskutinės akimirkos ir leisi mirčiai būti savo mokytoju?

Tarkim, Tu gyveni net nesusimąstydamas apie mirtį, ir vieną dieną nusileidęs mirties angelas sako:

-Ateik, laikas eiti…

-Ne, Tu turėtum mane perspėti septynias dienas prieš, kad galėčiau nuspręsti ką reikšmingo noriu nuveikti savo paskutinę savaitę! – tari išsigandęs.

-Dieve mano, aš Tau daviau 52 savaites vien jau praėjusiais metais! Ir pažiūrėk kiek daug savaičių dar prieš tai… kam Tau reiktų dar vienos??

Ir ką tada atsakytum? Kad Tu to nepastebėjai? Kad atidėliojai? Kad nemanei, jog Tavo gyvenimas yra svarbus?

Tau yra duotas visas gyvenimas. Tačiau tas gyvenimas taip pat turi ribas. Visi turime lygias galimybes prabusti ir gyventi efektyviai savo svajonių gyvenimą. Todėl gyvenk jį visada prasmingai, kad mirties angelą galėtum pasitikti su šypsena veide.

=========

Loretos atsiliepimas po vienos dienos paleidinėjimo naudojantis audio įrašais:

Dar didesnis ACIU uz suteikta galimybe ismokt valdyti savo mintis, paleist mane ribojanti jausma. Tiesiog negalejau patiketi, kaip paleidinejimo metu stipriai pilvo srityje pajuntu energija – slegima ir net net lengva pykinima keletui sekundziu, bet dar labiau buvau lengvai sokiruota tuo, kad tai veikia!!! Ryte buvo stiprus nerimas, net virpejo visas kunas, o pabandzius paleisti, pajutau, kaip tai rimsta. Ir dar.. mano masina automatas, o man kartais reikia pavairuoti sunaus mechanine masina – tai man net panika istikdavo, pries sedant uz vairo, as taip bijojau tos sankabos, bet stipriai  paleidinejus  ta baime, siandien taip lengvai perparkavau  masina i kita vieta ir parlekiau i kambari rekdama  „wow“ – as galiu !!!! Ner zodziu… Dar tik pradedu, bet jau negaliu apsakyti dziaugsmo, suprantu, kad  Jusu pagalbos deka man pavyks tvarkytis su savimi.

Nuosirdziai
Loreta, 42 m. 

Įsigyk paleidinėjimo audio įrašus ČIA

 

Categories
Matt Weyland Motyvacija Saviugda

Ar tavo aplinka neleidžia tau tobulėti?

Atsakyk sau į klausimą: ar mano aplinka padeda man būti geresniu visose gyvenimo srityse, ar atvirkščiai, tempia mane žemyn?Faktas yra tas, kad jeigu tu nori tapti kažkuo daugiau negu dabar esi, tavo aplinka turės pasikeisti ir ne kartą. Čia kalbu ne tik apie tobulėjimą pickup‘e, bet ir bendrai gyvenime. Aplinką skirstome į kelias pagrindines grupes:

 

Tavo draugai

Sena patarlė byloja: „Su kuo susidėsi, tokiu ir pats tapsi“. Visų pirma tavo geriausi draugai yra tie, su kuriais praleidi daugiausiai laiko: šventi gimtadienius, naujuosius metus, varai kartu į klubą. Kokie jie? Jie neturi būti turtingi, gražūs ar gimę būti sėkmingi. Jie turi būti energingi, kupini kūrybingumo, pozityvumo ir noro veikti. Su tokiais žmonėmis tu augsi kelis kartus greičiau, jie tau padės, kai tau bus sunku, tu padėsi jiems, kai jiems bus sunku, jūs tobulėsite kartu.

Bet kas bus, jeigu tavo pažįstami yra negatyvus, užsidarę pokyčiams žmonės? Jie iš visų jėgų temps tave žemyn. Jie laikys tave savo lygyje ir neleis tau kilti aukštyn. Jie juoksis iš tavo idėjų, visada suras kokią nors priežastį, kodėl tai jiems netinka ar nepatinka, kodėl, jų manymu, tai nepavyks, dažniausiai įdėdami nulį pastangų, kad išbandytų tai patys ar nors pamėgintų suprasti. Faktas yra, kad geriau neturėti jokių draugų negu turėti draugus, kurie tave varžo. Jeigu paleisi senus pažįstamus ir pradėsi keistis, nauji ateis greičiau negu manai, o bendravimo kokybė bei nauda bus kelis kartus didesnė.

Pateiksiu savo asmeninį pavyzdį: kai sužinojau apie pickup‘ą ir pradėjau lankytis seminaruose, kursuose ir konsultacijose, labai nutolau nuo kai kurių draugų dėl tam tikrų mano pasikeitimų mąstyme, bendravime bei elgesyje. Prasidėjo mano asmenybės transformacija, laikui bėgant pats nutraukiau beveik visus kontaktus su senais pažįstamais. Gimtadienio dieną buvau pasveikintas vos dviejų artimiausių draugų ir šeimos. Akivaizdu, kad nebuvau labai mėgstamas ir populiarus. Praėjus metams per  sekantį gimtadienį mano mobilusis telefonas netilo visą dieną. Visi skubėjo mane pasveikinti. Iš pradžių negalėjau suprasti, kodėl, bet susimąsčiau ir labai nustebau supratęs, kad per tuos metus, kai „nukirtau“ kontaktus su visais senais pažįstamais, užmezgiau daugiau artimų pažinčių negu per visus praėjusius savo gyvenimo metus. Taip jau yra, kad jeigu padarai gyvenime vietos naujiems žmonėms, tai jie su laiku pasirodys, reikia tik eiti savo keliu ir nesustoti, net jeigu yra sunku.

Pastaba: Nesureikšmink pažinčių. Niekada nepažinsi žmogaus 100%. Žmonės ateina ir išeina.Neprisirišk, bet bendraudamas duok visą save. Elkis taip, kaip nori, kad su tavim elgtųsi, bet jeigu matai, kad tavęs netenkina bendravimas pasakyk tai, jei žmogaus elgesys nepasikeis, nutrauk pažintį.

draugu ratas

Tavo šeima

Dauguma tėvų myli savo vaikus ir nori jiems kuo geriausio, bet ne retai išreiškia tai taip, kad sugadina vaikui gyvenimą. Draudimai, moralai, įrodinėjimas savo gyvenimo tiesų. Visa tai gali siaubingai pristabdyti tavo tobulėjimą. Daug kas priklauso nuo tavo tėvų bei jų požiūrio. Vieni kuo puikiausiai priims tiesą ir net parems tave, jeigu paprašysi. Kiti net parodžius jiems realų tavo savotiškų veiklų rezultatą (pripažinkime, kad aktyvus nepažįstamų merginų viliojimas ir domėjimasis, kaip tą geriau daryti, yra šiek tiek keistas) ignoruos tai ir toliau aiškins, kaip, JŲ manymu, tu turėtum gyventi SAVO gyvenimą. Mano atveju geriausiai suveikė taktiškas atvirumas. Žinojimas, ką sakyti, ko ne, ir svarbiausia – kaip sakyti.

Taigi, būk pasiruošęs, kad tavo šeimai nepatiks tai, kad tu pradėjai daugiau laiko skirti antros pusės radimui nei kad mokslams. Ir gali susilaukti žiauriausių kuriozų iš jų pusės. Suprantama, šita problema beveik dingsta, jeigu pats save išlaikai.

seima

Tavo būstas

Čia viskas gana akivaizdu. Jeigu turi savo butą ar bent kambarį, kur tavęs niekas be leidimo netrukdys, tavo tobulėjimo galimybės didėja kelis kartus. Kalbant apie pickup‘ą, tu gali parsivesti panelę pažiūrėti filmo, praleisti kartu naktį ar išgerti vyno. Gali tobulėti sekso srityje, nes žinai, kad niekas neįsiverš į kambarį. Kalbant bendrai apie tobulėjimą, tau tiesiog niekas atsiprašant nepis proto, ką tu turi daryti, su kuo, kada ir kaip.

Grįžtant prie pickup‘o, jeigu tavo būstas yra toli nuo klubo, kuriame kabini merginas, tau bus žymiai sunkiau jas ten parsivesti. Jau pats grįžimas taksu ar mašina kainuos daugiau. Nebent tau patinka važiuoti 6 ryto autobusu. Todėl ne visada pigesnė nuoma apsimokės realybėje. Nuoma su kitais žmonėmis yra geras variantas, bet turi atsižvelgti į tu žmonių gyvenimo būdą. Ar jis panašus į tavo, kad vėliau nebūtų konfliktų ar nesusipratimų. Rajono saugumas irgi svarbu, mažai kokia mergina norės su tavim varyti filmo pažiūrėti į tavo būstą, esantį rajone, kuriame neseniai kažką nužudė ar išprievartavo.

P.S. Šeimos ir draugų nepakeisi, todėl nesistenk. Žiūrėk, kur pats gali pasikeisti, kad tau geriau sektųsi gyvenime. Pasikeisk pats ir judėk į priekį. Gyveni sau, ne kitiems.

Parašė: Matt Weyland

Mokymai vyrams: „Kaip suvilioti merginą?“

[adrotate banner=“1″]
Categories
Motyvacija Saviugda

Tai ką būtina žinoti ieškant savo pašaukimo ir aistros !

Kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau svajoja rasti veiklą kuri užpildytu gyvenimą. Mes kiekvienas giliai viduje jaučiame, jog jeigu turėtume veiklą kuri tiesiog atgaivina sielą būtume laimingi. Galėtume koncentruotis į tai ir pasiektume gerų rezultatų.

Darant tai kas patinka, tu gali pasinerti į tai, koncentruotis ir mėgautis visu procesu. Ne visiems taip paprasta rasti veiklą kuri atgaiviną širdį. Vyras atradęs gyvenimo aistrą pradeda maksimaliai koncentruotis į tai ir nebesiblaško. Moteris šalia tokio vyro jaučiasi saugi ir juo užtikrinta. Moterims reikia atgijusių vyrų kurie gyveną savo gyvenimą, kurie eina savo keliu.

Labai paprasti patarimai kurie tau padės atrasti gyvenimo aistrą, veiklą kuri tave atgaivina.

1. Nesistenk atrasti savo aistros / pašaukimo galvodamas apie tai. Mylimas darbas, veikla ateina iš širdies, iš pajautimo. Tu tiesiog pajunti jog tai yra tas ko reikia ir ko kori. Tavo kūnas tai pajunta.

Jeigu tu nuolat sėdi ir nieko nedarai, bet vis galvoji kuo tau reiktu užsiimti, kas tau patiktu, kokia galėtu būti tavo aistra tu niekada nerasi savo pašaukimo. Protas tau nepadės rasti tai ko nori širdis. Nesikoncentruok į protą, koncentruokis į širdį.

gyvenimo tikslas ir aistra

2. Būk veiksme. Nuolat bandyk įvairius dalykus, bendrauk su žmonėmis ir ateis tas momentas kai tu pajusi, jog tai, yra tai ko tu nori. Tavo kūnas tai pajus, tavo širdis atsigaus. Galbūt tavo aistra kuri tave pakeltu kas rytą yra šalia, bet tu vietoj darymo daug galvoji apie jos radimą. Galbūt tau užtektu nueiti į teatrą ir tu suprastum, jog nori vaidinti. Galbūt tau patinka šokti, bet niekada nebandei to išmokti. Veikdamas tu eini link to ko nori širdis, netgi negalvojant apie tai.

3. Apie ką tu daugiausia kalbi su savo draugais, šeima, mergina ir t.t.? Galbūt tai ir yra tavo sritis kurioje tu turėtum koncentruotis veikdamas, o ne kalbėdamas apie ją. Žmonės prisikurią daugybę istorijų kodėl jie negali vieno ir kito padaryti. Visada yra dvi žmonių grupės. Vieni mato, kad kitiems sekasi ir bando patys, kiti mato, kad kitiems nesiseka ir išvis nebando.

4. Pastebėk kas tau gaunasi įdedant mažiausiai pastangų. Tiesiog darai ir gaunasi. Dažnai natūraliai mums gaunasi tie dalykai kuriems turime minimalų įgimtą talentą. Jeigu tau kažkas gaunasi daug lengviau nei kitiem, tai galbūt tai yra tavo veikla.

Tai yra paprasti patarimai kuriuose slypi genialumas. Neieškok savo aistros protu, ieškok jos širdimi, veikdamas. Būk atvira širdimi visada.

 

Categories
Motyvacija

Veiksmų planas arba kodėl mes žinom, bet nedarom?

Žinai, kad turėtum sportuoti ir valgyti daug daržovių ir mažiau riebaus maisto, saldumynų.

Bet žinojimas, ką daryti ir darymas yra du labai skirtingi dalykai

Žinai kad reikia nustoti atidėlioti. Žinai, kad reikia žiūrėti mažiau televizijos. Žinai, kad geriau imtumeisi mokytis kalbą kurią visada norėjai išmokti arba pradėti groti gitara ar net susitvarkyti namus, negu leistum laiką socialiniuose tinklapiuose.

Žinojimas nėra problema. Tai “darymas” mums visada pakiša koją.

Versle yra tokia sąvoka vadinama “The knowing-Doing Gap” (žinojimo ir darymo plyšys), kai kompanijos studijuoja visus  būdus kaip padidinti darbo našumą, samdosi konsultantus, rengia begalią seminarų… bet iš tiesų tai nieko nepakeičia. Jie žino ką reikia tobulinti, tačiau to taip ir nerealizuoja.

Kodėl visa tai realizuoti taip sunku? Kaip mums perkelti žinojimą į veiksmą? Kas mus stabdo ir kaip mums per tai perlipti?

Darymas prieš Nedarymą

Tai ne, žinojimas daryti, stabdo mus. Viskas visiškai paprasta:

  • Jeigu nori numesti svorio, valgyk nekaloringą maista ir judėk daugiau.
  • Jei nori būti sveikas, valgyk daugiau daržovių, kruopų, vaisių.
  • Jei nori būt geresnės fizinės formos – sportuok.
  • Jei nori parašyt knygą, tai imk ir rašyk!
  • Jei nori išmokti kalbą ar groti gitara, tai eik ir mokykis.

Ne, bet mes to nedarom. Mes vietoj to darom štai ką:

  • Mes skaitom apie visokiausias programas.
  • Mes apie tai daug šnekam.
  • Atidedam ir einam veikti ką nors kitką.
  • Galiausiai nusprendžiam imtis veiksmų ir pradedam skaityti ir šnekėti apie tai dar daugiau

Skaitymas nėra darymas (nebent tai ką nori daryt ir yra skaityt). Šnekėjimas irgi nėra darymas (nebent mokausi bendrauti arba ruošiesi kalbai).

Darymas yra darymas!

Taigi, kas mus stabdo imtis veiksmų? Tai gana paprasta.

 

Mažas nykštukas kuris mus stabdo

Kažkas mus stabdo nuo darymo tai ką žinome, jog reikia daryti. Tai paslėpta. Tai paslaptis. Tačiau visi mes tai turim ir retas žino ką reikia keisti, o blogiausia, kad tik mažuma tai pripažįsta.

TAI BAIMĖ.

Kodėl nepradedi rašyti naujo skyriaus savo knygoje ir straipsnio savo bloge, o vietoj to tikrini savo Facebook‘ą? Nes bijai, jog tau nepasiseks. Bijai, kad nesi toks geras, kaip apie save galvoji. Bijai užduoties, nes nežinai nuo ko pradėti.

Kodėl valgai riebų maista vietoj daržovių? Tu bijai keistis. Bijai dalykų kurie nėra patogūs. Bijai apsijuokti prieš draugus, kai eisi su jais į piceriją ir jie valgys picas, o tu grauši morką.

Kodėl nešneki su mergina, kai santykiai krypsta į blogąją pusę? Bijai atstūmimo, bijai pasirodyti kvailai ir įžeisti savo išdidumą.

Kodėl nepalieki žmogaus kuris tavęs nevertas? Nes bijai būti vienas, būti nemylimas  bijai atrodyti kvailai prieš savo draugus, kai jei sužinos, kad eilinį kartą tavo santykiai subliuško.

Mes bijome, dėl to mes susigalvojame begalę kitų dalykų, kad tik nereiktų imtis to, ko “nenorime“.

Jei mes bijome susikirsti, kaip rašytojai, mokytojai, sportininkai, muzikantai, lyderiai, tėvai… mes sukuriame visokių pasąmoninių strategijų kaip išvengti nesėkmės.  Mes nekenkiame sau… mes tik bandome sau padėti išvengti situacijų kurios mus sužeis…

Mes esame tikri genijai, kai norime surasti priežasčių, kad nedarytumėme to ko bijome. Mes nuo to bėgame, o paskui galvojame, kodėl negalime daryti to, ką žinome jog daryti reikia. Ne, mes jau nebežinome jog tai reikia daryti – giliai mūsų mintyse, mes žinome, kad to daryti jau nebereikia.

Ir dabar norint tikrai pradėti tai daryti, reikia nugalėti baimę.

Veiksmų planas

Mes nugalėsim baimę veiksmais. Vienintelis kelias išmokti daryti tai ir yra daryti.

Štai planas… ne tik perskaityk, bet ir daryk!

1. Mokykis darydamas. Nesimokyk skaitydamas. Žinoma, truputis skaitymo yra naudinga, bet jeigu skaitai, tai paskaityk nedaug ir imkis veiksmų. Nesimokyk šnekėdamas. Mes per daug šnekame. Pradėk daryti, ir jeigu nori šnekėt, tai šnekėk darydamas!  Darydamas suprasi kokios yra tavo silpnosios vietos, kurios tave stabdo, o apie jas net nepagalvojai. Tada imsiesi veiksmų ir dirbsi ties tomis vietom, kol jos nebebus tavo silpnos vietos ir galėsi judėti toliau.
2. Užsirašyk savo baimes. Jeigu tau nesiseka veikti, reiškia baimė tave stabdo. Pagalvok ko tu bijai? Kaip manai, kas tavo manymu tau trukdo veikti? Užsirašyk viską. Rašymas jau yra veiksmas.
3. Dabar nugalėk baimes. Nugalėsime baimes savo veiksmais. Bijai rašyti? Padaryk tai 2 minutes. Tai toks mažas kiekis, toks mažas įsipareigojimas, jis negali būti baisus. Bijai, kad nesi gabus išmokti naują kalbą? Paklausyk 2 minutes ispaniškos muzikos, 2 minutes ispaniško filmo, 2 minutes ispaniškų naujienų. Kaip baisiai gali susimauti per 2 minutes? Darydami veiksmus tokiais mažais žingsneliais, išmokstame, kad baimės tai iliuzijos – darydami tai po tiek mažai, mes niekaip visiškai nesusimausime.

4. Į klaidas žiūrėk, kaip į mokslo įrankį. Mes mirtinai bijom nesėkmės,  nes tai atrodo kaip patvirtinimas, kad mes nevykę. Bet tai netiesa. Nesėkmė tai ženklas, kad galime dar kažką išmokti. Nesėkmė tai būtinas veiksnys mokymosi procese. Jeigu kažką gali atlikti tobulai – tu nieko nesimokai. Klysta visi, pakartoja tai kelis kartus ir galiausiai pasiekia ko nori. Kartais turi susimauti darydamas 10 kartų kol išmoksi, bet jeigu tu į tai pažiūrėsi kaip į mokymosi dalį, tie 10 kartų nėra jau tokie blogi, jie šaunūs! Nesėkmė yra naujas šansas.


5. Permąstyk ir varyk toliau. Visas procesas ganėtinai paprastas. Veiksmas, nesėkmė, susitaikymas, mokymasis ir vėl veiksmas. Kai nepasiseks, išsiaiškink kaip tai būtų galima pakoreguoti. Permąstyk ir bandyk vėl. Naujas bandymas bus geresnis, o gal ir ne. Jeigu ir vėl nepasisekė, koreguok toliau, kol galiausiai išsiaiškinsi kame esmė ir judėk prie sekančio veiksmo. Nėra jokio plano kuris tau pasakys kaip elgtis neklystant. Net ir žemėplapiai nėra visiškai tikslūs. Turi tiesiog imtis veiksmų, jeigu nepasiseks, instrukciją, ką daryti jau turi, laikui bėgant išmoksi koreguoti savo veiksmus taip, kad tam nereikės begalės nesėkmių.

Baimė nėra valdantis faktorius mūsų gyvenime. Ji neturi nurodinėt kaip klostysis mūsų gyvenimas. Tai tik silpnas nykštuko balsas kažkur toli mūsų galvoje kuris bando išvengti sunkumų. Bet mes galime išmokti, kad sunkumai nėra baisūs: tai jausmas kuris apima atradus naują vietą, užkopus į naują viršūnę, kylant į naujas aukštumas.

Mes galime nugalėti baimę. Pradėkime dabar.

Parengė  Mantas Matusevičius

Categories
Motyvacija

Sėkmės garantas: greičiau, aukščiau, tvirčiau!

 

[media url=“https://www.youtube.com/watch?v=D9MPq4KeoAI“ width=“500″ height=“400″]

Tvirtas sportininkų charakteris ir užsispyrimas – puikus pavyzdys, ieškantiems įkvepiančių motyvacijos šaltinių.

Visiems puikiai žinomas Olimpinis šūkis – Citius Altius Fortius („Greičiau, aukščiau, tvirčiau“) jums padės efektyviau pasiekti užsibrėžtų tikslų. Taigi:

Greičiau – būk greitesnis, pranašesnis sporto varžybose (pritaiky tai ir profesiniame ar asmeniniame gyvenime);
Aukščiau – būk aukštesnės moralės;
Tvirčiau – būk stipresnis, tvirtesnis kovoje su gyvenimo sunkumais ir negerovėmis

Categories
Karjeros patarimai Motyvacija

Gyvenimas, jausmai ir tai kas trumpa.

Gal ir keista bus girdėti nuo ko kilo idėja parašyti straipsnį apie gyvenimą. Aš šiaip asmeniškai nesu mėgėjas gerti alkoholinius gėrimus, labai retai, nors ir dirbu naktiniame klube. Vieną naktį sumasčiau šiek tiek atsigerti. Nuojauta.:) Visą vakarą gėriau apsentą su tam tikrom priemaišom, visas vakaras buvo nuostabus, vakarėlis praėjo labai sėkmingai, smagiai na ir t.t. Ryte atsikeliu… ir visiškai pilna galva minčių.. Apie gyvenimą…
Prasidėjo rytas nuo to, kad prisiminiau visas vakarykščio vakarėlio detales. Pašnekėjau su mergina ir ją palikau todėl, kad ji negerbė mano darbo ir nenorėjo ,kad aš jį dirbčiau. Ir kodėl delsiau metus su puse, kad tai padaryčiau.. Antras dalykas atėjo tas, kad aš stoviu vietoj ir niekur netobuleju su ja būdamas. Bet tai jau sutvarkyta. Gana apie mane ir mergina. Praeitas etapas, tema uždaryta.;)  Pradėjau labai giliai mastyti. Kokie žmonės, kuom jie save įsivaizduoja, kodėl vieni turtingi kiti vargšai, kodėl ne visi gali būti laimingi ir mylimi. Labai daug supratau. Nereikia kažko stebuklingo norint būti turtingam ir laimingam. Materijos aišku antraeilis dalykas, bet.. Daigtai duoda kažkokios laimės juk visiem. Aš padariau tokią išvadą, kad dauguma žmonių tinginiai. Tikrai. Dauguma skundžiasi, kad nesiseka, kad viskas ne taip kaip jie nori, žmogau-atsimerk. Viskas tau palei nosį.:] Galėčiau duoti porą patarimų kaip būti sėkmingam ir turtingam. Rask savo nišą. Savo pašaukimą ir tai kas tau patiktu. Patinka ir negali negalvoti apie fotografavimą ? užsiimk tuo. Dauguma žmonių moka didžiausius pinigus universitetams, kad suteiktu jiems diplomą, su kuriuo taip pat nepriima i darbą be patirties. Čia yra viršūnių viršūnė.

Patarčiau laikytis to kas patinka. O kas patinka tau ? Fotografavimas, piešimas, muzikos kūrimas, pozavimas, šokimas ir t.t. Yra labai daug pavyzdžių kurie pasiekė savo. Pažįstu žmogų kuris visą gyvenimą tapė ir iki šiol tapo, Lietuvoje niekas to nevertina, jis šiuo metu yra New York city, USA. Gatvėje tapydavo eskizus, kaip jis man sakė, užsidirbdavo tiek, kad užtekdavo pragyventi NY ir dar daug likdavo, o dabar kažkur labai gera darbą dirba ir jau kaip ir milionieriumi tapo, nepamirškime, kad amerikos brangiausias miestas yra NY. Pažystu šokėją lietuvę, kuri buvo pakviesta šokti ArminVan Buuren komandoje, pasaulinio lygio didžėjaus ture. Visažistes kurios taip pat NY dirba su garsiausiais pasaulio žmonėmis. Jie visi nėra baigę aukštojo išsilavinimo. Supratau, kad reikia turėti tik nišą ir ją kurstyti. Domėtis, daryti tai geriau už tuos kurie galvoja, kad tai gali daryti. Tiesiog būti geriausiam. Visapusiškai. Turėdamas visa tai, turėsi ir idėja kaip daug užsidirbti. Man asmeniškai patinka apsinuoginusių merginų nuotraukos, tiesiog labai meniškas ir gražus dalykas, iš to gali daryti fotosesijas, nes daug merginu nori buti fotografuojamos ir būti žinomos, o daug vyrų mėgsta vartyti tokias nuotraukas ir žavėtis. Patinka turėti išskirtinių ir gražių rūbų ir jau beveik šią minti realizavau, pardavinėti internetu išskirtinio tipo ir vaizdo rbus vyrams ir moterims, tokiu kokiu nėra Lietuvoje ir tokiu nuo kuriu gali žandikaulis atvėpti  + ne už brangią kainą + ateityje prasiplėsti ne tik Lietuvoje, o ir visame pasaulyje.
Pagalvokite, gyvenate neilgai, o mirsime visi vienaip ar kitaip, tai pragyvenkite jį kuo įdomiau, prabangiau, smagiau ir turiningiau. Linkėčiau visiems pasiekti savo sėkmę ir labai džiaugčiausi jei visgi išeitu kažkas. Nebijokite, rizikuokite ir darykite. Dar karta kartoju, gyvename ne amžinai. Kaip aš sakau:“Get rich, or die trying“. Drąsos, meiles, harmonijos, džiaugsmo ir protingos sielos draugai jums!

Categories
Laimė Motyvacija

Šaolino išmintis

„… Jei manote, kad Šaolino mokymas yra kovos meno mokymas, tai klystate. Kai įgijęs meistro vardą mokinys išeina, jis jau seniai būna atsisakęs šios minties. Jis yra išmokęs jausti savo kūną, jį gerbti ir juo naudotis…

Jis yra suvokęs, kad protas suteikia kūnui energijos arba atsisako jos duoti. Jis yra suvokęs, kad proto galia jis gali kontroliuoti save ir aplinką ir kad vien protas padaro jį nenugalimą. Ir mažiausias susierzinimas tuščiai eikvoja energiją, kurią kitur galima panaudoti kur kas naudingiau.

Gyventi Čia ir Dabar, vadinasi priimti reiškinius tuo metu, kai jie vyksta. Iš kiekvienos akimirkos paimti tai, ką ji siūlo. Gyventi šia akimirka, vadinasi sutelkti į ją visą savo dėmesį. Ją visiškai išnaudoti, tačiau ir viską jai atiduoti.

Šaolino atidumo principas moko mus suprasti, kad niekas, iš tiesų niekas nevyksta savaime, nors ir atrodo taip labai suprantama, ir mes manome, kad tai savaime suprantama.

Veiksmo principas moko mus suvokti, kad tik nedaugelis žmonių veikia, o dauguma tik reaguoja į veiksmą. Tie, kurie veikia patys, nuo pat pradžių yra geresnėje pozicijoje. Jie nusistato žaidimo taisykles… Gynėjai gali tik bandyti apsiginti.

Šaolino ryžtingumo principas mus moko, kad žmonės, kurie veikia, nulemia pasaulio ir gyvenimo tėkmę. Kol liekate tik reaguojančiu, kiti jums nurodinėja, ką privalote daryti ir ko nedaryti.

Godulys padaro mus pažeidžiamus, nuspėjamus ir prieinamus šantažui. Kas nekontroliuoja savo geismo (godulio), tas suteikia kitam galią valdyti save, savo jausmus, ir taip tampa lengviau pažeidžiamas.

Principas nekaupti turto moko mus daryti dalykus todėl, kad to norime, o ne todėl, kad gautume už tai atlygį.

Karštakošis žmogus yra nuspėjamas. Įniršęs žmogus yra stiprus, tačiau nekontroliuoja situacijos ir savo veiksmų pasekmių. Pykčiu patys save žeidžiate.

Kai esi susijaudinęs, tai nedaryk nieko ir nesakyk nieko. Lėtai įkvėpk kelis kartus ir palauk, kol dvasia nurims ir bus skaidri. Net jei pyktis kartais tikrai yra pagrįstas, turėtumėte pasvarstyti, apie ką iš tiesų kalbama. Ar norite rėkti vien tam, kad “nuleistumėte garą”, ar kad tikrai pakeistumėte situaciją? Rėkti, norint iš esmės pakeisti situaciją, yra beprasmiška.

Kas skuba – daro klaidas. Norint ką nors daryti greitai, reikia pradėti to mokytis lėtai. Privalai priversti save neskubėti. Greitumas ateis savaime. Viską, ką moki daryti lėtai, po kurio laiko mokėsi padaryti greitai.

Dauguma žmonių veikia pagal planus, ir tik nedaugelis naudojasi proga. Jei žmogus nesidairydamas laikosi savo plano, tai visai nepastebės daugybės galimybių, „žydinčių” abipus jo kelio. Mokėti pasinaudoti proga nereiškia palikti visko savieigai. Pagaliau poreikis planuoti savo gyvenimą yra tokia pat esminė savybė, kaip ir gebėjimas nuo jo nukrypti. Tačiau daugelis nemato antrosios galimybės. Planas daugiau nusako tikslą, o ne vienintelį kelią, kuriuo galima jį pasiekti.

Kantrybė veda į sėkmę. Žmonės kartais metų metus laukia tinkamo momento ir viską praranda, nes lemiamu momentu netenka kantrybės.

Ir pagaliau Šaolino principas mus moko, kad būtina šiek tiek toliau pažvelgti į ateitį. Nepradėti mokytis tada, kai jau reikia žinoti. Tada visuomet būsi antras. Daugelis žmonių visą gyvenimą vaikosi praleistų progų ir to nesupranta.

Nors grupė žmonių atrodo daug galingesnė ir nepagrįstai tikimasi iš jų daugiau jėgos, tačiau pajėgiausi kovotojai yra atskiri, judrūs kovotojai. Pavienis kovotojas praeidamas gali pasinaudoti tokiomis progomis, prie kurių grupė dėl savo nerangumo nė nesustotų.

Šaolino principas mus moko, kad lankstumas nugali kietumą.

Tas, kuris yra priklausomas nuo kitų pagyrų, tampa pažeidžiamas. Pranašumą jo atžvilgiu išlaikys tie, kuriems jis bet kuria kaina nori patikti.

Didžiausi meistrai yra tie, kuriuos pralenkia jų mokiniai.

Nuo visko šiame gyvenime galite pabėgti. Nuo savo priešų, savo draugų, savo mėgstamų ir nekenčiamų vietų, nuo savo darbo ir nuo savo hobio. Tik nuo vieno asmens negalite pabėgti – tai nuo savęs. Kad ir kur slėptumėtės, kad ir kokią klastą sugalvotumėte, – visur būsite tas žmogus, su kuriuo teks gyventi visada.

Mes esame tuo, kuo patys save padarome. Mes stovime ten, kur patys atsistojame. Ne atvykimas, o pati kelionė yra tikslas.”

(Iš B.Moestl knygos „Šaolinas”)

Informacija paimta iš: www.ruvi.lt